www.archive-fr.com » FR » A » APHP.FR

Total: 230

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ØL M S¾aÓúÛ õ Ur Èìr k ÀØ Qß ìhõIª çS mi Û ïq ËËÿ ò TU 9Þ ª ö mi³ ï ¹¼v77 ÕDnv ½ 9 Tç r Xõ ÿ ë K Q V Ú0 ¼ ò êLò u jßÿÿø CÐ Ú ¼ iâ¹ Ä êå f çÎÒoÛ¼ ñ8mknË ³ µ9 ý½ Î p y È kÈ C a¹ n å ÎÒM ËÃÎ Ý 5i ÚeÔn2x v þi¹ 4K Ó ³ dïpÝ n6ÓìNæ Û³ÇFi rÝ 8 µ OY ÌVH ¹Í îpû JG9nôü ÛFÙ Ï áÝÁ ê P hHo ÿõ üNGþ ¼J ù Z ÙSÞ Òå 4 ê µ Plò É ö Ü G l4z Ô 9u ç Rõ Ø üÕFé K¼ w Ë b Å µO3 ø 4 Ñ ÙÊumê lQ ຠåóÈ r ò ¹fR ÇDLÌ ¼Éº½ À DL 0 ìH rr S jÉ Dè å P n x È4ÚÔ Ñ C xlñIJ  ³ã q âç ëÖÊi d ïe 09 P õýì º à Ï Ö WÏl 3HÙàæ Iî Z 83 ¹Ç a Êò á ªEMÓVu ½3 K mà e µ Uu De h8hgG Kè0ó 0û 8 g G ÓVÉÒWó cohï iÜC ¾p Û ÞóÏÛ ÙnãdOSØl øê ÿ3ÀvåM 2 ó ÇïCaÓCcaJ t½ê Oé E º ê â ²ÉÐÇ QJO Óo c é ÑÆk Õ é Áx u î U Ç ïÁ ¾þ U Ôɾ Ò ÉsOÅÔ ÈÄ b íÇïÌJa ÁjçAÇ Z³ ÇÏgc àn óëã nHD X Ê ó M 5ÑE0ô ka² ÊÈ ð IkÎèøB g ìÞ Ã8w ák qçíoü ý 4 8 Z y W¼ dBõ y¼¹Ã h Î T ô ý ¼ á ì ð b23yÀZÚ ³ 9ßHVsykÐhiÐÍ ÄÎ ØJqÿ û0k ÛÂd Á ú 4 ½ V y F 9 Ì ùh Ùa PNH w ÌâèKÍ ê çÃ Ä ÂAP Á 9¾à 4nÀÞ xS Ï Ä Á ýU Ô 8ôãÉ7 Ð F p i xH1sÛï U C g á Ä Gû Xü5Å SB É A áÉûñåËÛí8Ý é8 f ¼ z¾ã5 ÐsÚº CØ ³ ¼deàÈÈ0Ï4iþ Óø H A ýöÑá 5À å X W 4 ëg U ÈYçk R9Õ uß ÊíæAAù7 Z å î ºÕTaï ÿm qS ö iÿ xr J é Ù u3NöÞ Hèqõ J ÈTøáÓ Fõ KÖ ÍT 4 r G Þtó NåáÏ ÖÍè YÏ Øñdv Ãúy¾³ Ãf abâï ØÕÞ a9Lc Î¾Ë 4þÒÆfØd N qä ái X é ï ºeÜÑ v 5 BÇé õ d8âSÃÈ Ó P QVN8N D J îÙrúÛ ù Æð 2  4 ÒmÌ åØÛ æ fæ3îq eÅÝ ìnµ cà âkÄâ h1ÐsR Bô Ö mÄú vS ABr øÕ ÓÛYN xê ½ YÆ Fn ¾9E 8óùp cÂìS ²VÈ ÅnC vslï5Å ª ÙËz y4 ä9SP 2T ï N¼ q K ÎÕ ª6 Þè wÉåî HìÕ rÙ Ì i ê½Ù Q ÚdÓ ª xTlkl I M Dºd MB T 0HðÄ H ï hÞ ø K mÝ L 9 o ñr ÓÅ Ä øIÜ vgO t Nô Mvõ u1 kzÛ tæ o Wì ýõzj Õ ÃK à9 K ຠ5 äùêz ä6 E Ïà U OMþ Ï úÔ Á 4 gÇ Ñì Géªz ßR 9µ Ú½Fõ åÛ l4No ÁU r DÚ5k 6ÑÂ7 ù ¼ì ã qÄ A z ¼Ç Q ÈFþ ÉÓ ¼ Ö ì YÒ² ¾Nù Uv áìíI ó s û ÕáÔèÏ Ç ji Üfôý ÖúKb Ú¾ lµX ùS½G ù hh Û Èqèg Ò é Í é J  ó ê à ù RT æ3 Dã Ê ÈJ Óè ¹ óíN 62 AÝÐ ï Ñ T ÕÇ éâpúLþ 0 ØÕö Ýêr PÑ È g 8 F ÈÎ m yê o v Êh btÉÅ dLz ÙaÄ ³ó n V ½ CÕb½ 7 Ë þ ô ÊIg ¾ß0s7Õ̹Z ÙÍu ÆÎm w y s ú Ä Òå 1½o Ø Ïz ê 8 eÇ í r³ò C ãµõë CaÙËÕæÜ ¾t h K5 Úa A 4 ö l ÂF U C V uj sÐ 9 15ë j r¼ã î o äT PÝ5à ô ùù ú 3 ãÅLõ ÑÑ Þ xÃDpüì õÐÔ Z Ù9HÅp³O8þwç 8 Ñùpù¹Þ úÙ ²á Çeãø ñð ªÉ 3jÄ âR AÀü H Íþ Ñy wüÏB ¾ màÑ TË B UNÂCRÓFú íS Q ¾ iî y xjÿ5 Í0 rÓÛºgsA æ 0 aâ jS G ØC ÿ i ýZÆ ï é2 Q ög us ús ¼ ýZzmÐ iÿÄ ÿc ï ÿ 9ªÂé ÉdÊ Õ D kÎsEPo a gÎm 9 ðà n ã ̽ Ôÿö¾ÖF þ 0ïDf Ø µ 0k h8àðØó ¾ ÿÖ ÍMLiS Á bÚ ñ7 Í 1 e âÆ ùHh C9å üe ½ q É ívS öÎ ðÄ ÆOй b d q5pá ôfø C ti WÆhøqÙM BÛzºî zÈSÑÙ î BOÛÚ ââ Þ FsL æ7 ì µ yïj 9 â º òÆ g Ûq ùë7 y þaÔ þ W ç Òñ AÎ ß å ö 5 ã Û 21R èò 9Wdz yÕ åf Õ³ U uhDÞÒT éá ªà RëùAÊFØ 3 ¼ûW qÔ á Ý ä ÙM Ôpi Ôö ö¾ Ù fjrs Ä j Ðg Õùñ gòmÊ aÓ þ êo ã 5P gÇ1ä V wí ÓÝ Ú íËiÒ² æÆÉÞl î uê Nõó 8Ï T l Ó2 ÕË ß rùHïÀUSc j D VJ Ôx U z e Að h hú x Ô ñF ó O ðU B 6S 1Q zíx HÈ ù 4e H Jïlô ä5é ÿC Bµ íF² q B½¼e Ì G j FPõ Ö ¼ tÙ Èho Wî yÖ ËóÑL Í edE c 7y Í Ô ç çÆ J ÉagAÎæ CzJ Zox2Á ª ç¹V¼ êD 8 Åx4kÛ nCÚk s ØÃ3 6ß X ø HÎ B 8 ñ Ç âôßf D½ò è ²icwî1 ò YÇK9H ²e ká î àèF50tѪª öa p ÂÆßZ ÝV zMØ ôfQpã½7Sk o Ò 6N ½ 7 w Ù z³ú óñ õ x s Ò 1 oxupîʪláö L É 8Çnþ6 lJ 8kB äÛ d iôd ³ û A WÅâÍ K C ÉE f ûµÝê n P ôã À²Ja 5 Ç ÔrÒd3 cºÅKÏy mg½â I úD¹uÒ Ù² Fû ¼ 7 Fs È fó µÒõpäÊ ç sN 1 Ñ Þõ d ¹ ùE êU aa pÊ ÜÞ kLÓ RÔn MÌ ëF1 0 o ùËQ Ãã S äq 78 æ ùK0c iëCÙÉ ô jÿÃæ Y nÿ2 HÞ iâ â Ó B 6 òP l A 3u B â²Xê ¾Ý é ºlõ 4 Mæ¾ W Jv Ú Û Òò 3fY µ í Ó ÚÀq9Áx 3 Ç Fî Õ ú GG â uV C 9ÇV iD ý üh Ûcÿ³ô íu K iúëe P ó ò Eö G ëq Ùòhà Ôý úûo7º ¼x Ùë²¾çpçnC n Û s eÐàÅ0Ñè ¹å1 Ëg À ô ¼Ýá ýöa å íû Æ Wu öå hª¹ Ä É ½ü üõ07ÿ2ÑÞ4rÚÙÙ øÔ Í QÈÅ òl ç 8dâ V ³Å ôJ Ð ç ¼P½iÞ à 5 óÎ 3Ü Y3È Õn ég B V B ë gP U 0 À hZÁBëÈ 9 iU ² BÖ jn tê g AQ lj p bptk 4é Î F G ôF s àÕ ÁÓF 4iðMr ñ Ç Î r4åÙHùwW½G Iç b Y Tuµ Ó h e Ý Ô ZDÎ Q8 hÔÁÓF Ë Ú ð êÈÕì ¾Ò W éYØxTù ÐÁÞó Ô ÒÄQ C BL øÖz w å ³M ø uF í ÛÜ r Wðnõ m çÔ Í ór0 ö wX Ò t ºst d Õ Ùµs b qûìE ÛÒÄnûáë x eB G4aÈ G ç ÑÏ t z uLõ mY 4è e a é ÚÓR n Ø p F IÈ 8h¾ u Ï ëÎÓÇ ñ3 6 ò ï 9 Ñ K ßØ qí N ãÚ ½ øà n à áíõÈÙ ë8 Gß TÍP6k n åº ²Ý ÅÄ ëPdð JAÝ ÜÆ µ c aY è oJ o ÈËÁ ý B Æ 8 êé Ù Ã êv ür r ñ t Oz fwôá ú 9V å ÌÃÎó B²CÊå ²ï h ñzX EÀ 4ý O s ³ çï Á ìRfÄà ã ü s ѳ ÝÄ ä Ä ß FÆ ÇÜ ÒuÒ c ÄpajQòAx8Æ ÂXKvZrã RÜfB K zÙ å Eõ²4 ÆTËÂt ¼W yâSÑG K Wß é Î Ecà H x2¼l FC 1 ÙãCú5M5 Ým P pW Sf M 5¾ ñ îM îñ IñÓ X ff h 0dõ 7 Hz 6á G Yá Y ì8 Õc OAY 3m4a 2ífNS cD k lÔ dÒ G8NÈb weqØY O ²G g W C K c ÒV yF FoK H Þë1 Íî ï 0y a ÆKmg Ùê WE Xàè í óÎ ÀFò yNöÚÓC ª H ÀË2vú ²îÔOÞ c í t Ô ³ OðûÚ Õ åãÙ7 ¼þ ÖÍ V H P3 Ïä Q Sû N M³pë ãfâ0 îl bÛ ZhI GËü M òÚèù Ð Ì Îò ÿ Uw Ì 9 å½ é ïÓÊ pHy XvUÎÁW Ûèx Ój1 à ¼ I ÈÛ 7Vn àÒ b5Ð u üÑÁXåPÆ ü9 0 Ãñ öÈí Ý Ï3 N z KrZM wÝj IÎ ÿ ¹Ó a u 49 väh ÓÙGpF 5 Íã 7 Ç íV 0N 2xm ß Õ HÞyñÃÆ ÐÝ sò ðb à p CóR  Èq2Õ 3 9 RT r³ Ù ð Îôg B yoW Å xo à a Úm n Yì ý óO6 4 Ô åãá ¼ äÜ ³ Ï µñï6 Çåãûÿþ Ê ã Õ j¾ ë ò³u9²9 oüÚì è³ùu Õcê Ý eGO axóùÜõá Ú ð qÀïµ X c 9 7Í øk Õ f ÜìÎ Ó2 Q Á W E fñª 8Á o 6 ÄÝ ÙîØ Ô G wÝ ê fxN øu z H³ R 3üëÃÕûó àý ÊäÂUú ðÀ ÝDõµ óÖ oô e4 Eö q ç½ã2ÚÛÝ t FM ²4 ï k6 u 5 ¾ ç ý ªÏåÒ øè m tú èxäX MW Ð Ë 0 z Çé3 ÿ0 ¼Ñßn ÕVCbB ò Ø Kg õÞ ½zMkÿìÅÝ ÈÉû ñq öä u ús âx¼ ñ ô xx Ï8 0H ÂÏGv M 4LôÍ Ñ¼ ùv Pç í qiÌ F ÊÜÃÁâü NP û ïÊëeÏ ÅÖ 6 l Oá ð f y r æ jQ z¼ JÄ úz ÆBùå b ða éO z³Ô Î ç zíýpÑFr oF Y Ç Ð ÂW C p f ëþñ ûæ ôw P Üºé ¹ oÀpF4 êÑ Std ÿ Z ÈG Ò ü cHýçHj Æá1 Æ Fò G Íx NëÚGÀpF5øtÑ µð Øhü 4ýª sD º å ÖÃm ïµ íTÓG9æ b4B P3º ³ ì9 µ8 hÔª j u æ ô Â6 BQæ Ì4 È ç é WT 4 iïÛá s º 4ü ëéRN òÓT 1A ð fÞÓÓ w Þ Bf áê³Ñ Õw ÑÎ4kÆ ë ì ³ Ù 0as ð Ì ½ µò Å VcF 6 Þû¹Z ³ j EÍ lÒ7Á ä íj7OÁ ÏW fË ¹3 î à f ̼ Ú ô0 ù ôÏ Æâ éuwVq wJ0T ¹ø v DÛG Áv9õuºm T BgfÔ M H n X7ê ÇQ  5k Ñf pq õ³ wÿ µ ¼ ã ² Ù Èí ü0ÔÈqc C o c ³Í üÇ ½ ÇïÅv a çR MÆ ÐÖ z rîð ã¾uj ôþ bà b É 3 Ë k oÅðÏ FJ z ÃÍþî wNw W ASk bÞþ f LØï6 ù sÌÄoiÌW ÙAÍÙmj6 ÆÖj a íwüuíÏî ÜÜmÈ Þåd c cX WlÿYêù ò ÝÚ³ Yi ÜÆúà ½WÇ9q kÕ AÝE ä õmÿg Í õån úÀ õís o ßrwqÍ wÑñ ê Ej ÍÉiî ¼1S Fe B ºâ ÊA â¼ ôî Ï ñ ëv ãëC ýÙÒ øC h x ì xÄn Óø²Ã5 óGå ë w 7 Ï Æ æ yÖ õ Ö é6 ýw µ ØúÁ üTÍ Â 9Îs 6ÍÞtúföÍ 6 ö ÝM çq A N nÄ ða Ó f f hÕ ÂÖ ÚÁ ¹ w Ý ²AÔhê F Ãxõ 2I¼á Ñ I ¼ ÈEÛ þcN ºÁ íPO³ ã G Ëwòâ É 1 ¼ B¼ Zâ RßM H þ³ x à Ó 5 óM µ ÂRl k ¾ âë âõe Ké ñ Ê Q2w 3iuó ìnHå ú aÞM ½ê ðóba e to H eà Ûf1 yc K Ø µn 9 çÌÙØÕ ãI¼B9 MÝ2z o G mÈ HÝ âÆúÀ Õ ÜAÝ Ìol P g 9 Æ ü r z 6q0éQ XX6ÝþÝý Ü ÆÞ v eî ðàÞ ¾ªÄJÚ 1 ë3üÃs 8¼õ eÃk ÁôQM U å îW5Á J Û W I ÇÊ Ô ª7 9 V u jà âñÿ ª  õ Ù õÙ M ëLµ Rq Èïê Kª ª PtÙææKvä Gæ1ÇÓèÖÍÖ é ÜÌÆ y q m HÙ Æ9 HÅ 6Ï9 ó Î KI ó þà u¾ u qò OØ ÿïKÅ ô ö døû ù dÅ U5 reÙÓϾÁëo ñ g í ÊÕ vw SõYuL8 úI äÚaß Ú N¾ 1çOO c3 õM 0v yÅÚ ² ðÑ 22më Ä Ì ïì Öe 1 dë ³tóTcÉÔ tH 7 ô Ð ÂW C Ü 7 õX1TÁ x K âs 4kðx8z áÑ F GDâRE 7 M ã àé Sê J Q â9 2R î w çä ë q î2Gð pq 1 ì Y Z N ²qæ âtþàç O á òÚBJ h M kZes d ç 4 ôFOM i öMÆ Í Í kHßè úDî E Æ xÁ ÉëÕÕ Ì¹Càd vç ÿ P ç ò6YF á Gª ÀÏ N È ç Îp JA âC ùkiôÿC ÚæÑd¹ Ð ÁÊ å8ªèäVpóPÚþ Í R Æ uü8 EcgºA Jý ¼ ã u5ÖáöXNuÖ Æ ï Hè ª pÇ uïN ì ÞMËgâ ö γ WËÕÌþÕ ÇÏ û þV Ê pÚûiÙØôãë òÿOú ïòç ì ëÿ éå Pè ÿAÊ xð ü J ö ïÿAAS TÏ êe hµ Ê ï T gáf Ol¼ ª É Äý È ÂO ªm5 ³05 j V dVÕÎ Ðô º oEK NbGl ÎNM Î ONÆiµJÔ ôðç òåæ16ë µp ç0 à 0 HA¼ÌTºTN ÑÎV Ql X0ÎØ Î H B X C ¼ n Ûªq½r ÒµM 0 JêÎ8 Ó g g 8J ç êÛýaK ñöH5 øôD à T A Rqî T ½Üºëõ Xø ì É ¾ CâVÐsÛ A ê Éo îp íÿ3 o8 êÂ Ø ñ àé S F Ó Lª 54à DÀ øz b FÍ Z X ph 49Lý p ¾oé Ä ï z oË í 7ÏiJ C Ç3Y ï7 Õ Ý r ég ³ÿ OÆhf õ åÊÛÚ Ð jn vÚKh³B K6 j k 2ôÂèýÈ b Î e SZô ÆÞªéÆ hm uåïó g A Ô P5Y3 Þô Ó üú ä RÆäBÞw µ 4ºK í ªÝh à GFìª Îv GÔÎ È 6 o u ô²¹ f j w XuGú eUlf Ü ûÛ HÔ ÛÔFO xÒ ¼ á 6³C³ ¹ Ñ ôÐT Ð ªö ÖH 6  ô HX B 2 îÖ s ó öúx½ h r31O Ö Üp ¼yðs k ß Ñô 0 6 JýÊ ª â ÃêØãÁ ¾ 7ß0 àÜè dÃdn ztÊ pÇ xÍ û 8 d 2 Z Ï ÝúÁÜñå Ê ÚÞhÉJ0A n 3G é6 btÆ û öq ìg ð Èi É 8 â öÄY¼dêÕ ú ú òR ýüÕ 3ïæ ºÉÇ ô RÍg ÜR ù Ûêè Êø üºX BãÕ nO N0 û ½Ï áýLhó ÿÚÿòä ç xiÐ ÉãÙ C b û p ð LÕ SÐük ð à Yúªó AAÿùUR Ü ÜÓG5tw zTgs8 ub y1Íml úNNrÓð ùóØ Áú Í Ù ïoo ³½ w u ø èê àϼ dqÐî mÜÀrY ÿÝ à Z ùý ï ß½ªO Ò½z s ök 4k R Á º éöçï88 ó N GH í Xs µm Ë Þ Æ Ùb Cºk ßð ½ò ok³ ªN Æ ¼ µUx M X C XÙ Ùï U Ï Ò 1 DÁÛRYÙ ÓÏ 3 c Nâ sH1 q å7 ë î üÊòj a Z ªs hó Í ÖMW í dÿ p Uñ ê ÚÊ ÒÃÞ HÞ 1ÎYe 8 eûÅV ØEê Q Í ²ÞÍ Óû õGæ Ñ Ö²ù ½Ó ak e²v Þ î K ÿ à ËÅ Ô 9 É 9 i Nïèf ËOj ïsí ÌFüÞðFN Ó ÉîêíÑ3ÑÁüßà ùäÔîm ¼høËß zbX åQóÖ åò r úÝÜØ ²U ² é aò ià ºE f4ûÑ K ì 4lü øg ÀnH uV6 ð Ä GØæ³ bÅ ìsS1 Ò Fða 7Bí IÈï ½ e 1¹ N K éQ îõ SÃéü A àræ ÝS ôpÚêG ä¾õUÇÂÿ 9 vqÜQàQÏÍ íR OÎ H o ÆìjpÿóÿWí Tó ª ä¾sV½ 0 øù º3É µ 9 ½ öâ áö ì0ER SRÖ MûOÂf wz p ³Cg Ý Åi8LÙ o m à y dó üÒ Z Ý X P ¾ í Qu ÿåÚ fÌjôòiwü gÛu òªÝû Zqßt ø vv à è¼o5wu O ÖÏËk O ¼ õÚèùLQ ç ëì º ¼uù½ PIíÑÜs ñS ÂKMù aío vâ H õß òô Á w òußŲ1j µöÌ õ ÁnPMÞ6e bÊic ë W n C 8I  M X C É3 ¼ bÜLúBliÄj éàKy XïI1OôQÉ Ñ Î S hÇ ØÁÛK Ïu P¹ÉÕVÕ Q5 Ã3 uGí ÓÕ02á qÓ Ë¹ Î ók pëUñÏ7µdx à B YúYì Ïßã²ø ýÈ D  ²éæ5Y ÙÆùnzöLçî S8a9ï ðçGI Ëæ Ç 9 1û vwG ô ½9Ón4â ë Ü Mø 3Õò t ã æd ö t ã y1µ êR T P Wò Éæc à KaC g HºiÍZ 9O ÒM áÛ uÕ þ 7Ì åö ão báB å E H a à 4P à 1ÉÏ Ï Êg ²JA V4zA 1 7à µ 0ñ ôÙO ð ûÃè ê 6 à pq2 õ fâ µ çr DhìÜ ïÜ zìåì¼å eÎ FwÛµO Sy ýQVSr NÙ v e ù2ç é2v IÀ BV ùÖöíA E9 E ï9 F ³y˪Mñ dhß õ ÉDÚ Ó Y ó2î h8 Æ ñ oöIsQzÉ æ W¹ ªuá C YLZ8bs ÒIjÙ M UXÆIïFóÞæíÉw îö c f Õ ÿë ½Qíý à óKM ɲ ðÕ ªÃÓUo 6 M òÒ N 5ÖèçvÉyÙÞìÅ vuâÇ ËwÒîLÁ 7vs ²Ki Fy òIwV SN v1V Z ö U eI å ÍX C Öè ÀqL úN1Ö QB üH äþm ä úB J ø Æ öE ö â üQ9²w Xé Uö HPp u8 æÏ ½ Ò f ð j Ë3È ÊY¼þ yʺ ò ê ¹Ô X¼ Ãi É õ Vå ³ T i vkÁâLÆ x AFV ÙëJì̳ ¼ i sË À rÑvï c hïSà dzíø³ ö jô L sy N O h9ø6 ü z héÖñ ÇõâÔY 4á½on á e ôø Ç ïsc 7R ²f ² 8 X² F ¹P h 0eÀ ç½ìâ Ë Ðÿge l ç M8Yè h¾ EóMÈUy V áwê TH 8 ì UÊ ²ìEÙ p q LÝÔkpTg à ña Þ Ûñîþd F ³ B v ôå k bú1Fà BG ý m J Þ êâ Æ Y6jýþ öðÜ â f ªÈÔA õKte EÚó 3 7Íû e Í u x¼Ezú ú 3ùGm Iíj k 8H ìÎ ÊEMð ÚÔ Ú Ry ÿ yG éÐ w û Õ lf Å X ² ò Ç ä jìæðnÖ i T æõ cÑN mZõ ý äZ 6 a þ Iäú ²Ý³ 3fE s Ùµ mà ÎX i éoÇ 0Þäµ väØ5 ¹ ýí QG ÒúÞnæy ËùÐt Í õi â âñÿãc Év 7 ý³ªW Nb ç W ÄÕBFÜÒË Ï K3È y ì N Ûk Ð íöX ï ¹ Æ NY²b z¼p ºHë Q 2 K w fÄD ²Å Anñ diLf ¾S 2¼w é ùC Ï åoÑ 82ç 5ã ļÙZgÞêÅ ÒÊ Õ iU W ÖþÕöç¾½ ²zK x BZ ÿ aÅÛdå CÞæÛ ÎC î í z kcì O ê 9 iMm k ª îp Û 5 3 Ôþ 5D²U 2þÞ Ì Ô5k ðyc o³2þ V YÚJ V ÃÔ ¼ ØgËunÌÙ ý jLöóç Æ Ì ÕÒûlYB ZÉ8 ¹ñx Ë9 úR J9ð A TÜ ¾K E ¾ E82 q LßFóÿZDmMÄrÙe6k¼ q zÔ f ²ÞÊ ñ7í qMí vÒq vÓwråú ̵ ê 7 Y Ý 5ûª 7 qkg Ò ó ww 1 L ZUË ÞÅû þ ßúä i cÆ5µ u Ý Å3½ Zí S õ TSç uEõ8óÓ ½µk3 ukztzÿ Þ el Ö ã V s ï g Üê Ü ÉÄ Î çG I M 2 6Y 3 v Ô3å æµ õ¹sÙ lºU H ê Êf S 7å Ö ½SÛÆÔÙÞöL é Ï Já ã J ÝÛ W µD u m4Çó ¹ ÚV â ñr gIO ¹ ¼¼¼ Ä ì ä áëm ² ¹ Õ ÔR I í ÍX C åý mØï säb àO ÿ ÆéZÖl½ Ù æÒ À Ã¹í µNòZ R ÑBb 5gF6WÓR3íû ëå äi cñgÃíÍbog v 5Î BZ Ä äüo ÉmïfÛ ËoWá SMlÎû Ë ò N L 1 ¹øÖÛüÝãs zgJûÕû NÎW y q Æ 2ç ºÁ æ u 9fB¹ÕÑ h H Øk ÞÚ Ý½íG vÚ² Û âmV Tw ¾ÂUú² â Ï Þ º Ê ã ìÝ c öÿ ³6E3 ÃàóJ3½ q úä² î6 ¼z ½ ÙoØÄ aSI U ó ßÙ¹y ZÛû N àb E rm ü Ô L xWð Ú 1ØìBi 3 ½ Æj K 1Fv ÞJ cÌ MùeS Å ïyÃgZQ e J ä 1ÔûS 4½T Ù¼ ZtéH Ü ÃÖ ú r Q p NÒÆ Ûý Ï ÓJ Z i ÇCÆöþ 3jý îÓw WIOv ý i0Þ TÐÛ w M6³ÄOH ²ÇC åxj3 Z fE CÈã ¼V o¼ü î ë Ù Ý äGÂ2µ f² ù ܳþâ k Ä Ó Ì æ ä ÎsJa 4 Uv z w Uró0 Z åÌ Ìô ÒöiW²y ² ä²IwlË Øã WêÓiAÖ Íó ûÜ ²µ OeF G ÈnW ÆÆäi ³ Ö ³u½a çå ü²Ds Y¹ ÿÅ n 5 iGåÍ ³å Ì ÕuAV ÚuN è ö ÙÈ ¾Ô¹Kst í 6 vOz d 0j uâ ³ ßÆ¼Ò â y 1 ÜÌ ô ó øy J 7í yÙÌ i Ù Y ÿà â Õn çI q ÍX C 3 fan ð Z vÁ Ñÿ ½ÉÈW 5ÀÇ Ìïy Ç gÌ û Në ÜW i o Å ê Ä6 w D ½owÿ ê Åç2 Ô4èßüÖöKÒ s Ü CÊxÏ ¹u ä Öþ ì çI A5ú2 cßþoO XÁ² å ýÿ² ½ om³ ² K ÂSúzÖ lPJ s ÝnY½ê ê ÞEê3 h ö vØÚä J ø L lÌ íÊ ÛkÞQ2ö ª åÎ v ½ 0m ÿû ¾Ì rä Õì õ µ K Û yÛ gl íF¹ èÏØÕ úí ËÙ XJ½ a n ëÑ oâ ñ S Æ mzB H d l²NIÚ Ú ñÀY Ökvò5áÍÞEì ýQËj y0õW ÔÙeNË w Õ a ó d ÞÈ ãxì Ö ¹ yèÛ7 S É6IÛÕÖCzt kÞ ïIP N ê D ÝÉ Aÿå dËD o L 0 ÚÔ ö6 Êb 9ù ïI Ù i PVZ þif ßË D ç Î í FÒ Dm ͽ jTª Pp j ÊàJdÚÒ ½ æz3 SûÞóp³g dm Îêô GûÅ2ÞDj Ø1 6Í eélQ¼ v Ü ÀAT Ø ýßß Ä ÛgTîäZfIÎó vA ê ÌÆ ¹ wc Õå Pó ½â7 æ ewÎ x ¹ÿ n âÛ îÉ ý²Z J Û º 5¼ Ô L Ò c7v ÖÎ äáOW4²0 H Õ²É fE3 ÜÐ3 ü²ÛbúºÒIy BfMïIã N 6Ü Xí7g³ ùy8¹O tTd 7ØÊ ÛÍ w½ê4 A û órY SÉ Q V ªª Ñ ìS ê vÌ º y ï Îå bCX MëÁÅÙ Ç Æ Ö sùÙ 99PYÈ Ç Ñæq e õx Ó³ü fz R zJÊ ihXìú 3 à µ òuMÏ ý ³ ê QY áó VÝ eS Ñ ËÒ ä ê i þ7éÐá¼¹ æÏ AÀ r øSéî 0J í xR ¼ f xò Ì û6 öî4 çâÑZdìJJX jxwª Ì éfZHÍ Wª 3éõYü júKIz D 0 ô 2 Ê rÐ î 6 ÿþ u Ù YNv ¹ qÓ gdª Ø iI2f ýVå æ7 Sp Uì V V8Ö üâ GÙjë úçXþTw º Uì ² d t 6 cC û ¹b5 B ØùQ UB ¾áj µ õy 7 Àª 6 ñçóFò ÜØ ï ep äì Ëè ܾ¹ rÎí V8kÖ wl Íƽ²s E ¾w Z Õò A ñ Öø I ì õU Jì Ø j ç Ô xÏ J õ ÍX C ë ¾üßX ³ 9 ²ññi ödiÅ ëiþZÚ 9 äÌ É Cm ª 1åuh æ Åé O ìV û¼ e½GÍ P Æ e 0Ô l6æÍ 3È l8 Ò ó ÏÉb Ù µ Æ SfqbÎË 5ÔB ìn K 1 N LX ü oÿ ² ßþ 0g y í UâÕ fM 3VYktÔ JÀ Û8K Z ð È ÊUF y J g YBÙgßL üÛª ê Õí ¼ ìH q 8 I3 g ÒIJa qú K³ n ÉÅöý WåÈ dEf qË Lå ƹ E º ÒweÊ ÉË vÂbþÏùä 2ÌYYµþ ê ½a d ÏÙéÕ ûTnYÎ PöH Ü ëLè ý bKY ¼¾o ¾öåìæÄ å Õ Á Êvwg8 u rÒc Ú 9N 4 k pØaQ ö ös ç8 HHhñÃp þ ßå9 Q¼e ÑN Ý BÜ ÄJ8 ük ÙvÉËdÞÎs d ñ ò ð ªO uóm²ÄqLQ çª ½ Za 1Þª ÔB j m¼ÈÚ Wûdáo µ L xpJ É õ³ ÔYÊSÎ ó ѾË9 mX ÁöÞN ýþ 08ôï Ní ñãLÉ Ùû S ó Ï úmå ³mMCÙÕ Å Ô SelEÏZ ßñ d i ³ LÖÕeQx UûQõ Ò jö Ûjô ê D8 AG1 3b HPàp m eM¹ Ü hÞ D Ë õâ u ôï öòàm ä 7³ Ý í 7 éNºã ½ e Xè Í5 µ âñyf ¼ yA E¼Õi jNíÉ îJ Æ l 9b A M ì Ð ãmÎüSþv H Zå ª ÑkÓËÔd Ð P½j mÆ G Åx ÿç 5n 6á8s s b Z e ÊïMã Ï ²Ó SçéóùÄXë ÙäGãã G 5 ³³³ jhÑEêñwqcá Î Pë wòÎÕ4Ú è7 OÿsÛ3ýËÑ vYË À ¾k² ÔrÎ Å ËÒy U w Ôß TØÝç S K ì ÉwÌýKä ý ³M Ú ÛÌ ÎÓ m È a rv áùnpR öê N2 Û i A oI àÒe fïB Â4ì þI ÿ ï ò º Ñã û fMÕ BféglZÓK ÅR ú ÑTFë óô ¼Äº Ó ý ZU lð1DéðEoz äÒ ë ó íël½ ï iglâ G ôY bw Ð ²ÄgUBÛ e Uìݪ2vÔ ½Z i P U Ï5g û öU A Ïè Å Ç áË W y9Ì ÈèDvT ¾ Þ üݳTÙÚ ðT ã åX²Ä W ³oF B 9 ÈË aÃMfÀó méZ hJ ý ÍX C ÎÒ úº ÊÒ S QF ÿ ËÙ H UÑHµSÔ çV ÀÆD ºÕ PÛ 2êðÒ fÅÁG üÏ óÙyÀ V î Í ñÍ Í YB úÖ p W U Û ýª Y ÃhW3 i m véä ÛøëUü Ú B l¼ ª oÇÅ ø 1 ô Å È Î fÛ ìí ý w Á gXû6îV ükZQÍÙ 37 nÿ o9 ñÐ ç 6 òÑ F d qÀX9î kc ¼ 8ã o Þ ÕßÌ ãögQÐù ÎÂ Ü uÇ9æµ ê êYâ 3 ½ øTÿ ÿ ÿG t ÿTø þ óV P GS Þ yvA øÑüz Ì Ilà Åá g ïOüë 1X öÎÑY0 ÛnÀ ÇLTªó Åe íX ç y k De6 h 1 6 åXÛ smYÇ ï eü ö ð 6Æ E gwáô²uå Nç Ù SÎßàp Ë ýv8x Ù0 Ãê ò ¹ 8 ûS dCf NÕ ØF H ÍTÌ Yw y ÙÛÈK ñ Ü e ßê 2ê äµ À Æ þ bòt ú ÌÒÁÄnEówÕ 3 rÕ x jê6 J ÍX C 2 WÑ R j º þ r 7 yxéÏôH ã YÈ äéÖ ñÐ Ùk lJ Ýbö Õj2 àb õ¹²Ë ÇØ Z ã ýD Ô Ýëí Ò se2â ²3þÿÌ TF f v ȼ i ªÝÛÝ o8½ L Ü H½ÒÎnMuîº Uò ñ9 üB Î ÄØ ÙÏ VÎ þÔû ú 9Ü î V R Þ ómª EÃñ ÿ8 ëÙ äa¹Ø2 Ò èÞÁt J 3 Yøi ù t ì Þ53ùq³Åqc ºyW S ÔA A r ùád ø EÞ¼ ù 3³ à s à yg q õÏ ê S WnÙÔ V 1 ï e8 ßb O Öv y Ñ z¹ Þ sÎx Ä ç ùÄ0 â¾8 ýÃH Ú 8 Ò Íêq Èáx ä Óç ÉÕ üºqÞ î þyg Å þBøN XenKñÅ ÌÒÓ Èw5t øÅ ì sÕÅ ÖpÔËS Óã 5Ç 8 ² Q À mViaIy n z ÞÎw u 5 ð dÅ õÅ ü ù B ñ æÑEûÅ z ¹Îl Âg2 Ä ö ùÃKÔ Åû À x xÆû Á ü9ÅÕAü þG 8Ýõ ½Í ÎÙÖztá É Ó ô kËH SyQlSÕ P ð dûðFNAÿ ñ3 D ÎnEÜÙ ³ jµ Ý P ZªÕ â kÁÔæ ¹ U Èðéi js Î ½ ð G 9g x ÇQ Q é ô TuDQü GÆÝÞ 2n á ì H þª¼ PB ñ ZOqûn â c ë U üp³ ³ laM as ÿ Dà FÄ eb 5Ýâ X Ò ßÉêº Ð uÜÏîMUûä þ Dµ0VäjGnï ÍêC PPWQ³ þ ¾ Jøþ0r OÉæ ½NJ s I ¼ ùiDü Së òy ù YûoGy õ kêÅ Üà Ãuy õW ¼ ª G ö1½R Ï N RwÆyÙ ÐýÖÜZØrwB õ ùb Ç Ç j Ð 8 éÕ ô kXDd 0 3 ÒLg Çw K 3H ¹ X1 ÇA Y ã ÈX Q Àê 2 O ÌÀ ÒS aâ Ðcð 0 Ë R 4 Øþ gR g b t B åüX æö 9ÍjÈ FÿT Þ ú ¼ àê KÚïÎý è i ùÅWù lçÜ Ghï c vÐ Fó øt W P ÑÏè UJBÌ gaØ i yÔ æ ð ÿ hgË8 1 jZ ó Ìf D ¾ýkÉ ÑRS Ò Þtt j Sv Æ ½ ìps à B Ô Z 8Ä nrÓéoÕÔÒ¾Oá îç eW ï0ì Î ó8 sù èì Lâ¾z ÁtûÌIwi¼L èÃDè eðàXà À ºàâ I Ïr qV ó µx øes þOwx yRi 3Ì Gz È 9 êç ÿ S OÏÉ Î Y B WçÕïÎ ÕùõYÏU ÄÇ W Qç¹ q o Íwa¾ x ¼úò ¹îkç ¼ ÉÔÅ ÍGU Ö À Gh ÅË rjüú U Æ ùÅZ¼ ÏÍW Qç jðX V ç¹ ² Ïryõ ¹îL Î Õà qV ó µ 9ê¼ú îü Æ ÉçÔ ÏÏW XG8 WçÕ³ë ý7 ìºø¾ mÐ z óëFó K 2 Úl v1C Ä ã7ñ F L l ݹÂOÈÇã PSÌ ªª o R ñ ÙZöÈÑWÞ¹D Éæf0Á ó ä 9 C à óÊßËѼo3ÂÁç õÏHHÍP i 2Ù ØÒ ë ç ÜK æÐ n¾OÀ à r E4ÆPKO 8úU k ã FËH a ßwø ü² ç ÝöíÔ Â NX qR c v 1 jblD õ ø eñB 64¼ Á e QÄ e Å 33 j 6 ÕµN U l ä¾3U Îì ç Õjõg8wµ ç z ýT æY2õ Ï P 7È ýWå C ø Bº À 0 ÜHp LY N0aÎ Ð O¹ wñµ ío Å ZÒ 3 H 6Q lÞ Â ñÄ Ôñ NtG ý ÏmKè çâï c mº Ú äþ3 Ô ãà 8 WO ³ vç wkÉáï ɹ4v É UN ç ü ç Ï SÎiêÃÝá Ál l a X ̾u â R ólA ôA ïà Í 7K º Í RY C H Æ zª Êçø ºÈGÞ x 1 ó Ç FOÑ Be uWU üÐÀ ÒËÈ J ÉÇÜ B6tU À ù Î óø ¾ut dxØXâBn Ebf E 8 lñu ÁjÀ J p µU Ï MR æ S V ÇÏTÀ0 àÝZy ßÀ v èóí Ï y Ñ ÄÓ ÂV xÂÀù Aµ Ü o 5Yô òì d  ٠R XaôkÓF Â0ÓAn úw ëxgD F8FìJ J ªQL pv v 5 D Ø 7U uЪ R T T É4 ª ¼üg0 Uëó Æ È gõJ ÍUv ç ú æ q ½XÿÀ b t å XÒ bí c ôtxß1 Ôl 4 ej Ýî à ì 6I Ú Æ P wyçw w ¼ ª À âeÒ ÕL 1ñz yó Ûm ê H îþá ëà6X C8 ª óèßèQ ÓÎ Y R þPi 5 3Î ë õ f Ãðap³5 J Y ç ççz ÎyÇÖ IÅÎGÛì ô sB a èÓ ÎîóÎþÀ ó DúÛ w Xö ªõè Î ÕÔÇ y n ò BX v xP ßBj ð êôvç Å ¹õz ï Ï Ò fy ãÁ Õ å ÞÖlf FtØí YȾ j¾ Ö z yç ȹçªó òsç Á Do ºégþÝFÆrØê Í RY C öÝV ¾ RÌ ¼ W ÿ ü ôeã5 KçªòyG V yÿÏUäô W Õy g pÏÎõa Gà J CøØN nOû Xù à î ÃÎ Z¼ ªãå ÝÝë z p êðÏç ñ Ø RuW øIwq ª ¹ Í ÕE ³äã4 6NãÏ Qç d eï 0N ÀÍý Òýô lsÖ ÞykÈ È x Ó á³ Z LâÎÿ d Ù ä ð ¾H puÌq q ç óÏV Î þN s ÀÆX3q qL C2 E¾ B ãN Ð W q Ï c 0 Ê n êG s P 1 Æ Fô K Ù4 ÿÐ Éþ à ½ g1ÒÝÎ4àÑ Î P TZCÄz ïÑ ¾²C E m GYÚÈà ¾ ÀÞ W 2J ê Ý ñWf Õ Ö ã ñ ë Òäý 2³ ³ ûñãü pÍYâE óü l ßòQ äîÊóÊq ñâ 8U6õ E9 X ÿ OüæÄ ªÁª å¾ú yçä W 9êµUs óÕj ê ßq ˪ Û Å ³ Á³ ÏUt Mß dÅTîÛxÒ WJ pïÕ7ÏÎõD ÞOÕµEÄ ¼ÀÛÏ Å ³ 1¹ ¼ Ï kµ Îg GT G ¹å z º àà Q VD ñ R 7 ãKvqw pïÕ pïòtÇϪڵ yà T¾yê wV pïÕ ã5 Hù wªOµ aL ß óï V 1o É ² ç¹ ÏUäì K E e a Y C ü Þzªó1ç ÜvqçªòB9ç ÎõumÏUä ì ³ ðr óõ g 7 Ù u B ú N ÿ Ü t Y¼ o ã U E ³Ù vëö ÃA p ÿ ½hî ý Õù UÝÕÄ À øÓ ª ð Í K À ß ô Uü ý ÑÏ Ýª ÉÅ Ê4ç2âþÿ æSñÏP6 Æï HÄ þÀÎ P È ä cÈ Lµ ü3çÈ ÁcöO t2ò Ò0 ½U xÏËäQÏÆÀ YL2W î Ýüì61µ ª NA2 kPËj nhZ o 89Ð w iUê î ëú o 4È µW UÌvz TEÎÇ Õ ï hÒDÁx6 ²k cmßÚ IJjå Pò Ý Ì É S Ïòâ 5 ãxÌ eT¾ ëÁ cÅ Þ ï8ç É ó d½õÊA ³z äK t 0 ØY B ëÒþÌÉÁÎ ó6 5 ÕóWGoð ç Þ Iv IR ùoÄ Æ1a 4ÿïrï Xnè Hp z kÛ Uè ð z ãÔ P ÿ ËÝdÈÇå ýnj à è Áº GHð Îì yù yç È Õß ý õ 7w89 ÀU Æ a õQ Ùc ÒM5Þ î º 3U O ÉúíÔè j ÑB èfù N Õ ÈäU äý d J ¾j ò Hÿî ï þÇÑ ÉGü T Z ü Fû i TäÑg ÞÙ úÄ íÐü úéG Ì 9 µ3ÑD kw ûéJñB Ø ÿ ì t è ³ îw e ü ÞDzO ÀÁç d ÉI Í Ri Hð ç 9r Èüa² Cuuö EÑ 0wµË Foоï Iry ³õNM ye º oH9 ÑM Î4êTäÁcaÏÍÉæ çªó óÕhèóÕhèó Ú F É çªÑÙ wUêïTyÃ É yèèóÕhìUÏ yê¼ ¾³½ L ÏU Î ú s ë z 5õqO C é Y S óVȼ þk ü p w Öu³à º W Õyhû 7Mî èuv s í¾ 0 ù Å Ñ y½ Í ßÛ æ å Nõ Û æz Zv ÔÔæ jjji Î åìÒ å PÓµ5 åÊ ü ùÿ s ì4 ÑÙ ow 6 Úí ²Î ò TÔã Rð À EªÂY ñÜ fáâGÏgüC òèh RM Ó Ôü M é0p ãÚ çÿS ÿòïõ4ìÀOþìç¹ãÑRkÐk ëÆàñöül áõVîpr îöÆà BuV 7ÿæ ½ ÿà à1KÀ 2 ó Å Ü TÉ ÌD1óÿe ÔãFÚOÞ ðX Øë Ár U ê îÕ4U Ëß a9 d Òi À 8 4 ùÑ i½óë¹ê 6 xú Ø MMOf vjOWÈ S Âß ÙÙl xX³ ô O öâ ù í ðW 7 o áÚ5Yà BöÞ þ hÅÍ uNÐ gêuBdÔkädÔn S 5 ä Éþq PdF½ N u ùõVß r BgËo ãÜ z n Kù5 iO Q ² UÌÉóà Ǿ U KE æ P²j7è µDäíð ¹ Â 0 p ¹ ÈÇ Âè àà foϪ éÏÇß qz ð Tvy º 95w Ë Èÿ ÉÁ R ó ìê Qò9ßËèõ5XÓv õÂù8Î 2j L Þ Ò4 Q Ku íSñ dLxpO8 Ôã Ä ¾ pF Tm P ï O ý Z C ï ê C ú úÿôþ ù Ç Í E O T a I f Æø yà âyÀ ïC0 µ L Ó4 B ÝY óºé E J 4ç DÔx bH 1 é é  J ëzr k5Dh ªhÀ ð ½ Ò c ÀT KÏ Ïð dg äï w g ¾ y1 ªê3½S D i V sºáà æôÅ P Õ lî ÚBíÕ r8I 6Ãë çv Ýà 5täÙ q üÕ j ð ÒæÇiÁ Ü9È3ï sÏ E sÎæfrgv ïr Ñçu w î j ËC u ³ Ð3ép Fb À Z ¹ Ä ÅC 3ÒõÒØ Ñ É ç²é K G ìôÇ ÏDÑ Ý Læ3 MWz óÎç ugw Ì Å ì ñ Ó ê õ gÌý ø é û 8 ªèá ½m3 Ëùà É lù ß ö ½ ïêÑÖÅz oæ j Þ2 ÊsqþZ ÈÏHb ú MYR 8 ÝG òò íªTÕS ÝNLûæ óÏW z â wtåº ¹B¼ A QoH m ¹ ɵ 0 ÿ ¼Q é9³n ø v Á Ëè îÌ Ã à GdÞ mXwdà Ë Ë Æö À3 ùB î úÉP X Ï Ø Eû³ìÿê fÁiG ¼Ö ØÁ Ûü ½JÆ òW æ ö T Oq C3 Ì Ei ýP k ù y Ó jÏvLú l Ý2g rnN ä ý Áäιç å U dÕVMW L à eÉ n UóØ Éªâ KUÝØÇ Ti À äΠ̲j² äÐ Ó f S Ç Þ Þ7 U yêß ªÉ ë z ª S ÂGê õ äÕw Ï h ɹ6 rSÆg 93 ¹ ä SdÕVHw½ Ýd uÏ Ë ø 3ì ²g rg¼Ù3íjrm G rɹ9 mÛòj ½ 8ɪ³ HwÖÍ UY3 ÖLë u É öLá È 7 ª²g sÎ K 2 3Á EÌóTÐ n ¼eÌ2 ße µ½ÉªÎ É ÞLë ÖLûX îO¾py3ë3É ü èÉÖìî u Z B b Ø C æKøÀDÆ àÀ 6 BÈ ìbüX Ô l ô Ä ôLÒ ³ nà2 äE 0 ÄÉ w YH ôG w ã ª xXP h 5 Ì µ ðÄ U N90G À Âdh éu ö 4TêãIÚp² ÉfhfD 4 Ëã b v í DrNY 1Ó ä ûO Ð ² Pbh ÝÓ faÑÜÓ8bÏLë pÑY ² bD G 8 ÓI J ÃSFÜî ä8 G2s o ûQ UìÕê Y Bl íÖnë IûY L Ä m 0 ø GQ íL6Û Üx Û e 3T EL  6ýÅ î9 ¹ÚÞ½ Y vß Bç ÃÝ º ÿÀ ªSï 1 á ²ÈÂÒ Ë zÒ Át ðDQ Á í ÿ Õ½ ÀP uEµeÎ A 7ê ú 5 æÀà 3º DåýÈYcw5å dVÓ Ã ÎñUc X N iµ 60CJ ÅÀ2ÌÌæ bÉ Ékm 8Ãu È u ìÚ5c S4 0 É Ycs wÝ ² ë E3ë óÎ mIwfy 9L I0 QÛ haqà É y4 dn BÌÈ mñ Ý Ü R m ¾z ÆHü Í yjÏÔzy g T u 5 ²x Ç Aslºd mp5íÅÚ ãòßÏó ÿ hù áÑWàO ÜåC ã ù R³Õ Öx R³ iZ Ç cVJ I dÑË gRçþáäÔ N É ö7Ü9µ À 9yv uý K ³a i TÃÑäE 8òÕ y i þ MJÉ a YWÉÀà1W î9 Ò8 vÕ C íÑ Ôu ûÚ ôcZ ÎÅ nÛ ê ý W ¹ýJÉ YýêLF Y n¾ eTÙkv döhYùÿLõ ÂN Ïæ ÂK ªÍ Ëjg ûTp Wóm Ë ¾ þà õ 9Jï d ÏÁ ÌÛä ý OY Plâ ï ò q û ÕH6Ú R Óø ùõ õ Í ÅL 8 P C E Lü
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_Techniques/LASER%20HBP_300k.wmv (2012-08-29) • ³ H G 4ß U ÔS vAVñ 3 9 Ìà â t â C dÏ D 9jØ 9 s SSô ÞpàþX4 q1 ÆO é WæP ¾ ù Ç Ä Óé0ë ÄÄ j2 mÝÂg F½ é b 8ç nÚVc ÖF 9åI 93 ¼ øHýh Mó íôfMqå0  V Èt q çNr q Í Ã Ù Àûªc 8 a4 I 9ë Ó ßdO Ak ü Xí ðÿr EÊ5º gÖF8Ñ v m¼Ö  1 P PlFK lè û ÍÒòÓ Ø mty Ý ËUß î ë Ußðwýë Ò á 5üåy4ô ˼ kÎ ÛP öÙ hí Ú ó ü Ü4ù ÇDÙÜ F ü2Ôò À bÉ 5AÞ p ¹1CÇô Wç ÎWÃJB Ï í1 NW ì qÐ3ÒR Û Ëuh vzdtëú5Ö ú ñÇLÇCïsÕ ö NÏz a ÃÏ çµ Ù óêçÁùÖ º r ÏG ² Ñ º¹ rNuñõªüìv ì OÌ2ª f a s Ç 6Møõ ãwÉý Èå â t â C hÕ3 ¼ wÃÊÛé2¾L XM æW ÓH¹¹ 6 ¾ Ô ÿ U Þ6gV ZRwý à ïV d 3 GÐ ëÕ ½wÌ ä ÎZ ÑñÛ¼Bý q Å Úã ÂS 6íú²ðR ã h Y ì7 ¾Xv Üv 9 p fÞ ê Æ u þ Éñ ¾O ÔÉ ó óëTy ½ðÜï ÃÎ ê ô Ó gÕ è9Øv ÎÂI ç õÉÝQùè dPé q ìáÃ Ö ÌnM ñ ÉôEk¾H Êòb çS 6ß ÍW Rÿã kv Û ÇÖH úýú нôz Sªn ye ÝÒt öýÔ ÐØuÞ è hÑ 8î Ö º ýÔ îè ZoLNÿió Ð XeØ2 h Ryº 3 ê ãg PÅ nÀn w Éå øp sz ûð c ¹Ä MM9ó ãg gý Wìü ÿøyH þ3GüS r ë þ eû B ªÃs e órñ Ö kL I 6sü s QGÈt üÿS w s Ó àóß ä WªÎÅõÝ dÚí p s ¼ l ùpfª ëC 0JÞ ÑF ê h ¹j ºwÈ8Tc üP¹ÇÔ qêï³qRN4 ¼ä ô z úÃA Ò0Üá q ëõz Ø C ðâ Ê1 x k A þ Ü S U ÅÆ V u S M êz r þKF Ô pøìMº ÐÌ ßÁáð K Ô þ JÆ3O¹ÍÚ Û e P 0 ë ã C õxÝ0Ð ßHà tpÙÄÔS A l0 ¾oCì Ñ A 2 þEÚ ¹ j ÿv ø G ê g âÖ À É ï ÎÚH qFD½ ÀÛ ÜáÕ È ïÌ4 S û mÐ fBó Ñ Xu Á Ä 5p Oå8pi f ßpY Qñ ¾ x hWõT ÿ a ü F y8 É Øè PÚ ¼pWj WÁ ÊÈÝ oï W9 4Ùc ÔÒ åÛR k ÃÇíÚfö J Î ÇÉN C Ël Xì ÖY Õ ½ ã NbêÐÐ ¹hióì Â7ê 0 a 8 ãLÊ Õ ÂcÛû üË JêÜ n 9X P Á3 a ótu 5 a ß l è k XE ïÉËsl î Òx f ÓOß EÎÎ næ fY Á éæ uH k µäjìk e µ v X qo Ø ã oI p QIåË 4y ÒjÚR Z Ñ htZJ õ 7 89 w ûó ² D 8 uÎPD dá DaNA ä¹ Èä²v¾ñ S  J pÉÒ ôçC s Ë n ù X VU Ón µ 6 ÿ ÝJ ð 0 Q Ö ã C ë ÛF Dd 6ÇÍ ëºË 6 ùVà C ¾ýN1Þ Éß nÔ óÛé à b 5 ô 5Ä WT òµ ÇOÔ âÛé H 9a0ày jçY íLï Ò½a þ½ ç ú sm Ð Ál Ý ¼ t Q wÒt C õq ôï ÈF Ä À nÐ p 1 iÐÔ bGXA rH sD Öp ¾ vÓï²MßØÍ 5 u ÿ µ âXE à J ½Mù Fj Ë é Ë ²ë àù MÛâ è9 Ì þF C1Uûûa LéÍ 1 nær zé TEÏSµ q 0½ À8Ôoü îÆ ü Ù ¹ ý ra ÐÏXd¾ ôF ÞûÖ r ÚþÌ ø8r ùÀsÝðÀ û áîìic ¹ ïµï Î Fó o6 DöO g0 öp xB À U î 6Æ IAw wå 1 ÙÁåÌ Ò 8N ýúy 7ÝfÛºþ UM Néå ë n ðÓ À î Å W ßh CÕ À ª À ¼PÓà ö E6 S ¹ ß Sì V Ûûy CG ÕU ½ È5I g Ææ g ܵ F Óø u V QÊ ñË ó JÂ6 Úz ÐÆ ðÏ ÒnØ º4Fk º¾ùAÿý Gþ q iý E ÏgÉbÁÀïU w uèT n ø ßaì P ÄK Fègntbßon õ ãJÊY L ß Ò u Y Hc 6Æ à Ã9 Äö Æ º ýB èý õ t äLà Qc X 1C D aX 8Ò Q ã ¾ 3 ² AzÛ G s Ý à ä 7 h B åOàñ Ae ô  iUê P 9 ì 9zÍ Në l ï3 îA0 jâD¾UGl ín d áv6 gÛç ª ï 1 àIxå ¼ à BkâåÙ J ô Uß s ÌÉ1 XÇ 0 O ÖH ùÔr³ Ð Jp ÓN Y ³8 Øåw Uêã ÓË 2äà Ü Efuß À ðA a e ÝVájùm â ä j ÄKÈ È ðó¼²gÚ o X Ò NÌ wöf8 n½ åÓyé Q P 7ýMÐ ñ 9j ß è c7 Ô ½UÖF x te ôËÃo³ ½ À àp4À b Í q L ózø LÂr ã g ûÿMÒ 0E Îaö vD V ½³ û 4ïµoóâ Õ8ü 3ì Y Y ì æ HKñÕ HSÜØ æ Tg1ü e J ÊT ¹ý7 Z p Ý ëï q Ãt 6Ò Âå Òï üÝ ÑIá qa p ªÒ3Kí 7TÒC fE 0 åé û u º ú zw ò QË SW XU È õ2 w4JH æ ë òøQß x ÎÝú y3ðU s øï JJsÎ B pÞ nøzÒ Þg L Á èr äÒÜgP Þ üã Äcy û Ù W Lí2¾Vèº ô q µ þTHÑ9â pþ A ñ ªîU¹ ªt é i è ª Í G¼óx ä ÉÀVt¾âp1i Á Yã sOYu g up àñ 9ç dfÞìfy iÃÞy ª äÎ RdèLÜ ¼³þ H 6 ä 7 h B ³ íºÔ7 bU P nÙ Ì Àí Í õ Â Ç 01 ä 0 P 1 ßò õÐ Å uI dXêÁE ø ÒÆ Ï pòË ¾Â 4gÈ 1Ý Ï îuÓ X çÚy²fø Yê Ìà Ü À6 Ôý Û o9í ô NnfÙ 9Ç m Ë â Qú VØ º QáÆ å ñ2Ǿ Ã0 Yo¹mÈg 8 mÁÉye f Y c e I þ ñe Ô UwÒ S W À iÿ Ö LÜ ³µC ²ç ÇËkn ìËnâ sá YÇß½À Ý e G J Ò j3X vu d z๠a Dõªõ gq õÚãã Tb mõ ðl s ¾ë PHàÏ Öf yÀ ç ËOÛ g Hi 3éúÀ üÓ Ryrÿà Ì6Ç9 ãÝËN X égÞnÀaT r9 Ð7h uP XUÓn f º p l É jr a ²gÛÎÅç þòÅ 3Ì ðÍ ã Ü ²G ³ÍÛµÅÀ wävù Q ¼ 4 õÔg ihá 5Ï 7öC HSÎ Î M ³æ e q0 àÁ ë¹ÞJF ºç Û Nzç é 8 å ÿ ª C ½ B NÞÎ Â o ó P Gî ³Ë Xl æÙä Ê mìA ù ²tîè3Ãq Ë g î äÐ9 Q Æ Oi ÓÑi pêDëBù Qïg û Þz ç Ï hõ f Ý 5à tp ½ Ã Û W 1 ÇÞwª 1 ÛU îfø õlç d êM óO ÿ²î ùPðä¹Ð ó n¹C w f j ëîHe ýT0À H6é ¼c å º NúÄã Q³ ã½í áD i gÝ3 X ÙÀaz 0m K ï qu J ø g ªS J sòî2Ç U Ö z¹FÝ qæD áÙÝÆNÚ s 5gwtÙÅ á q ³ Ź ÂÉ m 48I 6 ì 69ÕwÚîªÏ û½Xa u M ìg P 4 å ݲ0 ÅXu ÇLð ÂH à òÒäà Þ D î x Á ½y9ÞcsÈ ¾ ã É Î ÌlõE í dï SC HUïN XoX a mûß Î s R Î vü3 ó AÏ qFÈ ²2 8 Ø YÏ G Î Öã ún6h MÅÜA eèýZ lÎã6 ³ p ìI H æ í C dÂ0 ù ÿ ó ýÈì s SgïP ÿä ïØ þ5 H y ºs3 þkifºÃïÚc 0Íû á ñç Gí ç½ï3 º åvÄ R a 0TNÒ ºÙ 4à üáaç k Aý óþ ê sPæ V OFR ÿæ Q tFÆÚÓ ìòÞ säê wö ùà ø ü àÕ À 4s E ð ZT 8ïñû³n óY¹ÒkI ûÈ Å þjôl4Õ iÛ² o oÊ æ í C Ùøg² ß Ô üå 2 ¼y ïÕ Úz s â³ Ê öz 7ýdõzê Jë û ÓÇÌ 6 ð Iwõ3ÊÙ ÎGÏ G Ï ËK 1ö GÍÓz L à m þ ç M9Ï ê ÀbÇKL ÃªÏ a Köå 8IhgÇ ¹LÙð C Ó a wb Òº e ßO ÂI ÃøtÝàf rðPðfýù ç öJã Ó H v ÿø C Í p ìs Á ÈKLb Ó æð0g Ê ì Õ³ó Öð éý5Ð f ýBqwÑ 7t4v Øâ f Û Nz9ú vû ý e ¾xãÿ hñ ßËHB D H ºªäo UÅÞ öR gæßÞÖ ²pÚx¾ N Î ß øO4è ML 2ba þ t þió óN5y ½ ô ØÍ ß7r ÿ 6 éýQýú õù ß 0Îò X T wÌ Ú îÄÎ ú Ç ùÚù ² Ï ó suï ò Ék v å Ôö Õ dcë Ï ÁiÐ I ÏÞ áQðµEõG e Ùon R ôµÓ ñW r h ô c æF Ë À Ì Ûþsç n C ØMB Õv gCðìwO ïÿï ÁhÿÈpÅü5sº pÚ hj ÙÙm JI T Õvýñ Y uáö ýÍ14 ôá ¹ýr Î Ã iuwøj¹Á od ËO¾¾ síRíCY Å ý6 ½áÄ T tô Ý Ñ Ê QÑ ù D ìUÃå ½ I M DlqdÑéØj Ç Ü¾ ¹ N FP víÔô Ã Ö õE ç e y Ú fü û³7 zrg o 2³ã ñ ñ ò ÉÞSÙd ¹ï ùýì 2 5 a a 8 N 7 Ìêp qß g ÇXJ bà G ÔªxÞ ØmµðÓOy s² 9ÞÐyÕ2 V mZt öÚ Ùì ÄOtã5¼Y ª VMO ÝÃp BÊb n Üc 3a g v öÏoßJrßããxo ë pÎgå Èþ Î 1ÙMæwåT uó íøUÔß² Ô ó C 5 ¹²µ¼ z³ Ë zÃø ÞSíõÓ Ó ÝVÊf C ùíÚ Väæ yî ë Ëmp ç7jÏ j Z11pûÏ k ì tk Ñ ìC aÒ 1nè É á ôØ ç 0 B t Ø ïÿ üÄßú 0 î 2Ê ¾ÿ² Î ³ èã8 é y 9¾ù Å Ð k ÆV 58À5v Wª Ëm Ò 3H È G ¹Ä Ð 1 lRYF u Ô Æ 4 aÑ t ³Ö0 LÅñ da ÈÀë Ø ïëLÀM b ÐXA¹ ñfð dü imé 5 Ð2Æ cÒH BYCN 2½ b è õ 2Äy 2 Eb V ÐâË î Fm çó i z ½Ü 8 NÛO â ø ò m crØ ÊJ FØ â Üü  J ì ªI kÍ ü½îÐ ¾Ñ tr Vç Î 9 RxH XfßAáÇ ï ³ Ý 2 B Qà 0È X V Ý Á Oåz áaËJy Ý ÇA z Ûs0 â ¼ ½w VõÏ Ûòi Õ UwÛzó ÁS½3Û Y û 4åÔÏ õ  ÏÄ 8ô Jë Âþ Aæ V ÀÖÂd K 4 îkê Ç À º ñæV Ïnõ ßd7b ÔígÒzÍTw êoq Ac k Ú X6 h Ùº ÂE FvØ E ªæ ÚêÕz¹ tc Ú Ü Ù í5 e wz Ãl3Â Ä è áÖ ÜóÑMd ñ dïô I ñB F ëÒòq KYø XQ q mõ Ó yR ÂN P ³ Sk z óÛmöHö ù ª àj 9ÒÊ Ø 3ëµ I ª ÙÝéH P ëÈ7Ѫ6üO 3 ì ŵ ÎÞ UÚ V ËÒÑJl Üè²dûKo ñ Â Û rPÞ XL à X H3nüÍÐP q R7D AÚ u gè ¾³ Î ðtg2 É ø ä V uBÍÕ3Je 5 äÝE ª p Hnj Å uÊ ê ù ßó Í ðÄ ã R ªá Ó F CÍ mS ; Ô w wö x7SyÅàÑAºO ödÆf XÆ s k ò ì0åm ÖB6 JD òÛ þ  üµp¾ M é R1ã m oPÀ Ãh³wf æãfþÎ7Qæ én ²³s Î 0 C Òqã Þ æ É F oªgÓf I Û è î ²ßn M KÌ 3 M Õs h ö 3ÎÆf ³i1sµ ÎÌØ G 0 m¾úÈó E N óSD Ò ³Ú½ëè ÂV Ù î3à LN Ì ÃFKA 9 L ¹mº Â Û È á á0ôóFOÛ ii mðÖ 1 ¹Ð ß ö MxãY U ú½ æ½ ÞìØCe fâ l ñ3Ø ÀtÍi êÃè 4aÍ rãiýr 3 A Å M Å º ÆÌ uÝíì vfß K Þ kÀóïa À5 bã èFc X Ó H ÎêÚ 5y ³ h Çqè â² l µ y aX ù fu¼Ì9 ³ ÌÑ Í C³Ë E ÆÛ B TVÍ Ã Ä V ÐUK ³ Ì h Ýé sâàÅÉ M4 ó J í Êê Ø Ë q Î y ³Vg BG Ôj ï Ä E S MÙ º pDü Ô ü 9b 4zz o 9ßM S ï þâLÜ7ÓmÛTØñû õ Aà 2u³ÏÓ ªX ÚØI J XÀð É S fLôø fm S Ö ú äø Õ Ñ ³l ci n Òß hl Õ ß Ó t Mýÿ0 uÔ e É 4 lÆn æe ç X4Å âÏFF Nd ÿr6Ï Ý 9 Åq Cn¼ µø QÏ È Î çÀ h j çM Æ å Ü X2 ðó ½O0Ià Cõ Û Ù 3 Íc 3 z Øìµ M ñnÚ vp J Ù Ëm ¼ñ y Ø é µ C H ÄAæ Hæ Cü ¹ çhÔ ø wC7T Ò2Ò ì Ýélýñ Hp ª Ù 4 KÜýÚ ýFç V LI Í Y é 8Ä s p 2ü í y6 pØï êc T ȹ3 òE u V é n ph PEeg Ú¹J Rj îÚDÞÃ Ê PJ²T ÇßUUÒ tN ð Gp 4º Î Û½Ý Øgc Áæ ÉR w Vèq 0j B2 ßú ßë V³ ù T ÍóI ÔR æ ²Ñ ò µ J oÑ ñ ÑÇ UC eEÃB Ë 5r Ô 4 ö Ðm 2 7i 8 æ 7 Ø0 õWÔ yÂI sz ÀCǹS äâ 1ÉH¹aH ÆÆqZ7õ Ïßçm Vèr ö ¾r ÛÕ º 75 Ç0 øcöÞä ÓMRDn ï1V Þ 6 I y þ 2 XG  p1 Ð ²ð l jJ ãët Ü Ím V8 V LÐ ª Ó 6À³ ÏÑö ò½ Ø 2Ë óKQr µÝÜ wabM 3 A9g 9³ ý l6Éú H Ò¹ Ö À Ì ºË abÅ ôÎ 6 Zi p P x Ó åÀ¹ CÎ ½ C F¹j õ N ¼ êa JaÊi JIÀ IHÑ ô Ñ ¾C Ù bÚ Òl  C mj aj Ô Z 5v jÒ L 4æF å L P qR Òô Ó óû 3 ĪV y N Ì Õi¹Ûs  ² 2 ²z cEôõ l Ã1 Å ã àvXV µ7 týz cbxØMµö i X U M h ð r 9ì 6 0 V ðS 2d XÞnøz ÐÉ Ì ¼oM I á L q è M 6 vé I 6 1Á R í4L cýn ÚIÌ Ú23 óZ 4ÁVOI L 2 õlvL 1 ïØ dÝ J À m Á p RCPìÛ7³ X n ÅD Q ýØm ² I c ðêÂÉK ÛdÄ éÒ 4 Mpú²xê à Ì økç Rá Á à å R7 J6à cÉZÛ o Y HÚ À fVa vç µ c i Æ9³ zY Ò 1é ÇN uc a hv ñJ ðÃê r Îi Z9T 0²ý d AÐÍ3 I J4 ä0 ä HÁGÆ ÑS N Ò ÿ OBd Oò Nè 0ë L p 7à ¾ Ù¾ 0 è r ÊÄþ ìÎP3fDkÄ À lÎ Ó ï ðGg V G ïÜ Äå Zki 7 TÀ çI R L 0 Ñ à ÌXiÍÙBY RÉ kÌ e Z 2fÌ ÆHptQ h p² Áý Êé i ãÉ µ c fA ÚDCNá 6 Á nc 8 W Ä s ¾Vaç ÐW è Ý umLòã k Hµ Ê é6M o òw˲ ã z kUÿ Ð ¹ ØOy W ÍÇÒ Õ 4 é µ C b áË ä Ð ï Ä ÊEÔÓ rEKñS 0 PîÂë VO U ú a ú ãÍÑd Ç Ô fÓ Nn SX I Ú øÚ j jP0t w dv i º ò b 2RA Òë Ñnùg I dq ôv³ àç zt S p ãaÒ u U ÏDä õ EÝ6 Y 5 Lý Þ P H F ÀíÎ ø8H ¼ã Ê ÈÕ ô9 ç A á ãÉòÌ N8 ² ø F ó7 Q ìa pY Ñ id C 0 h ÀûIN Óò Fè ï P cL 6 ù Hö ëÀSp IP N Q i hN v Ü wâBç þ öÜ òlr äèíà ã x lDR qô àÔâÅT J 8 ó Kk î g g Q Yð 9 Ë ÐÙ D T jâä Ý t7 ÉÝn û Ú EIÑ Á f ÚtpE G C N R Û8Ö ë Ò Rd hE R5 Ë ºh 6 Z ç Ù¾ 0ÂÆYC 4Ö ïT ô ã 5Î8 0ÝqÖa C êeþÝ Dö kä s hr GU q å ß j c þùPÔaÍk Ï üýL ô üýÄ L²é ¼ãÜ 3³Òd Óg ó Iã QG9I ÅÄÇu Gz Áàä Á8õIõÚÀ â ë Ï 97 Úx z F UVÅV é0Ì û Î ÜNÖn à c ã³ Á ò Z S P í 6 Cc a T À Ï0 06j Ò µA ÁÎJo É áZI0 Ô 8 è 7 Yø zéC Ѻ Ìô ³ nao Ú0 Á æ Ó Ñzj ÈeÊK Z Ï Û hC eß A rS êbÌ òø i hàr Û ¹C9 ³ K Çoúi Û Øô 9ç Ó dÌlÁ º F ºm Aú P ¼ z Pu 1Á Ó Ñ 8Àtu Æ aé Ö 7 L E Xv9cÝ À Á ùÈ ç¹ x yÀ én Xÿ cĪ ínê 3Ù cÝI cu4viý äà2BÜ d ú Eã AØKËѵòxZ U uÀPã Q Á ê oÕ ñXzù À ² G w²B ð2 bàö ؽv ü fK³A qò R êé þKÒs é µ C S S H Íz wVJKgí 1ZÆ 3ê5 úÕ ç r Lý D a ÅïL TRw v ú aÈQ óòTüJ t Þ Ïêä í ØÓi s ìdc0 JÐ 9íe SZ pÛDT Æc³ Í d U IG µª v Ë ßs ìI I 0 Æð1S îàí È7r KÀDª á8 Ñ ïHË Ä ô9 É ie d ìÞ àì X AÅ d Ø Á r ì À O ÇĹ ªD ÉD hð Ï i JD i ¼ÏÑ s Q 4Iûé Oz ½ ÙF x ïF Ú M úISÞ TÄN cO FË 9 0ÍÃm ÖÚ ã ªa½ Ùt ì ÝÑM ã² qn â V f s ç Ò É5 ùd r í¹ Ó 8À ûD À ³6Á y âÝ c Æ 0St ENCÞs Ñé eXt DÅ4 ë à S Ñ3 q¾Ý ªêk3 1 ã ëïé ªc P XE É KieK 2 Å cbÀ N ƽFhÅêfà ÊL åµ H x é Å EÌ ï Sq w ½W ËÊ e þ Ad ÿ äR ² VÃyξù öºF Æ ÓÌj Ô Öð É úO Y Þ Ä Ûf e È i k x è ÜÓäUKª Îï 4 k Ýh Y³îR 3 âá1 ëZ Á Ù þ L ÛK éPgÐ ûo Þu ò4 Ü ÎP 1Ð K ÃX w T00 ZuÆÀ À Ñ Ý aaÎLóG N ö2wrnÛ bå ø m¾ 0 YN R x ÏD ½ úz Ûª Õ M fU à ëT 6K tÕ³4ÀB ª p wG äCòl ¼ ¹³î C h hÛnì R Í Ü f ývÖù iÜ ôÉ T ì1 ¾ü fü Ä ¹ e æ S c T Á1 7 L¼ W hG ÆFÀ ÖêþàòR Î p³é ¾ ÕHu³ Úó5L ¼mÙeê A vf Ê ÊD ã o W s Ü F ñ êàÛ è Zo O 5æ Ïk ½ 6 í bq O Ï µNdï Z Ðûüù aaO ã C Mô cKF k01 À z Ù Ð SÚC DÀÛ¼ æ5ìÀ9 Ó ÙçÞ B ö 7É 7nøØÄåæÒfft³2 1 ù Ô DÎ m Þz îT ÑÖÆs3 õI ½ s QËl 0 áYÜ r Õ ñaF 3 dí b Q rjë1 nvÑnfs æ b ú q ùÞæú Þ ê 0 meà h f0 ÂN c fJ PPq S 25Ê2u f c 89 ø ê Ì m3E ÝU 2 É Ïa Z Lû 2 à Ó0 L X ¾ ð ooîxY ô ÎF ë o C Y B à W PâÁ û ¼ d fJE  K ΠjR Í qd j y7 Ð çj ü ÄC i 2z ̵ BH B 1 ëY o C ù8 tFÅ Lâ i 63tm iNj ÌQ mP x ÀÞZ¼ 0 ýAöÀ kÁ Í a ƳÀ JEÍÄ Tl 2ó i d D ̺aóx²B¾8² Ä3 ÇÀS Ë Û 3 K ¼âoG6pÆôP i ªÐ ÓeÐÐa Û Ï Ò o ä Ùa bÄx í Z 1¼å g ÙDÊå ã Á E ÖºA Xà Üû3 9 lÔà ä Ôp¼ Ùô àÞÚRiì ì ¾2 fY F ðìÈóÿÿO0àÛ Q NÎ ÒH é H ÔÞ ìì ³ q ð x û tËa t O æ5l Õ À xX 1 1d e ýܳX2 y áw üBgys Ñ ÎVÇöfÌ8x ÕfÂu ÒÓ pÌþ o6tf hE8 FtÅ Ò K V ê ps ku ÒµøÌ2â ²i â4 Í À² ² À 3f Z Ñ àôô B¾Yd 4Ý ÇÆ Ì bÍ A à ΠÓQ Byº9Å hæ H m 0Fø38Ð tP nÛO tÅ ÔÜ3DìÌì E q Lì n Y ½ É Ç Í DY Í ïà I rT Ú æwy À H s S ìqn tþ ³ A Ðghß ÛC 6y l½ mb 0 l x µ0 Ì d iµ S3 M Åè Z 1Ñ É Nà ³5 ód Ù iÓ Y ù qì Å 7 zé ég à0 ÿH ÕY Vg D ¼7 kf ÒiÝO É üi Ý Ë I K ÜÕ Oµ TÁÍï K3 X k 5 pX Øì ä R½ J Ð DÃU4 Þ íI 1 Ãó9ð Ï aË ÕÔtü Iûí w ê Ñî Õß üÿïî Íø Ê ìtÙî T 2yÊ Á í áÅTÒío xj Û Þt Ô4ýpxé ç¼ÆE 5 ÚøûüõéÎ r W ÿÄv NãÝYþ Ñ0Ê ÉçH i ¹ Þ Þkv õ 5 ÍsLÂeè Uw ¼ 1ßd cÏZ Æ é æDÜ B1 90 ß Ñ ¾ªÊxtSÀËc ¾G Î ÇH s y Ñ pHà tÝZ ÛË Ú ügIüüÕâ4 màÉÑCà ½ Ø L Ó È ÚìíS Ãs³tî ì gv ³ Ý 88 Úöìc íÃY ñ º y G ðBeÑÎt ùZvj7ÒFÞ w Ü I Úe ì cÜk n 92j1ó à ÐI s óç õ oÕ ô å Ne è v À ¹ Z îÝ ì woß c vùK à 9 ök Ë Ì mýw 9æ ÔÎÔîçû Ê r Ju 8CÁ ÇêÕrÃæ ǹ 7Wt M õÁ b àbî Õ Ñæ ûN HlÄ Ö laNftþu Sÿ ð âK ãÊ0 íÖ i wz ÖcÔ R ë ÃQôw QA Ôt à ëÕ oMLРA à o Î peÃûå y ó ÙJé½Ëaé u i ô b IÝ â U çJ 8i Õ øyò 4 ÞL ã ëÎ IùUÃl ÚSß e Æ ú ã ÃÎ ñ ÿ¼ÂWÐ ²Åͳ óÙ ¼ ý P ß í BJÇ é Î mý8 Ï 7 Ðå 9 ³4wv ¹ípÜ â TþNýl Ð Þ æ ç ËØá Ý 7 æ J MF à zhÿ Á ªtÊÓr ºÑåPÜNN gjæ Ý ô Y c øõ F À ð C b ç äæ lqnÀ ¾ ä 0ÜéÊ ª0 Ó 7Õ ýÌð æ t ïÊ Òº wµ â ³ ëÒCá ì2 ìã É H ìÞ C Ë N Xÿ îç yì ýt0¹ÙígoÝaE 75 4á ä hç9Ù Î bãf UÒ c b Ô2êºe øâ üó0í Î u ïNþÓ À O Èû w Á ô 5St rí tk òý Sµ K ü ç Ø0 ÙÈ ÓÊ9 Uã¾ D Ó SØc BCÚ bPñºwh QÎ Ðp ð A ½82 N ñÖnYød 9æxsáÎ È Qø ºqA8 ªÅê Ì ã Å Ô ÀºÕ Ý ø qãh ² DQNT Ð Xä P5 ÅV a3 Ju á G Ó 3õ 0 Ë ßñÅk Þºv ó ¾ i bPª ß y 1 øÕm6á ßî óþ ýè 6ê yAæ ôø ë6 Ǿùèjuø Ý 4 õc äõÝ Ý² P Ï My ª c¾ Ý ú Ï Ô 3 E Àk 4²V ê õwP ËÒt â u CäóEªU Ñ k ú jy8 k Ú Ó YÀ x Ä î À PÏ ëuÈ éa ª ÉÈe Û zj úÑzw ¹ V S ñd³ QtL F 2³ 9 Lúá Ìò Ó Âï ó ÄñJ ÿ o ÝPq þ ʺA1 ÿvD ö¾ É ZÍ ÌlÚË Â Üèä Z 2 Õn Rj ë ¼K í q Ê XBp Æ aa 4 ægf õ yf g6µ Ê HpG Ü 0Ø moA F ø Æ 8É Iì ô Ù abK¼2 Ô Þ x ß óÊÈlË Ïõò p f Ü AÙ H ù ½ z Ð èK àÑâñ X ð ªÛþ ñY 5 öèÎ ÄÍJ j ¹ ÉÖ ½Å âÌ ÞúøO n 0ê ù 3ó g å s³ávLàÑZ jt r q Û Â 0 ÊpÏ BiÏ ñÈ aX Ácñ ã L tä ýBà X² ÞX P S vg âI á í À À B ½5 Ð Ï kðåv 4ú³cy zTNÛqÿ À Çl3ë Ǽ Ñéi À Aý 3ö¼C ν Û P0 lLt É 13C Ö Ï0 Æ P ÎÅIß Ãû³Jy gi áî Ø ì½ 8 MFLà 8Ï Ð ú ½ý³ Ì ìû ºÍ ê ðí8K ìÀà àã 6SÙë rg Úä ð Ü à ì òÁ 30 ìã Ùr Led Ásã ØÓÔ ï 8 c rnÐ jp b ë ¹ rv õ Ü õØ vT3 ÝÐ h Ñ Ï¹ OË ï 6 lý ý ê öäû ü p Z h t1 S kc ùF xV EæÎ4Øg cn t Ò FÖ ¹àìOÁïÓ Ã nxAgÔ Z1 n â ã½ÇÈà õ¹ Ȫ µv Ì mÙ ùÏ KEýò ÝÉ Î æ W dCÈG lÞ 3Ë U rG2Æ 2ôÆ eɪì Í Å Ügí9 P E 3U 9f ßÜ Q Nð 4ãÃpHCÄ æÈÔRev Ì lp Ðò 9 sÕ Áå e 3Í ónêÝ 9ÊoÙ ûS î ëßLàjHh 3 ÌR x³ L x ¼áÓìN LPØ R Å zÛ Åñ n ä à ÚÈ zÝ F áªÓ5üà Mè é é í íL ÚI Àh QDÜ r0 ³ Úx²i eX lAÌ ÄT tVÍ0ï óë x 7ļã Áà ¾Ýf ºì ni ÏSU ² º ê8N ¼Ã ¾ÁÉ ë 0Y 8 q À w a Nó á9 B pöðeS 0L ØO iê0p áñb R cK2 Mfô S 6ò l2 Ùs º Ñ E Qbë çq ÉH Qs M 4 4 2 î0ìd Ggu ÅÔª âB a8 gÁ ÐÁÔ Â 6 o AS Ó ²Hmg Mkþ À Ü èz ø2 u Úß 8 dÍa ÒzMø æB2 Â1eØ0 m Ý ½ Ë 3l ÿ å r q ïÊLÆ 8¹ÎaÔÓÍì 3U t éú þ91ÓÏPµl V Çû ñ ³Z FA äí Pyü²D EÑ îý wZ ³ß æ 8 ìå b jg ¾ W bT uF h ó6 ö jS ¾g e9 T oÍ ój ÞgQß ¹XÊà T7ÜF OÛ ÙP è ºU è¼lZ6 z ½ ÏyæÒà ¾Çu ëgww N Û ÂlP ü s R àû x ôâ àM8 lñLC Þ y øld Al a EêÊtÉ zaY éK Î Eþ ûC47S oé p4 þ óO3o a¹ÎU 9ìûTQa æ V h BÎ U y è¼AÐ t r Ú Ú YFJRJ ô 1 qèà X Ð8 äúU ªÎ ÛLòù rbJ XÌû Ë Q¹ ø mSûúP ø ä ÐÝBÀ ÙÄ ¾Å Ãh ÐrºÃ A íJêÇ ýBÚét êä ý Ì â Bö ôA a àoÛ µJ RÌÑ Î lî½ Üqlà î g ëft æm² L㪠a PY V ø N jùPiú õS È º ñ îÌß ü XvRáNu ½à 8f È7ä ûvâ m k á b7 ïå2 5 7 a4 t ÃdÆ ZÏ ÛR¼ Á wjðÐKµw ÖûULÎÚÙ7 Ù ÙUÛgF ÑþÙ ôí½ ôÎw9mØ LÎ3 e Ä zÎ ACÍÉ DYä ¾ þä k û¹KøÞV Ý f i³ ½N Ð Õ u ãµÚ êî kûÔPüF ë ÿþ d r Zf C ö Ø ã á ÛMê¾ë 0 7i uË q O¹8L ë Í Û ÌÁ 1 î1dÞÚ E j Ì ßÅïþ Î h wvµ s ã³ Å xylöW tn ç3þ¹ÒF â ¼P ÉOÚ ø 5 ª Ìo Hµ wl Ê Ý á Å S és vg¼ M èOqÓç Ì s ÛÉNyªÍd Û¾ EÜ Yv D¾þuNìvS Éó Âì ç iN U 2Àt GÚ8O â SÒ sßw½ÍT p à äs k m é H1 L Ag¼ô I¾ P S in Ø I ªnì ½ y Øþ6ôÎ9þ Âä ê B ñAÌ ¼K ÏÇç7 ÈG e È É dÏ âç õ F F Ù¼ ªÌøÌ YU ó êÓ J1  i av 0Ö K ø ÜÉ7À ÎfÚ é ³s²3 â ¹ Cø 2 l3 à 3 ùL5Å Éð³ãáÚ yë ¾ ê2 P U ºf é ËàÚ áy5C6 À Í ï E C i 2À DRt àÀ QD¹è Z PÛ QT Æ d Jo q ïý Þ ÓJ Ð MZ 0 ó3 ßSw Ó vs Olûñôy Ä 4 c ¹ 5 pàyç þ u A ëSôCÅ áH²ã DKÎ u ÔPÿ Æâi xçäjåÌZè üô È Ë Ã f óK h ax² ÆN UpTÔm éÔÌPq 3 ê GPuù YåÑ X U O ö4É º a à d9 S r G½ ½ iç tq 0d dÍ XÊi õ O LÛb 7ÍAÏ V wªÁ ZÕ ÿ1 NA ë6 à RÅ e MÙí Â Û N 8JÈ a ³õ0 Å Aa Ç sºy 4 7ªC ½ºqfxáºv5 ºÖv æ TlÖM åç üà 1ð Zý T ÄÏñp1Û µÙÀ ï às4Ö Q Ì ê Ý í åÈ Ý ªºl þ ïU bô Ãé È C ä ÝR ²ÇO áz ¼ r koÎ ÀSßQ RBݳ ÔêjQ ÂB ÈÛÈ G 9Æ UÝ 8 ÎäÕ sÔ Ô7bgÇ J Ë Ôà FÇ µ DÍ R UiÕ Ó6è9 ë t õ Ú Vá G E Ô h kdvÛ ç M0 n a 0 P T 2v ÌrHÍ vPÌÓIä ù0Ð Ó ¼ Fvf ȽN GX e 4 Î ïí E C w Æ z c q rx ÁÞ S à ã È â 1Ýl k a Þ E 23Ýà odt h öÓ p 07 ÈþT ÿ xs M O³ krL 3 ÌhOkú 4 øjr ô Qs ð 7 Íp t 6 ¼ À í³ Á2Í PE Ò AEØ º ïÅk ÀÆ à Ê Dþ Ýÿ b Åt aÇ ë j î 3õ æ;z¾7 ôÄà r è7 L eP Eú¹Â õ Yy nà R äÌ 5Ê W è øÉ GñçD Ó Ãê ìË ¼Z B 6Ø Û ë 3 C É ô è Ð è½ ¾ qX J ÇÔ6 x ûKB ØÉ 7ì D êÎiïu p i½ªF4 Ñ Ï pÄPýO 3 Ü µPSõ 3W í êÛpP À¼ cê Ó Ã ÅÇá bz rJ áCy rÀ àå B u1 A êsè Q ÕNA Á eË Úà ë áp Ì y F Ö æiþ Å 1IõÈsÑ3ê Iv À 2 Þ Û JÇ Pf È 2P Û è a På ëúUp å1 ÜT1 Ôx Ìh ø0q Á¾ðS Ð A éÔàÅD 1 c ÊÛ61Á Ê N Ä Æ4v ûZÍNâ qÏY ¹ ãÄ Eúñ G Z ¾ àH fX4GÕºU PPÄÊ d9 ç Æ6kh þ a½þ ó  ò EF 5 3 Xâ b j ïd E C ¹ ÑÔDuÃÜôGïY 8ós 9 Â Ç ë c p ÍóQôR A Y ¾ä É ªa È y6 92Ut ýÈ ºã aMÀÕ ü Q 2XQÌe o iÖ ³ ÂQ M ªÝsµ RA y Yþî à ³nÍ Â F õõÉ ³Û ³ ² ô3Ð ÙÁ E 4XbG Y 26Î F i ë A 8¾ ³ F ô ÒÝá ÏÀ 6 i í 4 Éai v ßH Q h ôú Ê Fl ç ½4Ñ ïVW d 0 á c Ú È Ô M máö qeçU MH è îäg¼ Éë á Ìû sLgÂM ßT I mð Ày Lô ì Ö 8ð º wøV ã ÇX u¹4ÁV yÜ Ã ï ¼ e Ø 5 F vÏÆ hLØKH 9 KíÇebÖ É È Í Ã a 6Æcw à ͽf vi0ÖnáR õ õ ÂË ä  ã i È Ö Ûx ì Ò aô J w ³äã öø ¾ V RhA p Ù Yʼ êéÙÇn ì jm nÎí9r ñQa Ç Â ôàå ïË f wj6Ûþ b 7 BÏðIµß 1V 4 b c7 8 Så6mR6 5 e 7Sg m3ɲ⠼qw à Äi É x ùó qïÒ ÛT iY R Ùûeê ëT w w N Y À 11 Ä úë 9 Î 36 ê q k1p²ÇTÕ 3ñ àE Q uË r q ãÇ ¼ zêQ Õ Y l ¹Ê9 ìë1 FQ aÐ Æà ռ ê a K d ÎS x5 i lô3j ÌÚO Iç Ýyú  E¾ ØÇ7 0 FM bWce y µ Y È 9 3bÓÖå Q²9hÏ6z 3 ÅÜí½T P3µ  i ëLöæ p Æ ª ª½Q ÖiÙÇË uÓ ça Hz AÛ ef vßØrw Ë9 V ØŹ e C Æ Æ k ÚÜ C EF çØD Øôf ÒÊaÛMáùë¾² Úm ȼfqlsÑ 8 Ò Å û ª IÓç Á 5 P Áè ç78 6ï é Íà Q ÚÝj A u TÜJEp á ä 1 Û À éC ÃÔ r áÊ Âã6p bVºÎ Ö P JJÞÕt ßòf f lÚg Üy 8ÌãÛ½Ly øÎîqà LÔLë Ø û ä1 ÂóÎv fÿÓb ²ü ËyÄû Fé D æ4JÒ É ì xä Ì îÇ Í Zmr 6 Þ êë 3 9 7t Ñs vK 7ÏGOlî YÚL Y Ë cï Ê 2FÆ7 ³Ç c Å é 1 L Kªgpô ÍÓÍv Ò é Ñ CFã ÜÍ T¹Å M u tÙÝÎdÌ c2þ À 8ÆÈ ã Qq Ó Î k O 63 NæUø Ùð LØeKû ê È u È b ã ú Ç Æ ðB 6 m Ä a øs 6 ÌìXã uÜ ö Ô Û ² õi½ Ð z Ò ³ di G ª Y Ê ó ½ P B È ØÂÓíPoïÿÓþ ÿ Rø 0 4 NH Î t Îeâ7 9 ë ÌÀk KxÍ axC ï í i ÂE Ê Ý 6ÝÐZA8 Nà þ Ús Je uVQ e5xý Ò Ãxå a DÐ2e 3XR r l ìî ã y ö A dÀÞ Tú EÔYëXV Þ v 6oàS0x b ÞÚ R2 ÿ ¾ 7Õíd ð qh æÌüh4 Ú Ì ã àS ¼ 9 Á µ32 àJ f Q Û9¾ó Ø ÉX A Gp9 Y Û ó õ ØÞ² å ì ÌS ÃYÛ mÔÏ D UÅ G É Ù QY õMg Ò ï gpª Ú Ë fè å êT ià Çoc Ñ ÎLÐ þQ BX vsMg9 b i3BJ ½NÞìÚq h õ È ª é fþ qi p uj ïC ÂÆ Yõ 7åò iγLK é v s U SvgÐjÏC ïû ÀÀÝÂ Ñ âhçdÿ Ë g f îÓgæ ög È q G X í É Ä k ÄvS ZÇT Õç ÝùsÚ J M½Ø3XG½R äÍ9 Ú 7 XNS U ï Ïä ÚÅÆc þ ý ñuY ù ÛSç m ÀÝÐUM Kh ðÁÅ R ½âLFÔS A0 4vØÏ HÏ ÿ Ù½ k9 Gá u KÑ Ù nI É f Ãê Íx kÅ ¾ v Á3ÛZÊÀ lD ì qK ºñ ý øBRö xÍñBb Aµ îN Í0Ñ 4 aÏ õ qdJ BP ÐÞ üº ïE Brv MÀ 9 íý ó ½ P B p àæÅÂNQd² Hç Ôo JÆ ä5Ö3 кf ê î02 8 â 2vqÀo 1 é y º4æ vK 5ÊA Ì ö µH ì Mæf i³2 fa ̹ðild ÔO é x ô C ò æ eàf IøÀ üÌUþ 0 ÛøäV¹3SS Ñ ÊDÐ Î àp 4ª mÙ Á ç ðNï ðD inëf d ÇLf ÿÿ p ü é º çÝ Ié HÖA v Ý E Á D ieâ ¾w q Ë eF 2 ÆÐ Î 9s Á é Ú NÓ wEPÌÑ Ù Ì sg êúÇFX 7 a kaÓ uº2 i x X0dßF F â ØÅÓf ØS½ mVv j HX  h gÐ 9 üÎãM RK  ÐAö qÉ ³ÎOº ªýô ¼r aÎ ¼p åz Ï èfÂðÖ¹3i ½ º4 Û Hc g O¾ Tk ºÎ 1 ÃG ú ë JnâØZ ßÏ ÃN s2 Iß ß nÛ ü Aøó m ÁÉPó fpg öðxóRí úzv Ê é²ÇöÙÉÙÿ Y ºï yà od LÂn Ú 29 Ñ ñ wêLr ðæ Ó³ Ø Áâ 5 pëÞ ç7h Ü QÝø æ¼t Y0ÊÀ ³ldÜ Ò úÌ üè Rü3WN ýÕ Í e É À à g Møé3 b 7xoáBd ã n¹Eßt ùcúQn 0 éZ Õ Lr 5Rc ¹ È v ç n3 áü̲y ä Êì ËgUâöV À þg tn ê 8 à K¹u¾ëd Ñ ò P åv 8 ëÉdYtmõæÃt p¹ã f Amë ï fE8Ó ¹ 1 r3 É ÜBµWW ö f Ej Ñ Û ÔmâDHå Ç Ã s ÔV¼ 4ê Ú HÌ ß õ Õ C Ý Ú à À p J tòfm by Ï 6Ð u 7D k B4ëò MÇ ¹ aeFPtDc ú ª¹G ñPBà E YÂ0J S8ðÖ X ³ ÂÑn É Ï Â YãΠï õ f a óO ½ ú AUµ Æ x ôc è H B uÆ zêMà a 8ñ È Ë sc GÒ JÅ ÁUo Q Î Ò ó Úw a0e è D ì õ3 ѽ ü Þ B hc Y E ÀU¼í º Þ ½8 i A 7në A i 1 B 9 ê̺ z áÀC Ó ü g kUÄwTÉ 8 ª à u2Ú Õ N çCÌ n Ä WÜ ð9 Î ªDë Y DÕ øà X è vbà g¹ U Þ f nïË ÐêBèþ güæóo c È Ý Ö àðP Ù DÁÏ ¼ S 3 áy c Ò B z 5 2 M aI ûg t Ç3 9ì x É iÈë UU Ô J Ò ÿY Í Ð û Ä æ Î P8¹ è ª¾ KÞ I Í t ÇX d FñõY Fü j u r P ÏÉ ØR D LÎ xùS Ü Ø Æ Å Ñ Ä¼Ì3X T Ð gzn98 ë æ r T1 äÓGNMr lr ÝBw óµ ÕJ¼ßN öÖ ÌQÀ îfl ªOv 3i l Yý N Á a j b SìÒlP Ê b ÂÎD J Í êèDo D3Ð ë åg J LQ 6 öØÍÁlb Æ 2CßÊé gF s ßC Á ÈÃ Ý Z ym í IóÉ tk ßÙ 8 yëé öÅ Ô ÐiK uÑ Ê õÝ Õ C ã øM fÛ 3a ÁÛg ãI á çC ýÎÌ R J fû L O T èv êâÚ ß Ð G ø Öá å 3 U x yé QWR L Xú î úiþ 5xãè q c Ü J ³ È ö 6b èS UÎ î eèÀ bz gXF9ªQ Åç ö0 e ÐgÝ Å ã ºu ï YqÑ Y à ºzà 0 ß TKFÖÙÇ Ã ø 7 Ò Ü ãR v Pÿäjc Ô º S Iñ ú¼ Ý
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_Techniques/Ureterocele_300k.wmv (2012-08-29)

 • Chirurgie ambulatoire: Instructions pour les patients
  du 15ème par les ascenseurs bleus Quelques règles sont à respecter pour une hospitalisation en chirurgie ambulatoire avec anesthésie 1 habiter à moins de 50 km de l hôpital 2 Etre à jeun pas de boisson pas avoir fumé de cigarette cigare pipe depuis la veille de l intervention minuit ne pas prendre de petit déjeuner prendre avec une gorgée d eau les médicaments prescrits par l anesthésiste 3 Ne
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_infos_pat/hdj.htm (2012-08-29)

 • Docteur András HOZNEK, praticien hospitalier
  Macromedia FlashPlayer et Sites partenaires WebMaster Plan du site dernière révision 30 03 2004 Docteur András HOZNEK Nom András HOZNEK Statut Praticien hospitalier Spécialité Urologie générale lithiase urinaire endourologie transplantation rénale Secrétariat 01 49 81 25 54 Fax 01 49 81 25 52 E mail andras hoznek hmn ap hop paris fr Recherche Evaluation des techniques endo urologiques chirurgie robotique Consultations Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Matin lithotripsies lithiase
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_equipe/Hoznek.htm (2012-08-29)

 • Lithiase pancréatique
  calculs était chirurgical avec un bénéfice démontré sur la douleur Les complications parfois majeures de la chirurgie pancréatique font actuellement préférer les nouvelles techniques d extraction de ces calculs La Cholangio Pancréatographie Rétrograde Endoscopique CPRE et plus récemment la Lithotritie Extra Corporelle La CPRE utilisée maintenant couramment et en particulier à l hôpital Henri Mondor consiste à retirer les calculs par les voies naturelles à l aide d un endoscope après réalisation d une sphinctérotomie pancréatique section de l orifice pancréatique dans le duodénum Elle connaît toutefois ses limites En effet lorsque ces calculs sont de grosse taille ou enclavés dans le canal de Wirsung souvent en amont d une sténose ou adhérents à la paroi du canal l extraction endoscopique par CPRE seule est difficile voir impossible La Lithotritie Extra Corporelle des calculs pancréatiques a été essayée pour la première fois en 1987 1 Elle a depuis été largement étudiée et validée dans le traitement de ces calculs lorsqu ils sont symptomatiques 2 3 4 et est utilisée à l hôpital Henri MONDOR Comme pour la Lithotritie des calculs urinaires elle consiste à briser les calculs pancréatiques par des ondes de choc Elle peut suivre une tentative d extraction par CPRE et donc suivre la sphinctérotomie pancréatique Elle peut également précéder l extraction endoscopique en particulier lorsqu il s agit de gros calculs Enfin elle peut parfois constituer le seul traitement lorsque les calculs brisés sont évacués spontanément 4 Il faut parfois plusieurs séances pour obtenir la fragmentation des calculs qui sont relativement durs Son efficacité sur la douleur est démontrée avec une diminution de celle ci dans près de 85 des cas et une disparition de la douleur pour 50 des patients 3 Cette efficacité est corrélée à la disparition des calculs obtenue environ dans la moitié des
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_poles_cliniques/calcul_pancreas.htm (2012-08-29)


 • ê È R XT 84nU î Ýw4swÉöî d y óS nl ôáÀµ qg5 ÊÓ G¼ Ó Y ÏoÛüÜ L Í Iä À Ë så i3 ÿj1 Ñ ò ÚuÇû Á øi² úH X0Q Ùm2Zß ¹ ÌJ Å 8mL Lµ³ ú¹z B Ð ù æ 9Ï Úe ÐV 6 pƹ WÓë² k3 éÎ ï MêýÝ Õ Ò v c û 6î OrQ õ í g È äç PÔ w o æÎ ñPó èÍ È 9ð ªöjõ oDW úE ü ßTÞUÅ Y Û ðgÀ ã ÎL9½ ˺ óq gw D½ Û V i M ïlZ ³xáµk 5ÙiüYH õ iè gE è Ó ¹i ß J³þò 96çµjàB ÉByøz p Sæ OA Î J S Ptuj Ø è ø ÏUãºAn ÁS nÁªË 6º l B2G n6¾1 ª þ p EÛl ýï t ùF âIr ãÍ ýfzOïT8 Y Ñí ì ã pO d ³¾Å äÄ n Õiª Ò 0 âµb gß³Ïo9ò xÃ È É0q êh oDû Ð kò þ ßï ûýqï í mï íº Ïûºîë Ð x Þñ eH Ø Ê ï 0ô ww³  ÖéÙÞ Ð nèº4 iäø ÔãJ O d 1 Frÿ ÊÃ Ü õPb òü¹sT4I ý H ¹ ÎÐ åõ4BS Üv r NÛÁP Î r ³IÞ 3NØ8½ d4 N a y Í vÏ f Þ h ÑËn tê eÄ o RÌ gFS ûêÍæòïÞÆiY¾ yÑÿá zß Ü E K þâ ûwi ýÓ J ÊëMZ t ß Üà YËTÞ o ïY Nê ½DFêì 2 YxI KK w Gä ÇÇÔd p ä ÁA æ lªShï ú qriÙ ªâMÆ NÕ Ý ùç íúüõ çïIz ü f ÓþàZÜ þ ÎCG ó ºÌµ í vç Ô bùNò ìÖä tdÞ k 2ÚFé Y M ¼ ²Ö zq h ú qe ë ì Bý D Cïy x Äâùå ê ö ð EñdªÄ¼ ÜV1 òÚ 0 äxë Ï î ù èÝYãÙ bn ËZ IÖ z Tö uµð Û Bþ ö t ï rá ½ ºá iHµYú ÂL VÜ YôbÏtmó1 u CÒ0¼V EE â2 Å í s G ÚÚ º ¹ùÀ Z Qe VÝ x N ªnÆÎü çJp½ H Àê1ó ¹ z Ù I è K Ç Ùû àA t Ü î ä LÔn P Ff À  6 uß g Èo ò ³ ³ýü ê Ìì 1 ªöì F 4 hûnB á Ê Û 3ú ²ìà zK át þ êß Ù Ô9 öÎÅCÿ² Z åH ýnËz¼çc ä R p äzI b i ð ¾ÅÎ ëÇX Bâ éuÇ Í Hs2 ß Úo Í h ÅÐ ª r W ì T Yí ß JZ p º ä ql C â U Û 5Õc í¼ nïx µ l Túvy OTc ç ÙOk ðí4 º Z QÀ Q ÊÈñ ù zM ö aª 6 v i jàmÊH  o6 Ê Ærøhqæ Ë Ys R û Ê 2 êì v EÇÏG µÑÑ gÝ D o½ 7 4ÞS ê qÈô 4 ê qÿ ØË u vþ ˵ ÌT xw8Xb2åé Ñ 6 Rj o ¹Ñ f k Ï kä Ö yª Ç ÖÅ W MMóØì ÑÁËz îÓ dù3 ½Ù póµªJn Ê0 ú6ër ÜDzn è i 8 9H ß2l òÑ k Ì8 º í½ ßÑd¹r 3 ø ³ dø é âN Ü UÜT C 2êÑç¹ åè LdQæ ú d 9òqÊE V9Ò î Q3 Uº PR à Úâ F úÏL e J ùñþ W G ÕÆ öJwQ9 ß ÿÌ ÍhPæmoßm 1P ø M Õ5 òÖ õ V D ½ÏòY ï Y L Þiajè ý ëè Qs ÈüWMÓ r Tñ ÊÀ Ø n uÒ Ó òä G e µ óøýúõë xr É aÞÏ z2ë U Ó Ú ² Õ ýOO Ü Ñ 5ªóAíôEe æ n Üì 4Xïý íxë¾gú yÿÈK²R òë Úb Ùd ê âÔ Æö Ä B 1Ö 7BPY lþ N ýcÐióTMkFfôÌ ý 6Ì t áBb 7bU aW f¾ H ë P ð ïã À ê Ü l ée òê Êí g Y ü³úE Û F w Q X e M ¹y m Vxô l ¹ À Üá k ý ¹ p TÉ zÉWÒ Y ÃRÌ ñ ëu¾ 7 Ö 6 B7 í Ø ÿÓ L øÖ ÕþT FY âM öÔ2c 4  Úü z ÝÒ Dr ñ õ qBÇ µm ¾ûRHÌ îmÔ øói º 9ÈÙ º Eêqð ì e3w sæõk ZM ÙÉ øT Ãûb è JF M u ²ô ì ëB µ5Àqp ÖR å 3s p ëxbhä Õ1bÙí z uê µ ÝU 75à èþ j ípCÆ Xíy a U M üâ lmþEHÑðj6 vÖ8ð H2 x â Y6YZNmw ¾y Óç3IånJå Êrï 8 8 e qÁY RE xg O0ü0 Ø S6 ྠî Y Q ʪÓÅ À Háy µÆZa Æö æH Fs ðÆ4Þ u d cîÝd Áº ¾ xz QéÃç LuC Öï ì ßw C Ë ÝÖ çëÐã8 ðçïº ãÑ â²3d FtKo ºÎÙi ö5 ÏD ß 5é dÌR Ö þÊ H Ôä O æK õÞDÀ º üïÝQpS àÃä l À5zwýé Ù dìI äÐ ÁÕ õù éÐ µÑbË Ãwúà é ø³ uê B 8 Ïç¹Û y KL y³ØÊ ¼n o qr áúhö ã TC n 7EpX 8 3öóÅÙ ZÞÞÅ bJß öØ bî î ô i G Ø G2æøâë aiá¼d R Âÿnÿ Å ÔF ë aþ º pM À º è õúw DjbêS EE aQþSá ì öµ ÜÓ Ûe 8 J ³ 7 7¼kߪ æºÄ îWjêQõtç Þ Ð 8 ¼² Ôô 6 ½z6y2 uû d ÚP YzQåw³a2 õ ºÈ tw ÈÉ ÓF ßt yæ Ãú üÐ ÄLQc Ï YßqØ ÝjÕÝ Æ f íl WÞ BÄ Å¾ Ëó Úì z MÅ V áø áS6 û q Ç ëz ½ÛG ÕfNÝ Ð ê8W y éË 61 Kêñ² N øóýnq ½Æí ÎpÕ ú gúßË ÛfÖözYBÐ Ït p M³ üÄ 5 m ì a cn ue üâ ðE t W éWùÉ zæ Þ8ò Èß 1 N á Pñ Sâ U û8É Â ônð² ß MO Y e dË p ÏF ßøw È øî áý ÚV ç0 ë O Ý Ú¾ý Ý Òg b tù U â ËÅ2Å 1 Nà ¾ 2 é º¾¹v mTÃmÿ ø Ð J É I çgCH Æ a ªe Âä XXþ ï µÃ 5 XrñÏ áQ Ãt1ðö y è è nÊÉ Ï ÏÝ oÒ l Ø CÅ ÿu bZSïÉ ÛD tÄó ÀÈQ 1 i m ÓÈË ß ³ u çh ç tÎ yÜ R 4 Ôzq 0Z Ó Ö nu f þ8ï kgUÔ ÊJ½ Ê Xãà Va Õ íNW K ê oÏp ÜxR½r wÙ j ³ç QR ¼ hË ôI TLKÍ 9JLx Úë ôì þ þÆÃû º Ôé 4yk íÙ EÚSØÿüø Ç rº ÅÖ bÖ ËdÈwVã 0Ä þ ïê efsq8o ÈÒ Ô v 2 á ¹ reàVß7 ÓËÞ 9Âç SX 3V ä3 ã Õ ½ 2Å z LzBç½S Þ wÌò ã A9 ä øñ³ fÄäÑÓ Kìż ô²úó X Þ u âZ jhM á bè Q ó ÁÀÆìÇÏ JH¼ rµC ÛÐ ðûN B̵ h5¾ Ç Å õ ¾vå 8 døµàv J Mþ ³Øk 3 ãÄe Âï JyÆ2ü Ýæ Ê ³g íÞ x æH v A Ȫ ¾Ùû ¼ w Çk½ßw еºª Îé NÅXE Q cSBó ë tß ÞåUPJ à 0áÇL R  ª ÄÕ NÙ Ï H 5o ur ÿfâ à ½ª ÙÁ Ê ¾N 1 ÀÙÑbnLß Ôèã î çã RÞk Gpdõ Êê7Ê 8µÌE sòßW sßt ù² EbÝ ² sg Û e àûe 1 I V ÀI kÒ³bI 7ê ïüGsñ ã9 ù ³úJÆ ñ pÁ ÃÔ9 z üwûPâá RÒ Å³Æ ÞE ï Ôé 0³ Øí ÀH Ú M3 Ée mÇ E jö Ç4Ö y3B ó é T jqÛcl Õ ë ä ÿ àq 1 Y²ÿz 5M³7 mÖøÙ øegPòa ii úÃU ýÊ daomÞÒÏæÞ e ùÖ Ñö ï¾WÌ Y¼µ S jke j æ0½x I¼ ̾ºd¹Û ÉU2 ¹E P1 åî BSà ô À Bq8FÑq 9 ý¾k Ô l øÇ ê¾ ü ß G È õ ÐåùÙÓ Å h0SöV Êi úðû ð C LweÊ Áñ d 4 ùjoÜJ yOX XûæÝ0 PF ì J v Ç y1 ö6æe ßhï ß ÄE Ì ¼H vM p5pX d 7C ÓÖ ÚÞ À N7 ÑRäþÕ e µyô Á Á ù úÖãBw ñ b ãUë ² Yß I Ê ç êQ mùðÝ2a p P ØD 9D MD Æ ½v ðX Pz¾ eo ÖW Ñ 87 à Åil ¾ ûÙN Øep ÊÐÔè0HB õ â 9 2 H Ó39éâù È ÿÞ ú¼ gGÖÞHýÊ NoW Ô t 5ØuU à ù Ð Á Ñ µ ä 3 x YRÙê S ¹ÞP9 Þ 1 ÿñüg z9 nÑ Þ ò øåûR zÍ 4ò úI v rî sÛ 5U ÌvV9Qx Él õ j éXéf je í â ÔF úÉî ê ãùXéÍ K Û Äó òdFCÆ Hú q1üj 8âÍbÜæ07 Ég Ø Ò ãÚ¾ Ð ëI ú ÿ6Ò ÌÝ øß ÿ XEà bnQwÛH k5 úÅä ËÄÝRôï X Ï Ç i ÚÀ ê ÉÄ Cu F Z³ A mXÉwcôEéÍè3ɺ Øûué â ùÖf s r ÅDÄ Pb W Ü ãz Òäö Pó üH 8 1 ÃËÈÎ ï hSÏ G ecëpò³ Ë Û Õª àæü ÚÏ07 URkS õKÖ p 29è½ Ø 5 Ö5 ýa 7 ÿ Y Ó M 4 øÖUÖ jk a kÚw 2 1Á éÕC Åó ýÀ é6Í T 7 bWþ å Oðy ÄE æ pYS w o ¾ ªZ ûs Y ê ª ³ ú fª F Íï ÉQÚ Ð K ê ø 2 ú d µ óØXLqZ Þ Éy Ö ùGÛ Õ h G jÝ NÙ Û oHø æM ãØÒ KH ú É Î½ÇeÃé Èr pþÔO W aé1ç ÃÖ Uh æ µªÓ º ó Ûøü s ¹ ò t¹ õ xP éBìÖ¾ Á Í 6 ðXú ç 3h åe¼è²wHi ó m ouÖ¼ ÇR ËC z jfá dWq C 2 zÿ ¹ æ Ç uü ò ú ö Ì 9 áe yN f V¾v ícjó ÚpÄ ý Þ²ÃU o ev½úZû¼ú¾ÓÇü¹ ù q 6 5Z ö é ½zÛ Þ X 2yÏ Lò qB û D q2 àÐ 6 ñcæT Ü aá QÜÍ u N ß ýÔ h Ø Çä ÅU 1 Q1 ÓÑås u üt ë h5 B u 0 Í 3 Dr ZçdÚ îí Ì2¾ íW½ 4 û Oh ØÏÉKCi ÖüÕ ¼P û¹OE ¼îË WÇ w5Å o Ù ½ þ v ½0 óg ÙDÆ Ë Æ ù ð xÔç ti ß øÚ2 ÄÊ P Î a m w Í6 e Àî Ûbã2fÇFYlzÞ5 ÆçãM è v H 2Tè õÉqV Ù ¾ I F H y óu5 q 4 ð Üö g J nb àH GÏ dÜÐÄÙÆ Ùñ x à ó ÌÛ U ²öè ì y ïm á Ëj qï2 Z ¼ tÒä üHkÐzl Ô êêÉ yüJÍ È ½Ê c Ä èá ½ W Þ Òpé RM P²¾ËÞiâ øÊ ß4 WYËk ÜÒB Zþ ÍeÎü 5 c4 0 m ÉS Ï V üü¹¼ üý á E ÿú á Í ï3f Äe ÚmMá ÏEÛªc R àQ þÊ Òï J7 dñH ù ëê DeU Ó ÈÜåUcô þ XǪ ío æÜÅÌ3íß h ôÝ ðÛZ Ý Ø î iú ³ Øïò û ޹Рâk XJ ¹ÅZÉ EÍ ä¹ í v dÐ D hÃ4ÞH ð ½ í b ¹ì âÆlÌ ÛBXö GÊVÚlÑu Xs CÏ ÍKøCö8õ 3 Ü6éo u û n jÂPÇYº ã Ti8 ûÉeq0üè A D Ä JbJo HS áuô Ûn B ë ù Íq9é ï ýÂl êJ5A ü ð Ö Ú ¾ Ö 2ºE ÊÝ Ôz O 6 UÈ ùþÞÝ8 Ü Þ Ñ 0 ¼R 8R ö¼ Þà0 w a õö C RÏv³ ß¼ªËÑ Ù ÎÐÜþhZüx óO ¹ ÂÀR Ü nj ôYÓ Y ËÉ Kb ê 5 ú T ï ÂÚý Y¼ I ôâ p v GRfL qÓ¾ ÖѾ î ¼ í Yê P uÙZï øÌ H m äw ü ú Ã6 HGÇ ni l ÎAcTF¾Éó v Å õP FÙR8ï Û Ìx b pÊ À òÀ H 54ë ¾ Ç ³ 5zmÐÝ zlÃùy Vì T zw T Äc þn ad5GC A VuÌγ Q 61 w Ï ÎÈsgBaZ EçòÄÄú ÀY E æõι3 Qö ßQ ºz À gr ßÍÊ Æ NȪm¾ Ø Ý8 efW 3à øþ Fa I ûâÇuù ѹ 9 é W4 ã U t ÀÁ W 3 Ê 0 0ô 1E1¼Í½Z aD æE oz h ¾0eb ýOñ 5 ÌVØ x F²ß X S g ÀU mmL 6 òª q Ð 5 à³Þ YSëZ ü4p YA D ÜöÙw2 ÓñV IÇu Rï m KûvÚié ÃÌ M hÀú íΪ ÅÁsE ²ýɪ ekG Èd K ç K ½Þn ɺ Þ 7 Q ï PÕ õá Ù áõ7çO ÃÕ Ôê g ö á 0 TGuÌ s¾ Ï q Ê êl TÏíÝdµW ýÍþk y4 ÿ sr ë ÑX dÍó òá Ùæ Vç ÄíeôÇU º ßÆ ÒìÒLª5º ø ò v fçÚÝ ºìîäfrA r íT 5 þK öò üÄ Òà ò OúµÇë nyã z½ Ù ½xò f Èöñ ú 03iôÚ ÿWiÿh ôh z ªÚx kIrô 3¾û ê 6 OÏ 5g ÞRµá d 1U² SÊ1 ÆCÞq q g 6ºîÚá rjÞ24cPä R ê Î hÍÍ ã 3à õ 6Ñõ 6 p 5ü þ ø M¼ d f öj Ódºá7 Ùªä ÿíéB ÊÆ Kó æí Bð èó î aJÅ É C N ô4Ðó ¹Å ÀL Y Ëô Å Å9sr éÉ O²ÊXT øò oO bKúdN k Â²è ³ ù z 7þñ uå a úèÝè µÀ ªX LäÏ ß j3á ¼ 7ß b mTÝ ÝÎ Y¾YêW jÃcj üÞîÝxÌ Q aÁR BÕUFÒ K6 ÁO KËÿu Å Ï Z ³ U þ6 i B Þc 1² Øó 1fÌüÕåG aÑ ÏÙl ûÕ õ2Ñ ³ßD3d þñ a G n ÔÍ b JcH R 7UL Umò 7ÞO M2ãgò 1ç a P²Ë B³c5 q ÿ ¼ W oÃÆ RÖ Æ Ù Ñq Ì0U Y² øÝrRÉ O Kw3½ ºL k d Xr ²ô½Z KÖúnHûùwç ê ø N 1 Ïè á aV Zü óö Z µ à ô xQ ÿ í ÏÆö Ê Z Ö m ÖK ÇXi Ä W Õz ÿp Çt3È 0z O x n m7 ñ ȼ9Ýñ D ³û ß XqïC ØÀòÿoÖõÿ c U úÜ ÿ ³6D1öÑÐî V O Y H àËÞK û ÙtÍ J ¼B ÒÎE ÎHQL fX C ê o Õ 66q ³ 3 àù Ò Í z kÖ p Ú CÜ u¹ÿÎ iñÞ W P t äG ªðyáÔWBØ ä Û¹öÊ1 ûOBîY á¼ ýÍÙz ñ¼èÕÚqb Tp EÇ Ý6Ì ýBÇ çoÞÿ vTIe õ é J É µ Å âá o å3kô n K ˹ û ØâjÚO b m ôâ âUãnK Y X ßÚ Ón øxùÖ D ¼Ëh Ü 3õØn e 5sp¾öýÛ 6²Rcü ÒHö Õx Ó FÝéY²NOs c I2 æë í tC èÍ l à òÍ æ úí ßTKÒÓ 4X v 9 Ü Ç ýz w ß9ëc 6Þs Üm ÏÁØfÑÝÑør EÓø Oü6 Ýò 7PßAÚ æ Ò ó Rô t ÌÀ ¼eàî RspÏTeF ¼Á òË Jl Ú Ä áo 97öO 4ÁL Æ cqK Ü 1 kûROÓxw F KjfuêSÉ 1 f7Õa ïÖ ¾ ½ºé ò Å1Íî çû Áæ¹ Dd1ºÑ p ßj ckY Îü l Rò5ÓÝræ x É õ7ýEÝwã S ã Ïw åÜS e æW äL Ë Xå ÛÞmÿîæ Ø YZÙ HýI Î b ö F U W G 5úÎõp âu v ¾þ 4 ÍÌã M qö ç V ¹Cö Ýâ½Ò³J ÁÏû Ö6 Ó 3 ³BÍÑ JjÕ h e X hÇ KÜ 5 7RÓê ÞÒ Þ w Õ 4 N zÕ Ý ñKã ïCÎ Y ê jä UçæxÅÞ Ø4 P ½ ªä ýbóm m xÂûÌ 9 C Ó æiW C C¾9 G G éµI io 5üäö g ÙøáÓAqb A òa äX LZ uÝ 9 º Ø Ñ y Mï³ó3mo Qº ãð T êH ÂÙß Øê 2ý fS M Uï º ý à þ n Ï PçÐ 1 Ø Â2x DÈ MõLe VX8 C nÄ tµÎ 3 é2 º ¼ Cre ÌÙ ò Ú M ² ¾ÔÓÛ ê u b H6 æË Pç¼ Õ Q ÉÐ D D tuQC ÃèÝZ ß 4 Û ÎÐù kÍq MB Ió aB y 17Û ô Müf µÄ H ÿ 7 Kj ÿ NsÖi ASÏ1Í õä Úä 9 Ó 4Yii9 9ç ÁLÌL M 9 h J ÈôÐçûûþ ç¹ ç àÚk Å ïµîûýÚk anÁ¹u ûfN ĺëÀ Ç s¼m C 6Òõ ø NÜjÌ ðI c ó m êÚîÖqµÁ ï ¹vz8K ê z Hjç 6r 4 3ù Ð Û sÛsEC úP³¾E µ V ÐE ² FÊäxö Ü gÀ P µjAÒMH á Ûx Õ C x Ùt e Ü Ô Ã 4ö ï ôÜÚ D ÉûÓÉÎ ºçÔý l s mdy 4þ H µáÈíý á fÍH saik ê9i ðP FzÎCÉ z KÄÝ ã æ ööC û Ç2 Ô ¹ ÃÚ Ãî i Ö Y f Pæ þÅl ÜÒ ¾ ú Ô² ã Úd ô d¹ó Ïcý Ò ÃÑ YÊ Ý ãÏ Ù û 0gã0 ¼î Ù jçeÝ ì 9RAÒREÁ õ ø öÙÞvÑ ÑÌ 1a Â Õ x m ÏøÈS eT4 nVÞªý È ÿ aG M 9 Ìú À éÀ Ùòlx ú½ïà ÊÏ ÓäÈS¾ l ð Å eÚƼ Ä oG F Ù ¾Ðn üW øOÈê É ãÆ ËRõn ú D sñí W U c wv ñ Æ3îºý È62ÄuÛL N í â fA Ôgþ³ ÐÑE s oCw ôp ó ÚZq Ô ô í ËG ÝV ð g î H ½Q b Ã Ô 8ÛN vK k7sîÕ E n Å2 µ äQãÕ y è i5VÔÏÜÅÓ9 á ó A vGJ v Ñke itº ô Í âF ÛÛN A0 Àà ïÝ idPÄû 8 ó Jd e ÒÑvÅÜ ¾N jÿC ÙLÌ ð1IySÊ ÆNù òH Å g þ Þ 0k ãéI¾ ínø6 æù ùN zå Å þíNîc ú ÈW Ò l ½º ¹ yIÛ ìiç À Æ P Z Vh Cù ã ÛÎò ç M Y 6 ó òew q4 Æ NI kñù ô PÝw ñé Ø H ôGg Û³ OW Ç É á ò H ¾ Ì J uÖí d M ïFþ B æûk½ S d ÖO ïõ I xzcþ ô a 2B ô Ü tܺ ÐNé þú þüíä ¾jX Õ çå OcRô uwý rn è Á oS ç äÌØ6ìÛðô X gK AÔ éçäD jì ÿR íË kÊò 5Ç 0¼ÌÑGÚ Ë ÍEî Ý E3ùnÛNàêhÜ á a Ò 0³Á L 5² ¹õh î õ Ö æn hF æå Ëîî aNù DöêÀô e ür õ²øÑ úô äec³ÞÜ Ä Ù l ÃçÛ Fþá U CxG 1ÕïPlà Ò G Y EÎ m l ßE ïH G¼ö¾ åDØ oì ó¾ Ä êt x6þ nVÐëgv Å J¼Æh ÃJ Ô ½ Ùræ pùü ÑÓ7 HÉmªÊ Ée GßäòÂë x ÎÔ r ÏÙ mÅjT Î YÝJ ¾ki Ôwi3 Tl 8 ÏXèÒ P Ò vG 2 Õiz ï NþX g8D È L nñZ jCÖ oÝ ÁÖêµí Z zÅXιûp lVªû4 ã êÈ é4 ü b PN Ó LÅõ ö ¼ y ½ 5Ô Î3 10c ö¼fá D è 5 j D A D ÿ N ä ê ¼½VÝ ú ÁÃm MÕpÍ ßÜo èà aZÝ üwÄZ XÍD é6 ÀùQEí 5 ³y ú ie Ð êW Õ i Ý EmÊ 5üEYþ t mÞkÈþ þuá½ÇD ç Ì ³ à öDz í¼Ú BSÑ le4ê É ÿä ÅF Ùoª á RZk Õ2n IW j Ù fïÅ ó U ð à sBäyr ÈrRe 5 á o Ë OúÄ Å g àá½ éöÌh àൠè ñ Æo WCVæ Õ7aù qp ìÙ Ì Nó M Ï ø6 Þ é À ç r Û ïB éÞþqÆ q ÛN g Ç dÑæ qL1 åÝ øñç Ê ùÇ Ã âo O µ Ð w² íÿ ñ4 M ÓiÙRTqÊ I êÔ Rb ÚÝù a w à e är åÑk¼jµÝî º 6ðê½bl bWÁU ³Gk òv 9 ñ c 0þo ê ú y iþ ª òz ý3 íw Ëg b Ø ºÊ qÞøe Í õ0A yëõW yøÚ ä âB o Î Þz d ÒÔë Ä yZ ý0 V êµ ØZkQæ½ýÅ 8ß Û ë SÚ Y ª h PÜ ªÙjíÌë ÆOµ aÒ ì â 8k þè HF ç xDL ½B ð i g Ðk Jöç p3 ö ù K ¼ s ²Ü lº fÄ ÓºJ s¹ê Å 5ý uº7 ÑæÀZîW ñþ Ù í O j K½G ÆG 01 í òà aØÔÎjxL Y NTÏ Ûyu E Ëâ ËUÌ 9 àæëÖ z ÚØ áQ² Ç í Ùóß ÉAñÚvéû ãÅk ôý VP ë E ù ÅÙ Õ º ïùâø ÛV ÜÐÏu i v kíÇ1 à HÊí s È ÆúØeÿ ìrÁE 8 ÂÔ ö 9 ÔË7 lDT Ìé í ta N Ö ÎÇ ua WÂÜi1¾àÍm i2 3 i PÌ àñ Çç h ð Ç Câ Gh åÂ9µ ñ7 ïÿ ¾Æ Rµ ö¼ É ðÖ DÖ n Õ1NÎÑù É Åâ 7 ó ߺ ð Tîù yì½I² áÁ Ê ý íäëý i k K es í A vp H5 bg Ö7º Óh Þ ¹p ñ î eå kK Ûy ú bÏáü6 ô à J ¾ Ü W îÜ akÐÎ 9Wêõ ý 8 à 2 CE Mn ª Où ìò o þÞÈ ñ U ÈúO í8ß 9l ÁB ca ð ñ óÚ ÚÃ Ç 47ã Û fȵr ú L Ö Fß wt æl Ü hqÏôá I 99f8UMT îédFæºZ àçq9 lß iÚ8Q ÃV 4î ÉÌ X E8ö è à ½¹ A Å ßj F³Ð 5 eÉãÛ Âq 9vé ËÙ Þ j vb Öåú ô x ¼ íå ³ dY G Á chwh ¹ F á7 Y jÖæP O8 Áá²åB ÖÒ NÊ ÚÐ V ö ð P ýÁ 6ù áy êÆèEO æv Ú WJ æì ÔHß ²N â pF 55 kÔòì a B ý õU ÿT Î 9oÌòËn ny ü kò Q ÁÃSò N9Ív M h Ú³ ¾wô îP w Ýx á9z æ Áç ñjÎ åò MD Q â È 3ZçP x WéöÇ ýK xó Ù6Æ êl373 4 J fY é1 ½ñ òØ4 øD dâÞ É pC à r ßB³I ÊËÎ¹Ý JDÒ 5 æ Ý ý6fL 1ø yº Ä õî Þq TJLå ïQ4 à ÛNåXø t òR 3 S w äéÖ9 óS9ùª ëÕwOê IÍØ Í z Hµµ ̲I ñÉ aÐDÉò Bµ Î ² Cl µF7J äj ÄL FRxÐÚî Ê D ÔDÆÜHó òFí CK½b j KZ k G¹ãDvï iü åý 5Ú pª ¾ÖïÒ í ô 6 xÔ ÏNBÊí G g¾ ï GX yÁ SKbZÃÊ éu o zÛ L J ð E º FÊÀùlÌ o è B þ ½Ê á¼ o Ñw Ê ¾kÿqk vÁû IñßÚÔZëZÁÙ Î MÓ U6 S ç ä Çü à eW p Ú Æ nÔ ² PLOnM x W c vGx ² D ïõ ü k 6f Mü p Û ² ²üõ½ý NöGïÛé kvæé íâ8¹ y mC6ï 4 x yý d þ Rïàw Á³zâ ZÜ h è ÞuÂÁõÖ à ¼ ¹ô V èzüÍ Ò fI vÙË I4 Ör ÎÍk ëÝ Ëd ò rK4ºw ÒT Ìô Ø Ë kåÈ ÜÞ í üó 8L Í c M ñ Î I þ L b 1 Õ ôïÿ Ü q Ë ÖË9 úxÓ j ª Ä T zÌ Éq õ QÔ ½o bÒ º kãÌóø Ú R LÞ 2IµFÙ ã Ciz j0ò úÍv ½ H ñ ÍSß µ õ Óµ 9 ì ý óÂþ q ª v û 7 WðøÏk Í þ ãÍ 3 yë fS ú µKy ïS ø ÞÏ0 GõðK ÐdL à F Å Fá X D ý ÌE 6 Ô7 3y äÐ G MÁt ÏH ä QའE 5w ÒZ ÜÁ èr îWÙ sÖ d Ê7Àt ôÊAo ÉMx Óq Çpø Ï Ñ r R Æ ÅÞáK Q Á ð ZÓ ý âuvìÊ êë 39 FGG fë üYõ Y C LÉbJL áÅä CH Å Ëؽä ñÅΠΠN j S v 4 kñÉÚ J O1D º IY K ÀÂCówM i ù D þl îJnrB èÀ ÜëÍ f ú4º ÿ y I2 ¾J Ä òM 1 Age BÒ q5¼z56q çÛ Q ã I UJ 8íô sy agÿIÑ ³ ÙD ýÜ zÊ e Á è f ôUHØ n ÃÇ zÂ32 ß¾ß3OìÇúûÅ Ùþ ÐÃÀ ÄM ¹fÿqþø yÊ ôú t Ñ y ÿaä wc Íã Ûäà É ßEôÒ gr1 l Ê Po7mÆzÏ ÊkGoê ä4â êr è Ääs½UÎêÚòTóª ü1 Tß ý B rÒ âVÿ ÄþþjW ÿ Ó F ½lü ïË4ç é OÅ QM í9Þ Q Ä çè Ç àÏ5 ÀZÐçî 9 ½ üË2À6çhË ßØ í Ë ùó g ³Õ â Ô M bÌ gÇÀú õP Ò ê t õ x ØS ä ÎkVØ Jy Á5 ËvZ Ìàó QéN ýâ au ãuíç V³ ã Ej æc i h o 6ÝÒ îÏÏV Ý þÔ4Îî ØwùF ÍÓYÇ fç ͳ jÈÛ ã f Ý Ì ß g KQÉ ªyp34þ å Á IU þG1g âkåNÅ ã ÔH a ïóx êÀ ÆOëqÞûî¼g²úY i óOà è ÅËâh 0ÔU 1ßÐ û m I zI e Öl ² Ð ê éE fJmaÇ w ¼ Í ï Þt Ó É ½ð ê31 öj X Ö 2 ¹ ü l i Ûù ¾¼èaéFµÁ㪠qÛÿ d ϼ üP É ÿû Ï ss  S HCSé ò ÍÿÏQm åmêçsé á ç EË ö À 22 üw7 þìt ßö j m j ÿû Õb z3 ê èNt ü ÛZGJ5 äë 2À X úÒØ çôºk oä½ B P C S ² Ð çÀ onÊ jËdv Û GÕÙù ½ ýôÊmÈ Vw È ò r ÂD tEX 8 Ò 7EåÇò 0Û ½ µ à q iRäÚ ßÉ X iÍÈ NÏo Ë iÕmü x ý¾¹ò0ê ² 2 Ò Íu k øÝR² gÇ åF ÉqX v XN Áus a Ô vÅêá ä b çÌ O ÏÆ Cýð ÛWÐèé 7Xñ 2Âj À ÊP XS lNì x çê Ý d vþ Ù dzä ¾n YsE ö ø 6 y P vY¹ À ã üÞ uqìP k AåfM bz8 Tãbn S2æ ý5 ßè w4p 7ùè½ Y 7Ä QN½W ÕüdÐÈG V O k 1d h¹Z Îd0 o ÌõjãkÈ n Ô Á Í õ Hbü ëGW E äèï ÔY à ÓÑ ¾N è v Û rÛàMVU a 4 r1l wÆ z ÌBG¾î òxúÓBJ J6a ÃTÃ4 é f úÄ ç³È ã À 2Û òÀÖ¹nReD ¾Öçì BØ DjÉ ÍÛ ðqÐ b 3 Ù ÓëúM QPõ 7 ý sLX À ñ B EJÄóû ÁÈÞÕ ø 4 ÔsÆ ½5uÏ éñâ8ôaWð ªT JèðÉ òé úâ r ZY ÊÌîHQ d¼ C6K Ý 4 ³Mw f Ç q ùMþÚõ åíÄ ÌÚÄ Õ Q ç½ÁÈ Vù ýü I ièÒHEÊÑãIð ܳ Yÿ Ô3 ѳ uîkæ4 b 4 rùxÜf¼ 5uji¼ àL1Î k ëwW Ùi Ð ï 3 g 2 å ª å ļj b Ý ý 6 G ù 8 ̽2 j3É ü t 76 p a ë ¹Àö¹H ³ áÐÄ Ë ¼ áx d ÈIôó6 Ä ú Äƾ ÊT ÀP Ð ïu íüïamIs6Î ÙÁe þ SK ÿ lÀú à f 8Àó 0xÕØæ µ lRâN 9Û µ¾ éXblÆÀo ðb õ Î3Ó HVB LZª ÅÄ Ý O ÞG 9ÐdäÈ M zuO mÄ zWOÄkøZäÙ Ñð ÁÁ 2 þ ÊÿÜàS ªTL Ãëù 8PYQùjk m á EE Øþ Ú ßë è J8Ð Ã ç ¼X Ñ f ñ ó Ø W P¹m ¹ 4n7 l á Oé ì æîËÄ ÑÐ ç 2Àwi pC d AÇ D ôÿ çý dF k û 5 â x à VÁ ì îsë ô4Î ½Y T4ó ¾1ÜÁ2 Ê 1 Ï ùR² ì èá ÃË í H Æ Ow k Ô O v d¼ð ºüî d t ªnrÖ ÔÄûÛ Íß6 fKßyå Í öS ë û ª BO ûÏØeà HI HKjùy bØÇQÖ Z ü ü µìT 1 z Çö Æßò ôvPò 0 Á 2 Gù ² f4 ì ÔD ñ Å zîø þ ¼ 5vâÕ hÀRÏU f EâaqË V 8Ì Ï ¹Ì káOcë Õ WëÚmuY Æ ù ÎÏÅ ½FQ ý ô º µö KGñÚð Å Ë Ze 0XæÙ ô þuSÕ ZêÁ x M1 îcĽ ÎIú6 O à 7â V IÙ¾ xi A tÆêó 9R yé½ Ãx ý t D3ÔY sy TûY 3ù 8 ëº KfB j È Ïí R âÎå 4 BâÒéÎ8 îÕ2 Ü ñ äþ³m ðPÂ Ú Ñ Sr Fï F i ³ l W iò é Ür G P v êëðWOöVíõ òúà g à k t L ep Ê Èñÿ ÿ bYܺ ôI ¾1 LÐBÝ UW Ä¹Ç º yFà ðR Ub 3ÎxøaÐ z 𺠽Hi U N Í Á À g p2mÅ µ Jâ årÎ 3 ô3úÃý N UÑÙÚà¹M õ e ù º Ô g F ºF ê ¹ Ýä Lém r¹ hóyÈ m ãÐ Æ Ç t Ð lB ù Û o Ä 4uaBÚ ªmì Ê X Q ÏE ÎIAèz ë ú ¹á m í9Çp Û 5x à ¹l3 Té ²éj Ö îjF Sz 8ò WVocͳ ï ÆÉ Í å i s mÉT 0 ð K èL ßÉ VZ xÏ ëP èL Ô1 U v ô W V Ì q väûjy ÂZRqê ækÀ ¼ r DG âÈQ UÉ b a Py Æ Z¼ú Oÿ ÎsÛ Ãé ýß 8 Bª¾ ² 8 Y T p ÿ Ä f Ö Ý ü ò 5 U ¼ åõú k9 XJW P3ËM æÍà9 Ä ¾Ã é è OA ú Y3aRøë òè óg SG óä8ä hË J v 3 p TÎ 5 ÊI Ú vçsq ²Tmm ÌDj ó 1Ãö a0 ã uø ¹ ÞBÅkú Í x Y eå f6 Õu C OÏXM4 ùNî Q ês gB Þ¹s zÊQóqv a ü ÄUýXFmð Ï óù2Ò n R EkÿÜ6ÓA ø m X 0 raÇE ¾t ã éî IÂî L¾þ â Éü Jß W r Xe3h þ wi 8 æy çµD¹a B ³Ápå Y årÝñ 4 ½îè Âûf 3 tÝX 9DìwgÚ 1Ç ä y ÛÈ vI ïèàþ ëbh ½ ì x íF ò 1H á íM V ëyi T KZ 8ÒÊY ³Í Î Ï øÏ ¾ih ö í P I Bìk8Ý gØÔm ê úÎÚ ¼ Ìtê µ 1HÞ Ág áNÊ ã ßtñ ã ª ¹ N Ç ï 1 Í zIå Ô à Ó zEÏp Ï o ád æøÉÛc G a ¾E îK hz õH m Ú 2N n ë ö T U 9 d ñ IjXL U y måh ÜÑ ü¹c IèO P l up AP õ àsQí u Ke 4á å rl ¾ ùT¹ ÔuHÄ ÊY ºö ÜA bå h q Æ a µOö GWÞ ßK 1tè Ê0XÔÅ ÀÕ E úJ qýë ¹ î w ÏÈ î üÚ ¾Z Ü úí Ñ 9êº Æ Ë WªÞÂø c Ãî õÀw îÕQ xí á5 Æ ï dW àfÛypDrð4ì ² BÕ Ã ª êS ÿ dQK r ÔÎ µOÕÒÞ6Ñù oÌCÙwW s g 1 ¼ I 2 ü l³S 5 XGûS ÎäÜ Ô² Þ Þ ²þ ö à Ê K ç sÏ h nÅ àâél9 ãÏÒ³ Ì ëdjê ö 5 W CAÚ Ê Ø15 H c ¾ù TU èSt NI Ï É áÈK FiKÈ åg 8Ý nu D¼Ü ª ³ ðl2 ï e pyUÔ D N eÖõ oR E Jx ãèc5º¾åc õî3 ÁU Ë Ë ßÆ7sÿYU ÆhFÀò 3 MÑ çf jQÐö dR üÂtQ1 KOï ú ýKÞĽ îªÜ Æ ðh½Áuðç Fºídà D q g Ü þ ô N ½ õgã ÚG 2o ¾ÛÜ óÖNíí 8Ò É ý à ÛqNô Óç ¼ñ Å qí  ¹ ZÞ utæÙ ÛN QùXFν âhN Ô Â GQ ÖS ÕM¼v d6eÁ² ó dZÎfï ü YÀUpú 8ç í ä Ós M8ù úwÉrj q è ËÉê Öß vXzÐ ÍY Ä þ 4Þ BË1 í T iqm ôàq ß 6 Õ ïRK WÔN æ ÿ rÌå iaë Íì L ãÚ Ã DX Ð ëùÿM ï ó 4oãÊ r6A 1Öª ï8çº ë ë ½ ½ wº m ÞJ Ü G 8úòúß Ê m Æëßß ý7U X O Ü X x7 ÙòÚ 6n2EØQ ó yÎHÄäSÔ WÉò³ öÔF üUQØ ÎÀ ctn å ÎüHÊAq ìçóþ7 Øñ z þÍÞ Kk w d w òøÊ Ú æ8 íÞj uxr  q Ï ë ç F Æé Ú sG lûÝYóà bRLm Ë Ù ãbÅ úêñ ê0 B Hà è é F M ÜyGµ l oRò õ 0 Y Sj L Ë B û s è UýeÈGÕ w w D8 O GßÐÍa ow ÚíH Oo²WÚÕWÛk óq úø Ö ì ù cä9Êþ 2Àá ð åM ob JSBVà ¹ë Ë ðT X æ ö f ¾kÝu ¼âæ áãE UM x l dL k èk8 ÈK ùz 0 Á Ó 9õOAà Ù ï Af 6½ asäUÎQJ7ä8 g xË t ³ùnó þ¹Ç0tgÜ MpÆ d ú ËU³2 Ø øuÜ A g t Ø k s sCÊ a ðä2æºWú Þ RôÃÉã à ª Vc ñµ E d C FÚ̾ wÙÑî Væ7ï Î Üëzèúyc û Ì Ôðf¹ vàpóè a Ú øCoØ o Þ f Äì âkÞ kýýÓÔ j5 ½aE  Tá cf Â1 Õ æ Êë pÓÂ Í ª2 EXÜ ÞHÓW û um çuÅ Mª ûT X 1Ë 0 â Z ø Úëåb hùx È 8Ý Õ 4ö1 ¾ kAÿ Æ 6ù V À4û iÂeÖùRÎE â W BÝS Áv RÑ Uä Óa²ÿ öÚ êu ¹Á gÕÖ VDã8A ñ Co ôN 2Ç yHèPï 85õO½ HT h CV bÜ å á Ö 7 qP ïCá ù O A6²J cy³í û ½G5 p z e i ÓjÏ þc¾ûñl rG qÊ ³p L ù ZI m ë O¹w¼ Ñ a Ú oüÔ ¹èFwhEaÿ hÄÞ VS ÛÇgD ðò ðÄßÖ¾½è ü ô ôiB ªx È Î 6L î 7xO ϳ E V Ú ÍP V s ë ì½ød A ýò Ú S 3K Ô¾ m ÈïÜì G ío ðúØ o üè y úÚ Î U N Em òÞ ç IEÝ ¼ cÚé ÑniC ½ê ò D úÎë6yhmQÉS ÖA rdï þ ÌN ü 2ÂÍ ÂX a Ï E RNéù Oð H ¾ ýéÙ2 K ødiøÊ1s í 1Çö fÝ ÚäK Ë UM ë åèFíêà Ê º Y Ö 6ô ú c 5L Ê n DiÓ äëB ë ú SõC iùKm cØ Dñ UÙ¾O Ø I Ú ² cìß NW ýÕ º Cªc 3Gd û î Ù xP Yf bÀ N4 hq3 j¼ 4 ð Q M á DÓnê9 4 Õ½ ozü6zES LKïì Ö á PÇM ü Á å Ç í S¹ È 0 x ª IÈëÊ ñó ut¼ ò üo ̵ Ûù ôX xÂz4 K Taè¾ t ¾ÛZñÀ 3 Ø Mô3ð Ô ÒÒ n¹ h¼ ÐrÞ ½Ô ßìß iÅ dkfÎV c þ qÀ ñ Uè Ê Zý BÇÔ ú k î³ù âÏÇ í á Ëp N b Dß C ÿbúF ¹ ôk Õ6 ï ýR öc RYÕ Õ È GL Ea H5 Ä É ââ Ú bA CÓ Aâ7 ÌÆÆ Þ 1C s N xq ÛÈ n t ªw cÀÙ g0Ú ìãÎÆ Híù µß v ê ûÜð ÁI Âß P Uq ëX d C Ï C5H ç BÓ o çl ÊeöýzØ ø Î Þ 3Îk àgiÍ á E M úªÐ òS í30 ëTÞN 4 þ xÿIÓ ÙP ZïZÂ Þ í Ô E ¹cäðO T t Ü MFCs þ ÏJ ß²üÞ Ç Þ ýg ýø mac ây³ q ð ä YyíXÂå dé I Ü Þ Y ëXô z ùÁì ø ½a â¼íÎ7Î e Y dQ Þx Ìîµ Jv 5 úkÓNÎà üêwÊL 5X vt 8Äï lv ªÏ ý¼Å ËMå qÞ ÜØ K Ï ¹D Ð kÁµ ÕÝTÝïÄ 8 Èw ª 9 ¹ÀÀK ¹ßÖ 711s4 êA È Ú eÑ àñ ÀÒóz ô Fÿ m h Ñ à ç t Mâï û E 9 ÙÍ ÅÑúÑÚVíô ÔîïI YÙû ý á w ¾ E þKCt ý z ËOô Ô Òÿ YFË 2 ÀÍ è îwSI½ p åÎÜ ÿ c Î ßå7 Õ Y Ð H Àe S ieÅÛ Z 5 ß áNWOóÂÜëÿ ôpx 5 þ Eþ3p³A Ö jùaù ¼ ìý fìñÌ õ V þP MÕ Ñ L ÐôÂGm K ÚÅY M Ó ø Ù û ÍãB4éJà vc çQ ÀR 4Ù K þø9 çK ÑVuà Oãê y ² ýVÎ ù éJÒ Ö ú P ksa óûÆ¼Ï DL ü ì ºz8 à ³ãØÄ mèµ T W JS Aï õ ò L z8ì ºÂ üýÛw vm ÈÛáì Ï Ê ã êÇD é xÚ û õöïY ðkÊU ª lJ ¾9üã e öèH RÄ ½ Û ¾ Êéwþ sÃkßͺa Ò Ñ y ¼ Mg D ýÛq ¼ j⺠æ é î ¹M í ÉÑõ üâ1 B5 98 bòP ß Ûdæ eJg Ó êl 9 t çÍ ù ÃUCñUè ½ÄõÊ kü ÄN éØ0 s ø ër9ßu Làæã BN7ý É f X dU åÍ ô I ò æ Ù ² 4 M Ü ³ Ä ÑýñÿnÄ áºàùØ Ëqoæñ ÑÏ ùSþbñd4ðl5wØÀì 4½m ¹ á Ú õÌ ÎWô ܼHÒ ôà é ï ík6ì ïÃÚÈ C hEW ê yA3ôÎö c Ï y î çÕ ø á H³ K z¼À ì û Eë çQ ë ¹Ò ùËí M ÓÖÀ vO q ä éRÏ é Zr ê ÄrÎÿ Þ ÿ ÇlDòÃæ dÒ Á Ì 3õãÄôHjèL õò ã JõD ö Ðy hy˳ê Qxacø ïõ ý ho h ýQQÜ í p z â¹â U VH iêå µF² ÑAu 4é f 2 æ â Ñnç Á À Áé K lSà Å do Á JH ìÎÎF19kë à ÊëyÐCÎ ¼ ø áF G Óñ ÖH ÃaÏ þl½ y yâFæêt üï çôQIÄÚÜhe ÙðËâ ý ªÛSäÑç eß Pç Û ë8l ¼ ó Å Ã ßéáu 6 ûôEqW QºÌé U ú 9 c5 ÅR f jÏf6 ùY8 Û Nþ B½Â ÊToJ ä EÈ îvn ã87h ª v h ùØ sÊ m h 6Ú V à à z ÎÒ AËoVU C ³í Ö Þöi¹ Üq ÓÈ þ ä yëÏDas ª é vq t Ü ÿÙ 7 ÓÝÀÌäï nôë ªQÔ ìì SI óDâ½lðÐf Òm cÐiv oÖJ Ê ÑÖ Mz è0 4ÍSu RO n3JE ýo r u ÙÿÖò Íü Á ¾Õð b ½O Ð X ûCÓÜ3 Ç Èbþ g³9 ô8 ÏÞ¾ ¼ì e G ½ þÂS Õ ê7CËK Ö0 ë ù j v tÊnßcÝM b Ly ÿØ KG Ç J qý Ö ÂÁ Ùâ Þ 0ºã À5þÇ Ì è RÌÅ 0 î Bà ½d d Ùf ÒL ª Ë Ê ¼ r Vç t B ìA cX O4c 9 ó ÕËR íý Á¹ ù 2 o ÌÎå½iU ñ ê þº ÜØ Ì àÌ pÂêØmµ 0úõ vLª éãÞóGó é åP ÉF í i IÏ Ý ÕÑù2aÀ EpS Ív Fºªîû ÈyUMl h pæ f3ô Ê µ9 Â Ô f Ý üó o¹Øéµ ÛÿýQÝåùz l ðýæóxºIÀ ï Ù t ò hÒ ç 3dë â ý ß1 ãjs4ùBZ J lbúo l ÿo1Ac6R Ê é z þ ð³9 ÎR ÑÐ ÁÐ BÓÊ ¾ ü X Wã
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_equipe/anciens/1.swf (2012-08-29)


 • N ÿÏLMM 6iæäZ 9 Ë S¹ æ Ìd J óm RKSSSRÊ Ì QP J A 5 À Å ó þ x uqßç o Ï9 ÎõU wwM o CX ä Å hHìrç æ Ñ k ûÂñÕ Ø Xç åhvC N ÈÜøϾvëDÁÄ ñCÞögR ÂHßÁ ô 9Ø Ì ô ð 5æáó¹g ³Nv4ætû ó Ò nº 4Î Ï ê êMP Á 1 ÓcÏ Ö þ álQc Ç ¾µiZ oÓ Ê Õäqu Ä 1 q cý Û Eðk ß ép ß tÐÅ Ï 9 Ñ ÁéAÕeødV½Ú 6 ö É Î 5Ðü Ïta öþ µÜ ír ë è e pu²ZQ õI s äHÐÆ ¹Õ D8ë 0 aoÓÖïk Aøû Ð 7 sl 0 º6 tµ Ä ¹ r¹²Åã Ö Ê 6 1 ö õsÏ oW û ð ËZ ñ P k ÆÁrþ µÌ d Ïu uã Åg r Ò 7àó sõj îFÝ Ó6ßý ÂFeñ ² Æ µ UF ãÃØZÚ ¹5PUþTÊà6 0 ø aÇ l C4 ½ üxNü þf íÇ ¹T ð Ï PñÂçÉ Ç G Õ áýGi à â57 Ó7kn  á BºH 5Ç Þ X1 c Ç Õ ÒºL ýÊ mü ÿ  Z ³0 a Î rRVwRÅ fíoè ¾É d Gü n6f¹ ʲë W µ À Z3¼ 0Ö Í ekã3Ú ö Ve ø óÀÁâ d ú ß ÿÚñxü Ò f I Ä X ÞË e w³¹ j ßÂqn ³vN ZB B ÿÇ kÔæem ªdäw ç ðáo 0à ûM C o öO¼ãûù Úå ñ u 7Óu ½ Å 7 ß Ýº Kñ T²MÃÞ ê Þ 9 T ãZÒe úqù ÆÆ è ½ Z ýä I ìþ ûR ÃéÏøÈ p TÝEù ã æÉ Õ6 5 Óø9 ð ÒaP¹ ÍË g3I É3 ü¾lö l jÖºw l üú w ó ÞÌòæuC 8 Heá ÐT kåÝsÇ jùSÂÈ ù Î y ÔÔd óó Î üV æ Ã Æ bÏë ¾ ò Q¼xÜ Yâ Ç h n º áZÒ ÌxWÖS Ù ÙÕÇä 5 µ F âü ý ä Õ é ü ÇÕ Éù MPc 1ÖxEÇë á7 BUb Xù¹ z 6 ÖÊ uZGÏï  1õêDÉn 0ä¾ô Ý ó h þ Ù á1 eüS³ RÏ IÖÍ älC éÕfØÎ x 0Y àÎ ÛC c ß2p E Ö ÕøVvY ù ²ñÉ W Vó ºà áðG åçýóR NU ßTJ ÌëxI M o lá î É Z Ê Ý 7 i Iú ûíÒ k è¹ ðD ó6 1JÙ Ì aÃäa z xï üº ÑêÞ å Û ÇÍ ø ûé h Å 7 ê K ë Õ 9h õ8WÖÔHºÑ4O ÛÉ g ð Å5 3y1 r 8 ¼ Ð0¹òã 6ØÉ Î1ZÞY E2 ÒI ÖÛº ä yetI óÇ3nÍQ I ½³ LeÞæ M Lå Ǿ ÒGË o ¼ t ü fm é o 8 À Mµ ôÓ í t ðÙ vUì úßUÌÀÊ ç FKâ DOI ªù k wýZ Ú Çýõ ÅlìÎ ò8ÛóÔ S 0õ C³ò çÈ ëéu ÙU Ïçâ n³hß Kbð L rÐ àmÓñlÔe Ç ç ¾Üì ʳö6P Ú¹ Û ³K Ò¼àr Øòðk xlDm yG Ç ÓÍÍÒ¾ q0wüóòkÛ yQ rÌ í1ú ½ Écù CãÀ éS ² µ кµ ¼ 7 ï 1Õþ 5Gä651 t ÿ ã x겪 7 x ÿjé JÕÕ b åä M Ä2 Pô pð o6c ÌZsUÙJ 1yRÕìÜà j7 NbÔú L í ý 7á g èYØ xk qåúu5 ² u Á ¾ ¼µ m8pj x N 4 k íWù R 1¼ëñ d 4 ÎÕ ³nK AÀu hêI8 ÀW¹ óÞ sò ß kZ 6ç 9 Å Ö 8ZlÝÄûQ î 3¹ ª ³ êù Vir Ò AËv î o b 6 8p Ð W ÿÁõ Ü R pÿ ø ã c ZqÞw GýOwÁÆOeéÎ îV ÈX Ü ûz É j9ì2 ix é ÖÀ z ïsW5 O d e ÎnÑ a a g ý ì ËÑÕÿ4 ä Ty ßc êçä kCoåç ½ùM Ì Õ ñ múÛܹ 5ñªT ºñ ÙX hÝ éØ ¹o ½ Jøo I KÀc 2 Ó þ Ô Æø rYlg L Xm k S R6n j¼ ÀïK VîØ M l J JÊ s oF Ò 10ê R é Gîx G Sa7 2ÑëÿÝ l â0ÔdÒ ZÔ ß ùÏ v úçÜ ØòÚTkB õèQ ºé òø õ Ù õ tÊ Dä 3ËcÜ ÿ á a X YH Ö ÿÒ 9 g 6 ½5fØ Yé I hÓÃyHN Ü µNh0I Gñ w å nµ 6 X2Mß YZýéGÑéUÏ äîò d Ól Ós Õ Xb Þ9 ó çá í Í I p cTE hpá hÅ ð ºhiÆ ² Y úß 3ô K Y p ZÉy ÐO³ Ìg7 å ã Bß éqj 4 Døfr åm0ú ² xû OdÚ ½6aà Äû vÓ U7 D c Wp ¼ 5m m Â73Î8¹s ý ZR OÑþ c ÿ üÙðÝ qu ² sðù þ ºÀ 3 uèÙ ZÀøêÝ þ ÿÕìoâþ ðTñ 0IÈ à¾W ÈÁkT ¾ Ë xeÌ6 q ðã çôL ÅÊÏ c O È jd ü ï þ ð i cÝrV êvÜ1U lÌP½ ÐÍVù c Qk Õ å OÛK 0 É3 â0Sáë ý ýDn 8 Wqxêï r oÏ Ò k Ä ËºñF 1QbÇÆmv ä ÿ ò ì 9 â6Þü à ÌCé¹ wTíÿ QèË o3BC2 E kw ³tYȽe 1 q e yª Lj H ÎB IcKª 6ç O ò â H åîº ¼ eÃkÃçY ÑÜ Ò ï7Ág Á ÈéÃû a³ì 6úQ Ç å N Î N ý ýçµòsq ë fzV Å ñ i Í3 öʳ Çç½ À ª ü ÂùÒ ë gý ÄFÉi ëÜ ¾N ù 5 3u n5 dëjPT5qÕ Þs xRÅ úñ c ÅðÖÔÛ í½Ío DÍRÒÝ Ä D 6 øÇd lâ ÐÐ ÇävA óì Ðk vÐÚö Ai R YZ ³ V z¾m ö õ w Ôû 8Ù77 bÝ Kzo a k Å P ëµþ Âá ÄOB GÆZRñÉ ö 3 µ KDï 0¹ ªbè8m Ák Í Å Zd ü Ì GK m¾ÎÛ EµOà tÍÏ ¼ Ò ødý UÆä 5 j óÜ Îô KX ñ Çæè Û kñIZ Vaµ ø Î g ßðxÚl8n f 2 Üp ïï6az Ø L gÎÌ ÒVzß Ò ÌñHx ôz ïÐ ãñLM vø îÐé Qïã ã6ùµV àrÎÄ Âß P Í V½ Z í³ ï õ ËÆ WCK uvåµY Ó A B g Å Vn äY 6qâRKÓ Õ Q 5Àõ Í Ç Óa hYí Ú Yï QF O îÞ ü GÏ L ÿFÔJLý D W 5 2 3º ÌúµÜx7 a øn cÊâ Ç y ²Â ú M b ùrÇÕK ìÅ eð Ì F ö Äè í ëfb 1õ W Ò Y n dâm ûFt Ù ¹ Ú Ä xL WIþ2 ö9ûDÇF vÓçV8 O u 9ñÁ Ö 14i á vwa B ²ÓF ýo ø ½ À wvêáaÇF Á xs ó ÄMÓ ÕaM7 k ü9 ò uÜæqXâ örûM oÞ k Æ ¼ I ÛÙ 1 ³kà ² W0 2 ã D Þ jh î å F2ßO Êa x ÓçW ª Û4Ø 1Àg Á µ ³ UÙg9äûzccÐÂL Ç 5 ºUDé öÏ pM̵ v èu O sÙ ûëª 3þ k TY þm 7ea8 òu IÊ óû 8 a ÿ¹0ðæ Áán å WíÏD Ü S V é Mñ ÿ E PEÿÁÕ SÈà Û u Ö Y 5öÌÌu Q aÍ g ys Jr sóM w4NG r Âì sÊä EFÉ9¼ òo 7 ÅéOuU ÂKcñiRK¾ ÕC Tòÿßm µÄ S RëzR Q Jg È à lù ² ù 0 ú ùzuïÆ cáJ ëà Ò8 Th ñ åº úÕÿvè X W qO â ÊÅ è³ v M ÿ üú ÚÞ 4 4 R ¾Ó 3ã½ ç F f 0 BNúø O3ë ê o¾Ü xJà ½o á G ì 2òFg 6 5 aÁ 3ó ÁÎ íà 1FJô6à Oé n Ãm áó7S x ½ 96Ø ëÁ jª C Ñåq UÎCò ÏÖåé u mháE 5ó u Ù ÀJ ½ ¼î Îü Ó fwé õ¹ä No9ïûTz À ð Ö Iñhýè TfIÿ VÚs Æ Mu T TeÍ LxÃR v¾Ae Ù0Ç åÍRJǽÀäÿZ ãäK9 õ So Ú JGÈ âa ôMV sþ BùZå íÛ y È t ÃúV B i0 Ëö W x ê s ÁrH sÅ ÒÇÇÉð Ïhè r k º 1 ³ þOn ë ¼Ï¹Ë SN 9eÄß ÍM ûAòùyß ùÖ ã Ó Ð 1 D çÐ 9 n vÛ táØ y 4 è ø ý OËWjC Û lãë ùã L bô ã 9é úý þ yo8 ýLùiU ðEÆcI PÁÇ ÍÜ ömºPýò ÊócZ u m s kk Í Ã üÚ P Á ë à þÓ Õ ï à Ô Á I u ô Y7 ½ì a AÂÔèüäýgÝ 1 ãÄ eÑ ß ÿ Nfyß Ò ÐGwt0bï5J yv oßí O us5¾hÇ Ï³ o íe ï  ù ä e¼ ÊË þÞ p øgmô ó Í ùÔ hËÌ õ ß1 º ½ pFjpr þÜñ éÏMuMãÔ þµ ª0 k WÎsMÿUî lÃvù Ô z ÆZ H Ãð Õ µ üÙ1 Ïv a ð ô Lúº â ä¼ Þs6 ùµ78ÎÀ 8ʲ M Üÿ¹ç Ô ÊÄüR 1 g TwÕZ ã G Ò æÈ7 BÕ 0 u¾1 ÿhîèèÃüÇ MæÊ î dFìe nè ô ÖLïÛaÙáâæÆ pTUÜ ù y Ð iÒï Òs ß ¾ à H õÇ0 À Ü HÒ 4 ùÜH r ªû ¼¾Éyͽ¹² á öiÒå k Þ í u8v foj éKkk ñ Ro Eüe 7V Õ ýº fU s ÂnV oÕ þ FKÅ T K G Gª H pÃæ ÈÇ ÊUG clÿxÅbäÀÎô e7 N s y5 vìýXx9êfeÀ zá ø ªê ³² ½Ëõ ² YÓUì RൠiáLÍ Cô 0NÍà ë ÛaµvÛ R JyêݳùQæí bÚ n nxö¹ lþ ãwÞ FîÈ f w ïHóVe A åuùF NÞÜð Ü0O 6 ch IrÓAòI ç f ¹6y ãa ÐIßâAä Z FM zô Ãé R f À Ö Ö 4 7Çù³ æ 1 7 y n 1ÊæÁ7ÇÏt ä s K èrǾna18dñø V2 4eeÝZ Zå Éù í Ó7 zßH à ¼Á² ý d Ïù Æ ØkXMê Ý ëÛ ü á ÄdÝK WFL ÍA þ m 6AÜøï ðº qeM á uJ Ú É èÄÝÖ ýÞ Djú ³ ÊoU x N FqÒ Ç ì ä 9 p zè ÛgÝ û Aý7 kÚx ÖUÓ 3 ¾ g ç Ó Foô K à  РOè Ü üy ¹ºÐÞÉ èõ Ò 88 W èZ Ø Q ß T UÂý Ì f ËÙV FT nz Êá TÖk3 ôø Qýæ FríRÐùÔ ójKP fx äp1 A Å Öª ø0 ê W 7ø 6b¼ ³¾ Þ ½ î õÃýtRE Ñ öt7cé ºF ² á ÓwÇ1èD ú u 6 öF d7Îâ 5 A éï ìk b û Î i ãUÝÈ Ð ò ØÝ è Ý ½è³Åò ê õ k VUlز üþ³ ÿñZ KÏ 1 Lß ¾y 3í HÒ å 003 ð¼ Î 2 i 2 ªv ½ü²ýi ÅGÍ fµfÊ 7d9 cÁi Ås MR ÆM 5 mÎ Ù Ýçà d P z ½ äUDê T Ê SÒ üp ÕB ß Kâ Í u UKþú ªÓ i N æ Æ Û P à Á ùÓFSø 5H ñÈ qÇÆE ÉKÑt ºã 9 ½ Ð Ýá Rg F îÇà ïwÌÌrgA² ä ¾ãÊ qª æ HV W w L ²YxQþ P Ù Ô c ¾þÑMð ô Ö Â Õø Ô øã ø Y Ú x Ϲ3C¾ ÿÚý QÀ bH ê õ jM o ³ ì Iyg8Åô3k ù Ë ²Míâ71kÖ â Ôd ³ 5îÿð LÞ ÕP 4a çM aQwà âÄÐ õßÝ w Ôß5óxÚ WË ÎD¼óZ G Ãù v Òµ õÃÀÛ ¾ 1Ï ¹ E PÉ X D 5 í Ç3 A E do ý VØe ú 6 å y MÊ 0¹¹ K f ø rwe çÖr5 ÁÛ J ²î5 j ä RòZÝ i M5Fw aï J mø çÐ Q QMÀ Zã ã Òlí Åx QÓÁ õL Wu Æs SÝ ÎÂÐ zy ýÓi Ýó  ³ ýô ÃMì¾½ ü u a Ü bxe¼Ký ÈÍëbÊLÁlÕüøÈgo òçEÇé³ÿÐO c Á R ÈKMr T tI Õ2å ÎÅø¼5 Çm Äloîe³ä ðº G î ñ nê Õ rNÕ âÕ Ã 9 b Ø Ão M Ç f T Î Çýþ ë þ 8ì³ E pk p 7 7Ââ Ý º u ÄîH ø7ª Rÿ¾i ùy âçÂ3Ä ²ï Òï w Q s STiû ô w Ç s bò åÏ WÁι ó C êki I Ø ó ï G ÇÕ è ÚökSÞ ñ bù õ y É ÂZH6 4 èVX 1Í ï3 J ák ª m YÀÌ û GDçÝÞ øðP² i Q o SX YeRyÏÂpÈ Ù ãlºU â Ä T 8 ªE V ác YÆ ß ¹ iJþ A dMÔü áìXÌ 5ä¾ R1 p ØÂà ïù ÿ MK Ù û YGÞ Â¾ øy² Å ó¼ ý7 ñ OG6B çc tc gx Ñi µ à 4D e 9Üd íÛ Ð o ¼õ KÊ Ô ä Ûhf o s þ a4ýf u 6âö ð 1 fkÁ fW z Fn Ý1 p pÊb C u b Ræ u v sÇSð U Î PC DïÉr VæQÎ PérB Cïþ2áµyRJû óøî Z ï å ÛAþ O Æ O F f4ä ÒN z jßë üd Àeû Î L ôÉñBZà V ö ÕïÌðI¾ Zl ú ó O¾ D z3 iF Ì õ î ñèß Vãh 0 tMÝ Û KñÄϲ I ÚöÒ ÇQö u x ã ló7N Í X ÝQûÏ Ö X2 qÌeKÐÛßH ö ºFeÖºÑ ² cï å x D º ø G Æû µ½ g M nò AµV qx¹5í ³ 0a6³ 6OÁáDu ñ6 ºæ U Û ñ ÖppL Âyu a ëÙá ÔÇ ³Ö µ ¾æö Õ àôÈó Õ áþí C MÒî ÉNè øµ MS ã Dðyd ÝsËñÑ ãäÎ À öù DUG O ¹ ÆéîÅ Ï Óh  oæ aõ fÇ Z VdÈ áÕ è Lt Òµï g1 ¾ CØ6 EQ µ j r ú Ê ¾c Ü íîI 6¼Ò s g y6û ä³²q¹ þ ÿ²X Àqü úB¾hÄ À ØÑíc õ áF ¹1 þ Àçñsé Pzk Üçëz üBà y Ët ÇÕj Ríå ¾å 7ß iX ó dþÆì äÔ½ê M äã ï â Æò âý éébcæº ¼Ñ Ú6 g2LL ROÞZ z cÛ½H V rÕ Vîþ Ñ Ô2 ë 9Å íaG 1fü h a²YP ZÞXXÜÿcéËà L ùÎÔ4mÓT M9 e¹Î K¹Nånf Ëä ä¾ËÌT Rî h H ÈLi 2 â Äâk ëý ç Ëý û Òh 8æ óÛý V h ÇjT Dw Z øÐ Mó 8 Êq FÍ 7u PÛ Rã ½V ï Ý Ö öú b ù3 Be ò æï µ Ïê Ö á Î0v¼Ó Y 2 ÕJòÇiÈ y²ITb b D ÿKã ðB 6V¾óÚJ 8Ræ ¾ú³ Mÿ ùu 3 z SÀs 7P Ä f½WB ÿ ÖÏ FuRñ òâ¹ Ùñ âIOyë ºòñgZ JZ rí RÓ Ñ µKC Ú Ï7ô B ü Öù²í ÎýÞ ² Ë KXc ÞF äÙ ²þHbÖ PzS ÈàV¾ Ì l¼F ûÅ mÐlL õÛ y ùÁ1W¹ÏçfÁ wXGIúI7 äæ WÁz Gcæ3 ãÈÄ Rà KÕé ñø ½ÿÒ¾ Ü k v sÍD L åU5b îµÕMìd 6 c 9 ë zgà í o6Lç NÌ ï ïLJQÁ V Gº ª k u ³ ûQü é iz þÖD Ûf E ø áà bnà çØcy Üò ² ÿf s Ïý 7 O 7Úêêç Owwé Ç ¹W V i ð 9DßP c Þ º äN ËìÏ7ÏHv Sý ÉqY T 3wò Üá Zî Fb6ªº ñ Î Ó zCá ÉÔÅ ý ßz CÕ ï È â Y ÑúUC 2 ý à j í ôü ÛM À æÍÈ ítJ Ìô lò Q6éåFçg 0Û¾E o ÐI ðëÞ Ý Î ïl íºÆ P Do nü ÌeÕ S Û êp TÑ ã vÈi w³ ² Ál Û D2Ri M ý6ëíø¼ PÈLUÆÕ L Hàv É D ßvJ 6 ÄÉjHí 6 ÛT ½Þ xH u i¹ lVäÆÚ Àc4Ó G r ÝhCZËéwYJ ÿvß q Ì PT m8 p Ö ¼tz¼ b äâ97 Æ K4 0 EàþM Ú2ê æ v Ü s îÞ Ïo9uÌØ Ý Nex nþ 2 j Ñxøc½Í Ma Å ìí ó F òb JºtÉ4 èë FT9Ñ q TÛÈ Cø ð dÙsë Hì¹g þë3 Óé ÚÞ ì ÓÏÞGk ú ªôU 5 0 gÔjû z 1îX µ ûJ Vg 2nO ²ü ÛH çÉH¼ë Æ é æ ÁNgFç Ò l 1 ÿ I pÿVnù WþÀV äØ â Äa B qi½ Gï Ó Âܺ iwÑ 0BdÜ ³ þYEXë Ö Òt Å p ½sØ IAm Ôn1F Jhò G j ë ä Áµ ³ âÔ9â Gô C ç8þ º ë àlUhÑá ³½ à V ³ Ê jeï ed j øy Iì 4 Nàí Ú ÕT þ Ì ú á üâ ÒÙ í öi àÎKñC Ⱥ ÖhóçÜ XL çå Ãè wy P ø 0þçøQE É Â Ò IÅu5 ÎW² ð ÞÚÿ Ô KêYà êÚV þ îÔÞ³ßðÜ Øý p Ü Î b ì B DwY2Î 8 Xc T É Ë c2 M½UL c Sç O D S ÎY Q Fá gÛóÅ ê 7 P ïN ôÍ ìBÝ þÓe3N³ Ãé k LP ¹òú l4 ¹ÂåXGü YÇO æ 0ñ Þ ¹ W Qâ U ßÁà Á øKI é ÿ 3 h þk U ASü Í6òú î ärå¾ å É ÂÙ z³ Ïg èRLÀ óýV V Û g¹ Ó Úôy øÒÀÌÏcéà ÿæw Û i P ÑgÜÿf gǼµì d¾ Ñ e L e Á ã º EHYHà A Yï X 8Xá¼ ûçß Ü å TåxÑ ë K Ñ ª ú ÇíGs ²Uß ½5Úê ²ËÈGµ ¼PÈ Ý üØ 7Ô½ OVØU ¾3ùrs 3øæ Y ß xz ¼ueÜ0òÕËó g Ùøl 4 ñjíë x T wIÍ ïyT ðk è b7G Éó ÜXRÙÕ õ ¹ ß º4 wöVÚPG ¼ ßä Ì1 6Ä Ao IØRïd Cýç ß ñÃKO ºcÞ 1l ñã úÍæ Oâ ÀÏÎ lt ͺ 1 âÖH ì o ù 2Ð l9 E C h ÛÊ Hñ K pYÍ â Øð¾ Dóé ¹ ôù Âå yÕ I4 ²Î ¾ ÿ c 9o2 á òö µJ s ßwå Y¹½qÝüÓ ñ ó NOÌqA ÑþV ³ a1yà Z À v öe7 ÜÓl µ ÜÄ Ë 5ü ó µÅgï à ó ÒQ ZÏñ ¹Þ p ql újùK jìR a ÆÍ Jà ã 2 ÛJ²ñµXмî û ßA ǾDß TÓAí eê W8 Á º Åõ Õ ¾k u ÿÄi w Þß ªñ æ t Æ Û ê xæi uïé ÌÜ ýZÊsU q âñÔF ü òÈ m Z t øýâ ìÅ ³Åå 6à Ì w ZÆxkßàëw ³ÄFÈ I ¹k¾ú w ö cPdþ ò Ó í uO Jañ ÆS T3Rð ÈØUs ª tÝçË ó ¾ñ DüTW Îÿ õcW ð ZB6 øÆ W FAfXù ÂÓQÁù Y PZJ ó4 Ü i X s aô õ Ü zU öúËÖ 9 7ùu øö oR f m ù ÛG a Ï x xm if0 lÐë 5 Ý kÚ ö U¼ä ï ² E gðð Êå PÒÉ ÿ bJ s ûÒ ² kv Ôu PÏà ÿ wo r Ýzµá ëDBmÿ ÒÖªð t Àjç³ 4w Í ÎRÐk Ñn Ò ÞÓ I Õ Ôaø 6 Û ç øͲS oÉpD½ Ê 2Ï l úz Óçsd9Î ÝK ãö â ÁÊM òAçs DoÝ4òíªª b µïø G ÓGlÜ Êð 0 7 ï È útýá ó í ºÉÎ ú ô r ß ¼ºÕö Mârý UEýC¾åú D ÉAê ë³ õ 5áLðcC ÑaN³ P OÕ L K ½ëÕ r Lé Ü è ìª Ï Ð0i VèÁm Ä ËËJ dºYN ê WýMå n Ñr î ½ Ýñ ZIÝY ÈÖ4Ù¼ ÎP h4 4ä5 êin Ò ö vù J Ö NHteU ñR Ñ c j QcRz m Z à à6Ý õ Ð 6ðÍ i ÍË F¹½ÛÆ Î WçÊú I Ð ÞÏ Q¾m î ã ÿ 5èÖ UE p ª Ó g1ó Ds á ã û  I çJÀqìtÆBÜ Å guóÌ8D³ó c r p Ú ½ ÞØ ¼Ãz d³ ôµ K ø ò s ö E7í ø C ø íg T fý 5 ÒqPê µÊtÑÉ Ó¹QõØ Ý f Ý ZØw ÝÔitF J üÆ v Ë ß nÙ ü6g¹AÛk µÀÍàUîÚÍ D Ê L YëÉÌÆ É ù Æ ö ÉIÄ öQâ ÕÍvN v ¹ï5Ð YÛÖ Nû çP FïªM 2kr ÅaBAÅ WãU ÿ J k¾ßn CfMÇ7 T ô s l á µlû þ C¹Sçù3 SPGûS B³ 1 XÏ çkG J i qà Àü2Å ÔÏ X ö Q ÌùuÁa f þ U úq ÕÙ05R w W àÞm Ö ù Áv ² aÊ ø ál úZÈikC à ú öã Bܺ aà Πóa0 ÈåúS b0ÛðéüVýÄc Fÿad iä ï É b ʾENqÅ ÔkÚë uâ û Eé j Ív Éo8QÇÐ ë 5Ú2Û8ê ÒçkÎ v õ kR Ê í Á Ç Ò ¼ l Âb Û Û t Rª ksQ ¾ t ¼R¼ W D3â4 æ æÆ ÙË Íì yåf t9¹m pfä Al äÀÄ Ê6 8ÿwv i Ô ¾ p fR ü eü l Oüqºõ ù 7 vÌ ZB Ý Â Ï³ÛÚ nªJ ø S4 gƲ ï e ðªÜ ÉÔ h s u x Tîö ñÚ Ö6ÚQÍüPû ¼ ûó É Ðu ²nù 6ÛÇ ÓÏæ å¾ Q q ß5NÜ º N ÜH ¼ çr ÐF9m È l¾ü 7c fÊ Ï ü ã bml Û x h t Y½ à u çù Ò²UYuÿÔý z õ  fìUâðÆ þo8ú éÓ ÖgnENUkQÚ 8¾Kë u çñY ún j³ÍSiïÜ ªY l¹Û ÈëÄ i àóÂm ø ß R8æ ó çËP Òt3êÜ DV Õ ÛZ h Ò 7 z Û ñfäVGê 6 ûÒJ 3 òÕ O ø Ï ÿ º ì T E nja Û h xØïy RÏ TeUX û ¹ ç ºb ÅÅ a9é é s lª ZpR í ü iÌ Øðw 8 Y Ü ÜÈ ÔôÂOñH û kÔ d øeÔ E yÇÆK u¼ÿ 61Ê XAK WíÌ Z JU º ùñª AÀN ÍA6ÀGáà VCg SDżµ ëªv¾ lÿ Ê WX wc ó ø ª Ço yê8 6 æ ü çZÄéc5 öI éîEu l à oí Ñ4ã T J õ Á³ ÌÎN º G4 ptú ùäõà ²r3 ô ËzbçíïÝ ò½Ë ÜÞ µ ÀÀ º xÕôÍåÀà uudÀ Ò7 4 3 ß Lìî pZÏþo zkv Ï À 5x Cù qx ¹Ãh Në ôv ß ýh4 8X óåÇK OL 2 t Ôj IÀôÆ aÍ 7ïºíátWdé yûz a 9 Ð d àè õÊ ³ ÃýÃåUý H²æ ùP o ÄDí üX nH z¾U HJ æ 3 ô Ø ýö ÀG z íÐÐ ²t Û ËJ óÍ ñ Ú QQÑÜd í ÿÞäG c óñà IæNËþ KÀ º zÇÇg ÖÀ³èÃÉÑV ¾í Çpï I Ý RX íé á ñ µT ùtÝYw3ÈðÕ Zv ²ñ w²Ö ¹ 8o EO cÝo ÿ º GÝ pvB q ÈÚÐ Vúj 1ó ÊÚh Y ë i pµIºç r fÞ4ÖKë ½ kÄ 3ë 0 ÁýIÎå Û G ün6i º ÏI ÊÔl jx Yõ ð áWÒV U q ½ì cÈ dÖö h ª ï ú àV 6 m³öZþS F kÅË Ää ýòK ôi1 Æ V zo4 Ëʹÿ ñI Ù Æê µpUç Ö X sR 8Îí Á J t w úõ¹oëwÑ D ÖégÜK nûk Û dâ zcu U G éµú K²ÆÒöÃ Ý j VÅÑ ê ² Æ P öMí nþâsÔ èL ÁR Khv Ú2tï Nö õí ãr ÇUÙ c 5E Õ VÿÅf ão A ÿß Ú½ bö6 yË k ÞÚÕ g 1Ñ g fO ÉØEo Çx q fßÓû Ͼü Z ZG ÀÐf kÝ øáwð Û YV I àu ðg0 ù Ãÿ ½òo ÅmóOÿÕ K m ÐÃpev Ù ÖÍØ ùfZ5 l½S Þa ëZïé ÝÅ RîlK x ïÈ ÀÈ s â ô p L Å ZQ Fd tyjstóÎBF om Ä ÄO tpÊ 5èÏ þ cïÉãx ªD 5G ºô ìö Åæ Õce 7 Ù éø û1 HÆ0ûpdº cò ÈTÀ èB H À n EuÖ F  áÄÖ1ÅEcP ö è û N ýìãoûL éú ÓX jbDê 5¾²ºZá W 2 lÃß l ÝH áêÁ ë S ÏBýíu ó µ 6 ÐBY³ F D²k ÖÉr ø2qÞ4 dò ²I ú Ï B YîÓÙ Ê Í 4 º Ízè Ð IY èïaÚV þ Y fOÑú û iÉ Yò¼Ü½ZÑÀáØ Á ü Ö p y Ç xRPâA0 ÙH p3ONô Wt º ã 7 MÚ H ríwòñ ³ Y WóÄ ÿ NcA ÿÍÕ à üCÝ QÒI w Uå¼ ú 6 Q õ 8 êJ Ò D ³¾ ãþ ºj Ú9² Súká 1bcéìôX FB HÝ VI Ò P CÊó PýGoT¼i b ôäóàÐ S iÚldz QLã Ç MÒÎ j G ² x5 Þ lîp òû ½X l åµ3 úZÓMm¼ Ýî Øz ß EvÝ dÏ L Öâ ïp 9 z o ÚO zP ª¹ ù Ñ h 7 ì þË ßÔgx v f 2 WT m C òÙÜJCèM 1 Q à 4I9Ö Ï F¾5 Hº ˾ oüq Ô ì d ¹ Ä û Ñ òº ÀÙF 8uëÉ þ òg k Wû HÈÑ rZ6ú xz tWXXB Ðâv Ï b Û WÏý þWzàg Zí r ì Åáñf c K a B R ç mé tRä t åÌz Í e Ô E âúìùÜÃËl ºx Ó u Í ÑhD 5 ñùl GÁ Õ D ó o K û5Fc f zz Ïdzî7M pz ëé Ò8 wËòaÖ òuÅ 7ûì1 äw²åêuhiæ IÉ ÜÒªø ÐuÄy R ¼KÄ Ç Õ ¾ó D ÑGÆ A ÁbÓñ í Ä7 s¾ Oµ Ïw y Û LÉXß oE¾¼ é ÜÍ o øÓæëôåÜ ô ke ÑÖøXáØîªÅ ñøh Z õôÔÏ ¾j éÈ hË Pô MÐÄ ã7Á Ì àx o pG ÑëÅ6gÅü ³ ÝÉ An ú cµ Ñ oA3Í9 0 5 R ø M½ÑA hª fÉÖø À Õ ÒÞÇD Öøü U M¾ oúä ÖsÓ ë HïÔ o F Ý P ½üüül aI e C ¼Î õ n ÁÓ zã õ fKã Å Jz Ã6 w Û9 VÆ ÍrÎÚ bYØîS À Îè Ée íñ z F H µP Í a0 zÑÊ ½ÁÑÚ4 Å q J ß Åw í Uù J K Y ù ëL ßE Ê 4Óëf ¾yáGÄ Ü w úaûomEg Iÿ 5 5 ÃØ Û ó çJmª Ë18mì J H 6 ÛcW 7 0pw 8ê åá ý RØo1d õ Æq s ûXG x YÃM g UMlÔ Î Ñ ã Ê O Áê Èâ A Ð GÓµ ½w Ó¹ à ¼ Õ Â² G ËOò 2ãp Ä Y c jî½æw 1 Ó s éw í EFºÍ Þ x 7òmY Bñ 0R ëÓÿ JÎÚ x g Zm Ï øu H üè Ï a sè ÛØfN d Üþî IÞ8 4p h þ OW 9 F ä NÄ ¼ ñ Ý dÎ Ü u çæç Û Ø vØT ÞÍ ûìÑ ù î ¾þò ¼ j ÀM g ýVTW uí VRaµëX Ç4 ÐÐs hî tm õöhî U ã l È QíoFüQí yé T öé ò ܾ à ÅÂÉ 8 ßÐû ËîÚ Ò 4 Ó 9 Ñ ÃX JÕ Ö gô ª eF C i 6 öõ IHL òÆ ò z úHë ü ª Êp ßÖÊ 2 ú hvÚw Xÿ1 4 H 6 Ú ÖPNß ïBt M f 5 î søÏ F Dw V À ü ö ù 9Ê 2JÜ Í Ä 7¾µÉ e Z3 0 û êg Û2 ¾c É A qà kõ ö gÐO ºÝß mÊæS Þ MQ Éoô ¾Ä J ÚÊ g 7s é Áv XÝtAºH Ú À rº ß 86i w3F lx 7 ÿ U Ôº ü ýQNxóƽ 8 êxÊ õ ¾ó r E g ìï Ãt3èì ø ÞCß N M É9GµÝg XßO Ù 0 Ruxu½ ͼr ü 6 Ãz en ³ Ü GJá ñÍÍi ÉÀØ á í Y eô JÓ 2 1øJB iö 8 èg2ÑÑ2HuKù Å Ê l îÿ gîÝò8 ½ ¹ ãòþÀ TÊO oöÏÛµ qW ÄètÝ7 V îOèn ëp Ë ÿ Y û õCã¾ ª½ËÖ ö J í úíf Q i ù ªmW µç Ä pQ þg Û ÎÏ E xCô äPø Ú½¹X Ï à Áï Ü Ío¹ ÑÕ g J ë yÔ Í 0V ùµA ë OmrY û 1vÛ ý 9 ²0µ OÂí Lw ÄÎè Å Y ² 1 Ù d ³xv l ÔÝ LªAjHqß H ö uøüN ò æ MøäÓ úK q ¾w Y 8Ë ê Êëµ vè¼ k GÁãÛT 1 ú ÂÃçv Ù NÎ ì u 0 28 Ó Æ7Yeô òëÄ z U sqy èN ïÌÎ µ äƽ1 S â6 þããÄ ¾º ú UK Û uÃÇP åP äu4yÙÿ4Ï ôÌ ì x áþ 4 d ÑÈ F úq øÃß Á O æG Ï ³A Á J EsJqäCå OÛjH í ófà Ä þ J Ùã Á ý äÊ Äõ0 y b Ô sÎ vÄ ük øÇ u ÆÞÛ ñ V tºMnîC ¾ yq x Å gòL X kð Oë mõy ½âJI 9ëà ½ã òK 7¹ÛÈð Íʺ ½ FÄPpÄ W ýôME âªÛ ¹9 È ³j H ¹ ùÀôÏ ½ø Ëxż X ² ÿà åO p ÓÈ ñù i H ñÑì o¾ Å e7 ËMguß É ºâf Ö ð Éq µíTÓ TMÙv Q ñEÍ5 Ò ê5 G9 õù í ÅG Ñ Zà 6Mû 2 u NÜ ãU Þ oP 4 û ø ßE 1þâ FØ 8õ á ä5 ª Ð Öhõ Üü pê 0 º yñÐ FZ Y ¾H XuLrÛ5FòÚ ñ Ä ³ ²bÐs ÚlNiâ PH ¾ e LÆ Ëæ ÇlC ª 6 ò lÔýÍõ âéxÐãíC Å Z ò a YóÅg SD Ó wë¼ è à ³d rA ª9 VfÐxÂÒÓ ó ç Æ süt ïÅÅ Ýà µõ ñO G c ÜÒ ³à öâàJÂW à ò 7 h ã ² SøÓôarÝ c Ïâ z d bäÛR ì ót h1 K HôP V Çðe U Q q jÜön eÄI à Wâf m Ð ò Z D Jl g Z Ü ì³Ì i ut t¾ûz3 ùT GF ÛẠI9 ã O qa l ½ Héö o çw ºY P Å3s¹JP Õ A¼ æðz Û ðKN U ŽDY X Ǻ9óÀ½Õ9È O9 Ub7ÇÊÉ Y pï b º Öì úã éË L à3WÜR BU nl T6óYÁQ òù 1 a 8 I B 4Á G ÃÏ ø ÔNþà4 j Tå Ýû ½ MNh s1Ay àöLZ³½ ö oëÞ Üµ ú À f Ô Í4 QUa Úæ S Ò vÔI ²Î ý abSWO ÚFRÿï vöS w Er äH E ò u ç v c 60¹2 HÝp5P x Å u È à f ÝyÙ Ac³ ÜG85 Ð v óufÐ5I ôïõÎÆd ³ºá ãòv Éìì Ä ÕÒ ðb V6 óÔºÁ jèv É Ü¾ç w Ô ºâ Ó n¹ É u ÉÌ ÈûÍïÝXGúêÇiÇ Ï ª Fåë q í yËÇRÝ Ãé ª z ëKDèÝ ºïß Ð FIxm hoM qßjf óÛ ubßk Ì ç ù g Ý Ô ê ç p GV0Í È Pôó aO âó â õ½û9ªÛL î ö c Üæ ÁtK Bø Ú JõlbûZ v 9¾è v û iµ À û VÝj õâè r Ê pî öÈê õáF ð9çP 4 Eô8hy SÄ lÝã 7Ì ²î 5 l r à cÓ ÒeVÛ ö 2º ÍAíßðôzú rx úÅôì ʲ Ô ÉN S cçQ õÜ6 ï 0 Èejq0 p fï ² ÅxY y h ªÛ m ê Iï c Íc h Õja 8 ÒÉ Ú U ¼o àS5 Ç oº Vã d ÙË 9j n³ ùöÃÔê j gt ÎÀ m a 8 µµGJ ÆÆß h å ûéëÛzn N äïj ñ P7 ÖÝ Y í² ç ³ùÁZ¹Ý ö 4 jK9íxµÓª Tµ l³f 6¹ Cñzú 2p ûØxU ÛS¼eÞA ëém6o FÝ Æ Ì êô ü VÛJ èº Íªs8 ôA ÕZW T ¼ ê g ê a½ ØíÐK KØÿÚçþÊù 1 Ògþ ã ùm ë ôñ ÿ J ä ì ÛW Ô rZÙ àÈÊìdî ïSú Ûõ ¹ EYu bX v s Ó K 6 ò4å9 íùGÍgõâo ÎºÕ Ù n 6î Üw äü ÿ dK BÙ Ù Wh mZÎøÍJ Óª ¼ naÚ HN c Y ÎïË ç íp Ü àm é Å vßÆÊÊ êÜ ò hFóÆw üßùÀnNnõ y0 ò ë8uI¹åþÌ ÎÇ2pôL Kcÿ B pA wé T vZÏ TØ r c Ì Ê T oä mm Äñû1DÜ èK Q æ Å5 í4Aä Z s ÍGÇ õÉê2ô Óç Þú SL ì 0 êñ e9 á wä ìðza É º 3 QQ Á S ixrvø c ws B eÒ ýÙû Bö ñøô Ö yÇ ý S lÜn ¾ q òPf áì tÄæ úf 3 AÝsM ñ vvÊMó2 îDrI ñKZ Ê Ä Ý ÚJ àò jõÚ ó eM7Åò EÜö m Úþè ñoL ÞÎV ú¹ Õ SÃ Ú ÌynI üØ FrràOE Yñé ån s ø Öæl Yy AÎ ð Åå q Ä6 Jè y 9z íÛ Ð0 IR Y h ÁUê Jìq ÿ Ælà 4 VÓ R T í ö ðÀAÒR Uªgö ö Í â rsP çQPôfñFpÖ ¼Þeò8 i ÚÔï HÌ 4ä4x ä å öEH þ Zpì ü È ãgo½ì6tBüóRðý åá Q Ïk7VõO µyKM8Q¼RÛ7Z6á Ár soQW3 öY Ë Ôà iG ù Ü ez ëà u 2þ Ù Âào îD ñ1 ÒÁ ù  ÚÌ BÆqCÆ ãW ðVg ½n6 å 3NÊ þ ï2Í ùjÆ TÑ 7à O r³²Ãï É3 2 øY Æg ßßôÛô c 4 ìQ Å MÙ j óÊ4ºk ºJ Ç åÐÎäþ òÀ ïi½èçh vébVi çÜñ à í Í h N ÒKçáf 7 ÜÔãZðs i D ú S5 G J öîO U Hüà á 2 ôùÓÈC b yd Hãö Öbì¹i 4 ï õ4îoj5våïpý¾ì Û qÉÀ Ô ÿ Å òéä Nó Æ O n Ç àÉ ì f û ÈB Æê º ËÔW ÕKª X Ü ½1Ôa S Ò õ R òÑËÎ ÅÚ ÀÄ9Bê HW ÀÐ ¼ ëÄz öxExù uì ïQO ýnYËjÏd ÕÈ ä8µ Ér ðùÆ Ë Ylóq ãñwb F ðpÍн mÝÁ C ù hù nÛ PW ª y Í ßº ÆÝÇp s k ô 1ÒÉëlDë v gSü K Eþ 59l ó K16м Á øLè 2ÜÕ Ó ½ùi Ý Õ qG ý ÃHêa k p ç8 EÍ õýRfºjhö µný5 ¾ Øä ÿûï ÏÛ w ø xNj A EÂù ÙôEy ÁDõ Ãà ðØ ëN áÜK ð u³ ü ü Û 1AÀ ûC 7Ö Då Dü ݼr Qí Õ D ddð 9 àLDU QÙ ÅÖòR½ 7 0ú ¼ k 2Ú éÓ û æ 8äJÙL ýbÑ Ç Eíyï J ܽú¾ 2 ½ º á ¼ þk Xkû³ þºÐgÆ m Ñ0õ ª îÆ KDæ O 3 osQU Öç2ôa ºøÁ2S ³ Ì Èh æùÑ Æô e¹ l u É áö ¼ ¼ ½³ o 7 Óâ üÞGå ÅäýîÒ äÎæ M q yz Uè v S 8 ñ þó ëòè A3 ½Ä3 º ÿ qü 8 öÐ ú så y Gó 1oÿùRYú á µÓÓ7z Ý î é Þ a UzÐ7Is³ß ÞÒÛ ½ãù h d t¾FsF ³ iø r Z tG ¼8Õ Ý7 ²ö ºÆ ËñÏó wRw L ¹ u äd 6 bÚÀ Døu í î OÉÔ 8 k v à þ 9 ÜzAÓÙûµ Q q ½ 5Î åó ë à ¹ ì Û Æx ì r F Û ø1º Ñf N Ê Û xB¾íçDºÈX À Îù X6 Bþ 7b m Ù Ç â l µÇ F k ü üùoíÒÛ F Á Æ A òÒ ðLUµÂÅLÖ çÑò RQ ª DCMÓ ÇÐÄà B Ê x tGíwX iqÎ 7uýÞ9Å5ö hu̲ àôf ZèQK þ iy O B u vu G ÁQÎÌm 9 b 9 dÚ è Åà 9m ëÑõ g x 8ÈÚDY1ïä ý Y ho L kÞ á 9SÍ PmyÝ ½ô Bþ Ñý v AùÈSîW N Ë 3èåw blá2J íÀ e äº â gV Ri Ètr ëÜékC ñ¼M Gxç Ôª Ý ßg P øõÕ 8 ̳½y Ê9 åPÖ ÎÚfºñ Ï ÑMë kÅÝ2óÐ j ²þTç3 V GðÛ T qÃsãìø ïû¼ t þ s² T1ÑC9s G N Ü Ê ËP ¹ûU èØ úëk S 1 bz Þ ýjJ N WóÄªË Î ülÉém u È Á 0rý b WÌÎ4õ Û ça 5s ç 5ß l Å ßTÉ oé d ½É rÀ üyq ÿ ô vÕº ÆOo ixAOa í ¼ Ê 1 A ïg ÿS ãd ¹ uE âDrjmÛ fðé RéÏ c mVb t D 1Ú ðk ³ z³wäSlåBßþ s W zµæ¾y N ºÿZzç ÎÞ ¾ E L m Èo ½ p µ Õ F X Ñ øpuF² 2Eït3 ÑME ß Z Sî Ó Ç4Ø ha Ù Ü Ï ì þ ÕUd ð Å Ôå ³aç R D ð ÅA8 s2hÄ ÜÖÒÚâlÿJXi áÞM òÅ g¹q gý ã Os OÏÛT3 c ÓjÐy t î j x j ý Fîÿ c 9Sè éZØ í2 fÞ j k ô zW úÙs í S f Ákg Jmvð Ùa½fÏî â G ½ R 7î Êdc BrØ ½ìÎ ü ex ç ÝØع VçÆ áãJÜÉm Õ C Cù µI R muñcüeÝÌ apEÛ e d 8d ÂÉ òw é0ÅûXÀí 0 l ¾ Ñ þÓ A õ M µrDÌ z þ 6p µ Z M éÅîÅá j Á M î ù bu9 w ø ºÔVæþ à OôÏåÖâ î Zî Ü f ùó gÉ0 ÄJ µÝ zÝõ S p 6 ùH È o uhV ê M d MÌ ýL ßU 7æp èú ðÍ 9õUÔ³Ä ª Õ il¹ ªÙþ üæÓ ²ÞÍ qß Á çë ë ía u 1 r W ÊãÕfÛ Á Zo ùf i Ô0wz a0 úÙÔ Iï 4 Óì Ëa lõÈ WÜ Þ ¾ó2 9 í Ø ßÿK TÊ aî kú RÛ â bhµÿü ÀW ë ôprü R zÝRêö ÿÛ Tµ ØÓÎ Û 2 ¼Y Ló dTÝ m7u x µ Ä à zéÒ O hù 1 y SqP WxÖ q r ª vð ÂÕ V ÉàW Ð V BÓ ïª øt àT ÂüÃè Oç æ84 ÍñìÂt Np P ýFfI vÙªãölý Í6A µ¼4 Î t ÞÊk G i Á ½ Ç ª y G Q h Tðs ÝIà çp ö Vÿ ù 1 ê W1 Wvjîà 6 Þ nF 3 nU Æå nS7 GÛÃ Í Ê ØûË Êh a cw z ê kµy óB NÇ ¾ï cæ Ë 8 ÆGÿ³YSý8 Óké Gûa2ò Rî dðÜ Ð3ê ãÒ 4 o ò8ûp¹ Òu ÔtÖØ òT5¹ T ½Ü ²û0 Ty Y R O Àî À ²ÿÊÎ ñw åa XU Gb N å 3ÿrb HIÆ n8y b3B T Ë V öÀ Éz9 3Õr G9 L DÇ í M C RÆ Ú fk Òû Gë ø è À ¼ àÁÎb Qä Ù ù ñâ WZOÉ 7ëÄR JÉ1hèau² oÓ â E èXPAà D1 e a é y jj v êS Òuuÿ j T j Ñ Y üâ õ Æò0 ÊmJ ý Ò ÿº B w ȵ ê ÈLxmWßD f Qy v QîÁ Z c6È Ã Â 6 eìOM µ Ä BHâ Þ7Å ü Á Nú i ¾Qh dh a Z ¼ 34 à k KõL f ÅçÚ ¹ äqìëÇw È êõ ÕÁ9ót½íù ÓÅMz Tð 4e b¾Ö éX v I  û wâ 3Î TxZ0 w k ÔØ Bò ês kMñ ðLg áÐ Nk gÞ Ü EÅ XôÞ Éb S ñÛj Ï u ÞnȺ ë H ÑÀ6 Äï r snl ø bi V º î ªe qú Á Ó öf Zo ié Î Ò9w æí ÄFQúW V µ t ûGÅ s µYÔ S Á û N vÜ Â n Q á¼ÉðË Ûl ýla ñÍÍ SU G
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_equipe/anciens/2.swf (2012-08-29)


 • 60Î I ÔW5 Û ÆJ ²ß ìjN µêá TÏ 2 sÈ SE à lä  ö É ì Q kÔ þ ø ê É ÀäoÀü BÏá ä D ÑB ÁbÀ⺽ªîy ç Tp ã Jö àà P è 6 u õê 9 h æF Vn²è ÒÌù 4 f O nêµ Ú¾ ½ 5cðwÃð6nVânr77Jê4o ê Ì 9ÈÍ hÞÈ ïá Úî¼ÑËgc ÀÃýd ½oÃß a ë oý3 é QÛÄ A c çC Û I c Im À 1êjÛÀ²0Þ Z TÞu ü úP Q ì ÝÁ 9 3 ãT E ÇtÎSÓwJÝ áÙ s ìd p nÁÉ Ó 0 vâ èÊ Ì Rù rÀ 9 í YªÓS W 3ÛH P ßN W ÝÀr 2e É sÐ õ Ë m Ttåî V jÆÒ ßYXêöm ñ ÁW 5á øy M Í fm9 AQ Z Y4 å ñ ú Õð½ Æg òrÜ õ b VÔòká 8 Ññ¼ Ì ä bà ä s Á üyðmo ûO öÁ åã ö Õ¾ ø MWil ã âC 8 ýÓ 0 p J¹l Ý ÏqÅ Ógµ Á ¼ T0 À9 kR hû Ág Ó OÜ kÊ pïÖ¹Ï ì ºs Çå 1 Ü Ñ ab NIéS U J U ôQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q vÚG ê IäÁ¼ð fYáWR ö QE ï cv8ÍGhò¼ Î èEME Q Q 1 FûÈ ð Ñ ä o½  m Ñ 0 ÌÕÒ¹ëHÄ îe¾ fx ñõ4 Ê F t 9oNj ç Z ÀsWÔu UkX bx À y t lb ÇÞ 852 ³ pwG Û 1 l 8çµY ôãcpg qÚ î8 O åÔ ºSU Ì l Ni GE v4 Mà U s óc z ÕÊÈ éqû YGoZ öÌ ÜN1ÐÓu ù s ËÊ û VY ɺ ã ½C G¹qWÖ ÓdÆØã 5³ Ý k û4 ëÈç5tß A Ü q º Þÿ ä 1 á P²S8 òr ³ ѵ b ÀhPî ½ ÀÀé jzó3ÎÆU²öh jg 5 Hç Ü Ö 5Ú 6åe Ò g í Ë ã iÖ2 G5ÑÝ k à zb eÄY O Ѫv9ùÙÎ Ú3 æ ý d Û½nÛÂ É F dU c Í ÍïVO 0àbÇ ½ àV f½ÔZ ËR Zóè 7 LDHN0 ßü áëX à ÞÜc Do N ª gï ð 9 2 È sMÁ Ú ò ª O PÒ N Ôs S Æ9 TÓÐ cÔÖ Äeq j¾ ììAêjÕ 9 ªYE  4 NóéO 4Î iëÒ QHà â Å Êd É5 78ojLüô FI Ó 5 QHaHÌ I djZ ˵ HÙÁûÄv 7Ð u n I ¹ ÿ ik ö xY OO 1bº QK AµÀù j âöeÔ R Þ Íéß Áñ Ó 6BO1 9 YwH ç Vt ² M Ä 1 Ç 5 Ý Û²Dɹã T HÉ Æà sÁª ã Å 2 r Ri ÆD x jú X ¼Rí Á ñU tùnÚ CqsµwI zWo i a fæR95µ 2 ø á Û Å Z Q ÝüGÔÖ W G 9¹¾in QEY F È V Ùd 2 õ n Ò Æã Qòàu ý ½ÍÕYròÜ o U Ôô ¼ õ 8tà pjÃ Õ c6û hÍBÓ c l Ü U bÁ a ëUv3 Ò H A Ö XT I E ÓZEà a0yÂ Ë v 1 è h º õªJ ÕÙT aÞª Ø S óGÇÈÚ hëÁT Ü F 2ãÔ ¾ ²K¹ zæ YàV úÕwG Î aÖ¼Þ ãs ½Ð5 w1 Ï 8 ÏìKÕrDÌÌz h 9ûÇ ª L UÀ ènF ³i åæ ½³Ö ù ê mJyeáH xÀïL Mµ Êø æ qT ìµ ÐÄ ï ²éÐù ó 8 ƽ3á ü uIodæY1ßÐWcieme Ö P Ç5 b p vÑ â Ï öÏDT6 gÞǵEöLô5 T À àVê j9 À óÅ xíYÊ L º ó Sª è1NÛ ã½J l ÆÆ ºÓ ɹÃø ÐC J ZÌ U9C ØxÆÔÏ çð ÚCò W T9 ½N U 2J Í 1 Q Q Q Q Q Q Q Q PzP n ¹ 1 GjËðü3Z8HÝ zrrwcýÏJTç ð8ª E d c æ 8É à Þ 9 ã Þ 8 ß xªs ÜRlbFI åH I Í Ã 8Å4 ì ñ f9 àö C O 1 pF T qLB v5 àÓsÇ4Ó L Lö 2zþµQ n b À84Õ Ýèi 8éT ÿ 8 z Æ1I Qð s 89Ïj r D ÉÆ ÍÔK y U U À íã òIç4 o Lµ Xð9 ÉÆ Å³ dó å âs 8 ÁsÍ Þ fà 4ÅÔ¼Ü ÒnÇ ÐX dv ø x Aã4 ãå jo äRô ûÃq 49Û q ëMÝ yÇãC NH q 8Ï ÁàTjrÙÎV Ó ì Ï qÚ gÉÇoZT9Ï ô ãÐ x 9 i â Ìç 9í î py øR¹8 i  7rj ÊIÎGNÔåà à b zÓ ã à HxäpE U4 àb O iÜds µ3npx ¼Ó Û Ð zQ v G ½K ÝÅ06 8õ t Í3Ç øw ç àô5f ë zæ½u æ ãÆr 7 ú E Ñ µ ç fnGÍÐ Í É X Î8ëX Àû G G E XÉ Èñ Ý j Á µ jD Í Ù À YÇj BñÖ ¹ùM5 ËNÀ3oÊ mnÄÜy Ío â Ë r3S ó N º8Dµx wè º 0O e H k Õ ê 8 röÆHïÂÄ8ld óêQåg F² Ô JÚ RîÅ õI ¼f ajF î ô Ëd ëéN ÅܵnY S µ3æ ÌR 5E Ðv Zç ÃKoxÁY³ M qQ MiF fX ʪ Dê ª Î Çj 9aÇ 0ù u ä T ÓUA5 À iÎ2 sH2iÌ2 j Ú òÐ îÍ zP æÏ 6 Í ð u Ä5ìÛgd0 JHÇÌNi l èþà q AÄæ Ú 9 EZ j óN b Æ ç F Ç T P iê6 ¼RÈ1 5H v 0 SÔç ÔÄ QH Ò k 1 ÁѹÍM Áök öÍE 9û3 ÉQ z üXÒ Ôöz rYL ³ d z SÒh í Óu È Í ÐV 2 íI QE F nO S uK ßùÕesÀ s ¼ú â w ð Q jøà i Íqhå K jrHøå Ç4 ÚÔ ßþ 2NÕ üÔ â E Ø û9v ÁôëWa vÅ Ú ÉA 7ãÞ øI ñé ç än P sJ 6 µ ì Ð U ͳ Æ MßñìÙïÍse 9g éL2 3Îj¹Ù ü ù qÏzqñ F2 í åe sJ²d ã 4s z ø À IëÖ üI QÁò ò È BìoQÅR 88 À Rn à î Í5 ÏL ȼK³þ N Aýá¼ Ü z1ESÖ wÇ ä Ù ü ª ÔHÁÑb Å îoùn1Ï kéøÃl E áä Åp 7 ç R Z è á Áæ Æ RF 9 T ã 6 ä SÔp PQE Ù UrÝ 8 µ ó S 6 2HÏ Ädm Ôô 7ñQ Û kG Á d6 ªN îÔ ¼ íl ½ØÀ Þ áÇZ R ÕæÜnÛ ëªø t sl ÑÒ ö hd à V Õà æ ÈàðGjçu½FøÞÈ µ F gÁ pjÚÊ 6ÈñÐ ¹a å Ò q JÚö µv Ï ÏSX 1 µ G8 Çĺu öÖ A s ç Ä ½ qJ ê9Nç ð3GþÑñ U ýáÉâ¾ Ààc y À ìÚ Íó áð z êk Ù È M X úSèÅP 8 h r x Þ ÆhÇ9 jå 4WX 6 ÔR yô L2sùS dr îÞåFA R Ç Ò Ûj Ð à Éà EHü ô mNÒÊ ¾íP SïU yäÔø q Rt4ñÏj æ jZ MnÈ GO¼ 5 Èr WXÊ J È5Ï Ú ÌlzúW ½è øz p1Þ 2jîÐË s 3 Legs xÄ Wü Ï Æ C Az6j Í 3 ø54 ³ kU Jm ª J Ú Ç NÛ J 9 w Q SÆ i3KíV B É è OJZFé J V É z x j ¹ psÞ à hlBüc 5 V R U Ò E P E P WÚoN ä f ñÔýkV w Q Q ª6 ÔÆÎO 42½Ç à Er ô U ívq¼ ßÆ k 5 Èù èÂôõ4 äû 6ã õ É Î õ 2åJ j H íMY ö Î Ö 7½ 8 U Û H ô 6 ² ø æ É ô éM 2 Æ3H 9 ½ Åk Ü V8Á 9ÕäûEõÌ ZVoÔÕ ºU ÎóPÆ 9õÅ Ýü ðÿ ü Áh I 8 WÖ T 0 xÿ ìçe hÚ Ú ïÚP ûc5ì5 5 6 D ÐÌ ¹ Q µ Q ÛG X K2 ç åMð yy jqÜH 1ÐV¾Éòó ÑH ² ² FßJ i ³7ú³TmXïjcE ª7ú 9pËÑÇ V 40ÇJL Wð qx ê éÄaÐýïκo é ºU Õ ÇRz êkBByúRÛ ÒQê7 ô u c þ Ç t É ìON ÐAéÖ IÎ d d j Oz Ç A ì ã b³µF Z q¹ 4î Ø Ý õ ù â fÑuÉ lå 8Î B WÕ tÛ ÿ Ã4jY 5ò f8ÏÞ îÄÔ ÕË È Uz Ô H ó ÄðAÅW½ O³ªç Òx ÂßQÔ ºMÈO GÊ a JZ ³Hr Ku Óm ê jd¼ q W Ûm UX Ъ2ä j ÑÉâÍ66 JðæC ÇÊ á tÍ ÎÑ c V Ed è lf j å 4ñ z GtpA µn Us x sÅLîs eÊ ¹ E2 ºÓ µ ¾ iÛS H ÖM Ý5Zb Þ¾ Ù àdW7 Êäö 7 g èáåí Ø6ÖÉ µP½Cå g9 ÖF æ r L Üí ³6 wJF À ooÓ Õ1bJ N2G B dÁ8 â¼7Nñ Øÿ ½Ïzíôo ݳ æ6Ú Ü çC Ê e Ûs Ì U úU y äúTùè Ö è èÝ Ôr ½ ª öv O 6J hAå JÁð0 ó vÒÄó Y0Ê zUE ½sÖ 5 Yr3 S FüÆFrÇqç ê Ý íSÒ ¼ ýÞ Å aC ß Þ Xà Å0ñ åàçµ æ à qÌY mlf Ùú jó Í6 ¼sÏZ ½ 1ï1OÝ ãÔThä1 Ô 1 9 c 9 àP î 3 V j6¼ Ó EEcÏÅ ÚV ú1 èìÇ ÿÙ ïl ÿØÿà JFIF ÿÀ l X ÿÚ ì Çpø ÞOûäÔ Âè ÿ E öO5îíi úT ÙÐc 7çX 6 Dñ ìûÓ ôY éÒ zr µ 6ØõR Q Z t 64Ò Jæ IùUr0M Ô P ãÌ Î t w Ü Ê A ëùÒù ýáJ RÓÔ4 ½ iw Z 3E P E P E P E P E P X 0¹6 O nV ÉáùÕs ôÅ4 ì ܺ o Ô 26àÃÖ AÎN2k ðæ öÌö 0 èkªY UYy ¼ ÝÏz ªÆ ªÀW ÕÎßÈ 0XñïW g Á ynãMÌç j v RFv n dÕ r Ô êi b 9 õÆÜ Â gW Nãô  ó ùÙfÏU 0d ìTü 5îþ ø ý á B27U àH¼ÅtBd çò l 5Þ æNƹ1ô uÐëÀ SxsÄâáB L 88d ½ É t w þ êÖþ ÖÒ ûm j 7 w m 0 ÀZ 3ÝèJ3 JZ QE w QE T üØïR ãqõ ú ph üÓIâ k à vs jÝnS5 H hqíPY YXU î ôª ¾½ F H æ³á QeäýkR º1Þª BV ëÓ½ 35 Éi Û 5 kwV Ĺvxà 5 ï t K q ð ªi Åôq nµË f C Ô¼d RÒ¼q Né q ÆkzóP hFK Ø ÜQ Uþ æ Ht¹a Wà κ ÜÈ ôl óÁ 0 Ð F ¼ JÄñ új w7 B ù XRH sc 9þU ôö êÎA Ö ¼ Æþ ³7 Ço ñ GS þu m Û R È fï lô7 e Q ëE P E P E P E P E P E f 88 AíÖ 0n Þ Õ w 4IQO B À Éç1G ªkbó è Ì SV¾ o ðen ø A L ¹ âúF Öc ËP ô 7ø û m W V Îü o5 yõ ¾ÅBI j ã ½ ì TÐ Ú¾nµNcèá ël 7 XúÔ Za VP6È 9ÅOo ÏÍÔv ¾ ï õ ÑÄsÆ H 7 Á Ò È5ÈÉ öWBæɲ cZ I³ Çî vjî ÉYîrÎ ªÖh õr ÊØ 6 B à ù A V Ü À8 Í VØÎQ å7¾ ¾Óüw5 lm Â Ú Þáî ë â7 ÐüOQ9 iÃsß5ô r J Q Av f À ièq z 3 9Ïzpv w5 FÛèW zm9Á ô Å Pc Y ã J ÙI i ² Ê ì Sà pàt f ºUr fÄX Ð NÂ Ì ü 3R Î ÇJ UÂïvU q pü I 6 áLm Oò ص3 P éU X g né8 d L 9 Ö¹Úièn Ì N²FÅ O k ðg I ÙsÂJ ýk c lÝ áÎ m x Ô ïc r G 2 MS èZ üÆN ½ ÅÓ î5ì ÁjÄ ýây5 ú å e ôíZ ª ªBcÍE ½ªSúT ËS J¹ t AO Z 8 óÅ0 G i 3 Fi C zrÓiãÖ G½VH I8Ö þtRøõGü ç ÿ Ç Cv4zèjPhQÅ R QE0 Hz J QL û qg àÖIÛ ån ½ MU 2ªôFuëÆ eY ÞË gòÇÞÏ k b 0 6 ò ZÔð âT kx¹c í Å ³ 8ä OÖµé 0 ÔêÉ 0 QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE b ê h ÄöÏw I Ó Uõ SùÕGt lq Ù Ã S j áܪ ÉÍGå Ç íé y jRÓy vú Å pÑÆbi ó eáYÄúns Ö Í4 æ0í u lÖE ý KíSÑE íR ¹ v ëWQÙéò JÁU rkæ nµ ì È q Á4Û6ù ûøì æ a RÈ a xÏ C nÆ K ÝN v elwîk ¾ aq ÔYåyYOÞrs ÃÔBÈ G ì¼æ¾ Qó5 ê4Ê gtA t áW o F C Á5WOdi72 J 7uì ìÑíÿ 4 Y sã b1 á6 w Ì y Íw ùy ͳé IüT aE P E ÓIâ ný ì Yøóy ÿ Ä ù mñ X W ² ¾3 µÑxÒ3qâKæ Á Ìq ³ T ãó ð Ï5 Ë æz rÙ üiµ Ê ð õ Q ÜZJS J BÈ à Üsé 9Îy4 P Ei QþÌþÐ63 6àL í Ú ÉKfS V QE oj B U íG Þh Y 9Õz R º ZT Ý N Uz ÏjxÒÝØHdI ÆqÔö L ¹ ÎÛáÎ âm6Ý i ñß ûÂÉ B gm ñ½ n CÏ û Ö kR äKAéÅ U qÏZ l N 1F ô Ø d M ºW7 N e2 è ÏÌ1ÑÁà HÚ VVL³q ZBí p Ç Gª¾ b æó sÔ óÝv ñ ïv YÓÅÍÃcèpxXCÞêkXÄg ô 9 ß³² à QS ê A ÍFnÐ Øõ â îǪ êµæ àù 8èjÚÝ 0Á µr ÌÖ K ³Ì Ø v¹a Æ 7 õ ò QÎÒ Aq ÛHsµzq µÏ tR g ßC 5 ²n Ô V õO hëØ ÚÜ Ä óó ÇZ ÝÝÊÊa0 vcÍ ³² q B9 ¾ 1ù Ìb 0â2qÒ Ûq ª T ð LÝ ÙéL ô c j Zy B Ò S àS ñH1Gzb HØ Å5úP SR ÑÔSè ÃëE OÍ u 2ñS Æ À UÅ sFqH ïÖ 9 c ÑT Ý Q jA 5 Ö Åt G4à 9éAÁ fÇ Cñ 5 8 I àà ª Û vç5 ÆGzC c Ï rFE æH c9 W Ûl ¹ Ѿ k 9³ DO² ÚÒ ÉúU9 1 zt k ¾ ªBtÝÚº O N à u Ô VÑÚ 1 Õ Éêjz b QE òh Ó Ü5 uz P¼³6 Q kFàâ ó êéÚ Û ýäç 1ÇWcÊ k ê Ä aØW ëR 4 K1í v gÎáÊúW áÛ H ÝÇ jôÏ V pd c ²Çnr NM NJ ãð Ç j u º ¾ ÔüY ëÖ ÑÚ8ûªyjùgÃw ²Aíí íào Ûj öÌü ÀÉ K ì Íó ÑÛ ½ Âéô¹ ï kÖ å xý Oo Au ÆÖç ½n DÖÊëÈa èÂÔs 6 2 9O Ô1 SѲ à 3Nâ QM þ P sì PxªÀâF eÅ FXö OY½ûM gä j c0B c Ú¹æä ß yøªö Qèa ý ãùÕGp Á KÇNj Ä ÁçÜ 9jzÑ êAǽSyT qÒ ¹ c 9ÅdÍpÊ ÎO½BÔµ ëÉÄj àÇÒ N k4 ñ F iRë Ø ûíý Õm ã H QF8 G Aß ó ÜlWW6Ø N Ö¹ ÃàÛÙ 5ÕÎ DÀ oñ Í nÿ ò ñ h æ áUiE³Êf ØF þB á ñª Ⱦfì AÇ5rb ÿ ÙÁ 5BáÌ ò u ç ôôõ GÊÔ ¼E ñppC ÈÏ úWQ Û4 0Dª y Ë ¹Y ²í Mz  õ v 3ä rGmÕÅ Ë ß Í4Ï ô u Óm A ô u xmÜþUJqD Ë ¾D ÄzUË U Xä â³Ù S Ö88 T Ä h9 1ÏùÍ5ÊÑ6k í ¾ Þè7Iç 6 î Ó ô e G̹åO e11 æÉ uíÅzßÁo Ûxw xoç m Ç k F ¹ Ç ºyÊb º8 zf w ݲMo V ê v F 8Î ä O ÉýiyÎIÏÖ ä Tå îç8é è ûCæ¾Ïõg û aë í B Aßüó Wr SéD ítG ½Ï f 6Q ê V Þ¼ Ò Mxïìû Ãàh E b éϾ Ö vÙw4S 1 QT E P E P E P E P E P AéE 5E E zW5 ék Z i Æ Ö¼ ƽ å v Õ õ ë HÁ ÒnR dÓn ¹ 9tÈö9 ùfT  ïKHFrÝ8 9 g JNæ Ýá daí µ 5åô ÞM Ý Ó Ùù îFGð O W Z 47 SÏn W Å j æaÉ Üi6åRîÒúúà ÝÎÕ l sU G âërÀŽ 9Ö ÉÓoR õÛkIFÝ m d Ôâ f HÏÊà ¹ 3 ó WOä ² P z8xÎÞùãã JR½2ke óÔÕÑȪ ä³óWTq V ÀÙ 95 ê ö ÜɳwJ a í Wñ P D Æ ù Î ý z l²Á È ê Z 4 N I Ð ¹æ MQÅ aU îRÚÜ a aê ó Ûî zw Øâ Z f å 3Íi T c xã½K5Ü ÞJ õ4 Wci dM L k ãÄ zl 3X Ïb VvÛ 9Å Ã aÈ 5Íé Ó 9 W ßæº8 Àì ZmîK BC f O Å ÁE0 à 8 3 z Å 84 x Ê Àx RGlÓB²r âÄ qÖ O Æj 0 6 v 0 a f ¹ö g Éçµ1 rÛ µVwVç gÜê ÎÛA9é n pB ip¾ ³ j Iü Ur²rÓ1 T¹ó Ë V1úÖ Ê ÍBFo Æ lÙ Zç µ µ½dÙ ² l ñ ò¹ x r ÒÇóD 2 8 v ï ï WOFþ à ñ w g Ê jÏ ò Ï 1 í ªÌú e vª ð Ûn àÓr c Ë1ëVlIó z 5 RÄù³ Ãh ys ÇÓ þ YúúÐ ÅÊÑ Ö F P Ô ê ÎÉáû A E ¼TgB½F Yqßæ4sõ Xé é ÛÔçÞ ²üÙ û þ Ö BRs³9 é H c¹mØàb 6wéóz tõ õ µç¾W cE BOrGzoÛ¼A éG èªNî½ A Ns óÆ 5Ø H Ò jÊ sÒ afz F Ð0ÇØ à Å Ú qÕyÍH¾4t ½ ¹ UÎ Û² o4àÀs ô ÏÄ º MnÉù Íü B ÓÖÃÃv s Mo É íâ Ç ôE R zÌ bGA ½ p t îù Å ñKE QE QE QE QE R1Å ëÒ ¼ ö Âv Í ³þ W ¾ ò Ú Ýî ø UR l t kÏþ ë Û ² ß2G²F ³á E q 0K åÉûÃÚ ur GOE V dJIsÍKQ úÃRÒCekùDqd zù ã ÿ í z Ï Im K î WÊ k Zo ÙËg½Dä ÝÝ i7 O Jr Ö¼7e é Bôã ä MÚ Ý Æ1 Ù e µãb ïò è G wá n K 8ª B ËpÀ q û 8 k Æ ÉöÖÜò øf c Åyýö Q Hø ξ ½ F zW øj L LÚ Ef ï hÞao ï OJçnì ÆØ ó k 5ÿ Ý ù 0e N úÖ Ï e ÊIe S ½ëª h e 8² Å ÝÈ ç î hW ½ qQVG 9¹ ½ÌÝ ÜZé Ã3nHË Üä Üj7 o ï å Ý ô ö º ô ç uúWÅÚ vv W ë S VÙÒ Hèjh X ¹ õnG y z Ò p x º 9ã½rzÏ ïl å à¼d â¾ 6 u ÞD t Êã ZK R 0 µ î Õ ÆÏMÅN ö ù ¹É G9ê õî¾ ð5 ÙÊÖöàK F  f h 6Y àc ÄªÚ Î F Ø ê fß Í1ôÛ Xù zí i æ jøÃàåæ gã áY W½ Qó Íl v Þýã Ï þ Þ ÕJà 4 ó ä íÍ Ì q9Çù5 ïR Æ êcs g 5RGf É ëbÛ î C ½ 7 çÖ ã4 õaÚ JRs 9q éc 88 HëA sõëHv åÀ OPOáRH MÊ mn ñ a BÔ ÔWûÄ OOOjC NÓÇJ ä ði ½h Ç A à I ù è 7ÒYÃu B Ñôèí ÉtÀ sü5Øü Ómó ÎÕb àÕ¹b ñ q lLÜì GÒÑ GÀ é Já¾ xPèº Ë Ìs Êq O V p Ä cÑÒïA Ü ¼Wì VTq3U Ù JP ¹m òì ö g ß c zg 6 ëã Jô NW ½x þÇ ý BBOÀÏL ³Øñ ÕÕ U le I Yn ç Húfº 5 RÒRÓ 1E S Ødâ ÿ 4 ô 4S I8 gØ uk áµÜÀ ÏËîjõÜè æ ü ÓÞ¹ ÍÝÑ Áû P g Íè õ ÉØn ð A4 æÜßSÖ ã ñU IÇzñ Zrz³Õ 8Çd2åÓi ò gZ B9S w µq g æëXZ DìH p MÒ áË7¹ ìÊÊrd â½ JñÍ C d é éz 3ÚÛµÄ È G áÆÕµkïíMR k þ ½¼4ýÛ3ÆÇ çz N9 ³ æª Eà ø øS ç W çZÅ ù iKy è Wó2Ø RÆ 0 Ä w ÊJ Z y E1 Ó â ß9 ÆOµ1 éÔæ ô Î Ó ääu ûS R Ò J Sµ gµ ÜJ öª õ ç ½ Ù òh ìP qéÎ R T ô S N aêz åÇ G ³ WbJä ç þTg 6 Ú ôî O Jc O ³2 ã ôªì F a ÊüÑ åQ LJGÒ GÏ Ò J 7Óí Qä ÇÒìä8hz Õ i èzÒä Ì 4 ó Ò Ø²r Î t ê T z 9 ìsÒøVÉÛ vZ o Ú þ Gq yâ 9åiºhV9 ¼ jø ûf s c ÃWh zÒ j9F Ôò½kD O ñgþZ ½ãñ x þ ÿ èÅ P l 2q Þvvà Áæ S m öW B 4Zêv Í Â ÚH à 0g tJ r Dh F àPsÐP 9 4úAÀÅ QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE R çÚ ª w ökºæTAîy i7 U U³Òm éÖ4 8 ô Îk Äë ÂKt 0þB¼öþÞçR ßJò ô ËW hµgm ôF ½ñ æÔ K g à ÚÌ4 å öâ½ R¹ Ëyz é CW ç³ 8QÓ µWGUä zW 7 ûJ µÊL lu Ïí 9 æ Q ÒÕ E1 OjÄÔä Ü uªZæ úqòÏÌäpk Õ Cui 4 ¾ëu5 Ú ½ ª 1 lHn u WW ISaQ kWGÕ¼Ct íUP ÁÅh Â Ë O5 J ¹ O uÍ2 Jà³ Cü ¾ DÓÚC Ý 1 Ä c òB x Ð Óå g Èà êóSÑêqF ª6ö Àé f4y àg ÕÞ H z áü ² V 7q ñÎ My7Ôë SÐì4MIn éÁÍoZ8àv 9 ½6w ü c c xà Ôf½ tx ª µõç íVÓB³ q 5ü7 U ÀO çÚ¾ Ç ª1 w ïà à9Jx Õ cå Z QE1 Ö åïÚKWkÏ C ùvÉ Û ¾ r WÉ Ñÿ Âh XGØ7 ÔóHÒ ç Û E òB ö Ï9 t Îkì G Epb æ 7PÐÝ ÉÔ Ó q 0 a õ y RÞåVÂÔR H 8 L à ¹ i tE ØVUú Ü 5zé 7 OjÍ ñË G dÍ ª Î 3 ñ F v f9äô5ôf Dq Ý Å ÊÂår å j ác á q ÛÉ Åtß j3 Y E ù ZG e³ ÌÚ Ã íN1W ½ i t Ô ýçvz ÛF u²ZÈê 8 ø 2Lÿ 9ÙÔ Ö ÏªÛ¼M Ùn1 Z øb J ÍEþÕu ûÌ2 ô Ö MI w ó wsâ el Iã â ê JåXmh g µôÿ nô ê ÇÌ åØ ¹ ë Ö Ð G K ºc W óL Î Ï Hé ªá à èz øR iíî ÖRÛ ã µ¼ hC¹Â Ä dÒ SËÄeöW çxgÆ úzÑÓùÔÛBHÁú Õ RD äÈ RTg û zg ãm ä ÿ f¼ Ç Z zoÊ þ È t Åð ô 4 7 nn µ èEv Çtd 3 Å Üb ÈÇ ôì J M O ÝÊ Ý W x Î ½ b S³ UÏ gåSàPq Ê zåânµã ø ÿ X ù ¹ c Y½Ä ú2 qZà X 3 d d Ì EpV g PHÔ hµqo ÆF ß tÓtx A 01 à ÝêZÜ N L ö s äG ÿ µÃÂÊç6 4 4Õ íÕÎjÝ U Zì ZõÏ á E HQE À ÁÔ 3¹ Æ T HÄ ÄkÖ LÄGòõ5Ìx ôÄ f å Ë JƵE Ý Ð ç 7 ½û Ç Û p1ÜÕ Ç ò J õ 2à Í Á 79s3Ý Ê m ìæ³ we eî 8ú ³ VÏ ð ðh Z XõëëN 8 fÚF cM9 µs Ö 4 U s ½d ê ÂÔà rzÕåa Ò á ÀãéP ÞÏjéJÈ µ Þ Æ pc cV sM uÇ Ò HÃq f 8ÉÇ Ö ùI 2ã ôªH O ïÓ ó rAÆi6 ïL F É Eù¾SÇ Ó 0 õ ô a 1É eNA T ã ñ Ç 4 h æ p V b èHû æ i6 NsÚ 7 ðGoø Cÿ oø ü ÿ ú1h O öJ µ QE QE QE QE QE QE ÒªêZ lg¼ G 8Éõ Óõ ø¼ËW Å WkÛAs ز Ï4 Ô¹ Ä c M yQN OJ b ¼ûâõ K éq äã µ 51 áïV 3 Àq O mÑé ¾ 3 Õ d ÔD öªqs é cýá 7ö dÇ ôÅLк GL1 Xäú å½ ² Ê Gµ yÏ 5ùìdX ø ÁÏð à M É 2 uÒªª µ Rz Ñ Z Q Q Q Q Q Q Q Q 0 ZZF À DêS Î éýà2Õæ Þ ª k MBâk ÜðìsúW³ Åcø ÄÞéÎ ï Ì Ñr Ñ É4rV ÇSPßÚ ÉÙó RX Æ èió àìÄñÆ x ê qe 8T õ ë zõÅCzjBW Co f sTï XÀ ³èkFw ÄÔ 9 cv 6I o gù Ç ðçQ áD 1ê öD W ¾À ü ºÏ ë ÒG ë Û Æ 0ú Þ Ç¹A0 m o Egëeͳ ï â ê Ý zQåz µè6Út̹ó6 Ïþ8 Yæ æ 9çÒ½ûTßwpÖvÇ AÜ y ü ÝÈB6Þ HúÖu á Í ða xkå Hl jìoô æ h7 ò Ç Ì Wl1 þuåÅs õç hÎ i 1 K êþ oöI µHé ¹ PG zzÖ çB x SY ñ UÝ c ¾g x I sÔc½E É øV ÉHë² 5c âI ÛÜU ö W ýkF1 R ² T Å úÕ 3 o ëqE ü³ Q ðä ñÛM âGÜ â½ P r Ùó Ï Ó ¼I õNà j Ñ Â H º 1 e x ǽrvm ÇÙnU ÚwzÖüS ÆÖàW R Æ O Ôx ûvm o Ü T ÝÞ ½hî Ô ñ æ QÓ Îzô ZG ÈÀ r ñ 6v Çï0 v 5 ßÝD m w eF3d òMwVÆ ióT4ôÛ¹ ÉçH ûäó éú 6Y ó TJ r b ìn Þx µ¹ Zå Ep ½õ5ÄÓë j Ç Âa ÇZÃ Ô zØñ ÌQCi Ë º ºt u ß w ¹cyèdÙXKwp Ù â m Ãpà ½Ðß p VÎ e b P z ôhá u Á Gb íÑ á z 8 ü w Ø z Ç 4àiî ½ò f æ6 ts g azp h S nà ùKâÅ M è² ¹Ï úÃPÿ S ³ µ üI ô0 Ó Á íÏ1Ò Y U äÕ o¾Fÿ t ËÓXÚÌü à õ µ äî û àÔ ç sà 6 5Óª ƽÚÐ Êþ Û Í Ò S 9ï ù D¹ê 6 4ÒF t T J Ê AÒ 7bÑ ÏJb Ò Fii WÇ ÚI â î á P ê 5ôÖ þʵ dá ó t Eo r Ì zWÓz µ è â iÊÑè R lÁ u éÒ8î vÝ ÐÉfÊ2F8 µ II f9Ë z ªÆ U ÃÄz ã iTçæ qÔVeÛ R èþí8 ë h é5 dì½ ÂÞ ³ mó y óÓÌÓ2 à ö rÆâêÚò gSü Åíï ZKcÍÅÐSÕn Ë ïTl é G y pºfª g ÂÈ6 úf õÁ Ð õ³ É9 ô R Jb Z zô ÁÅ u t Q N1Mò¾n Ï zPI 9 ENzs ßÖ ô ýã NkYËLªÄ t ¹ Ëz Ãgl Òí Bí â Tµ þÔñ k àÉÎ v qà q yá x ñ ¼ ¾Õé² éáá Ï 7Ì p ðê µÙ Ù ë U n Í pë ö y ¼ ÄðF íÈQ ííYâ E ÇN ä K o d CZÐÄ ýk DE ÎsZPüò nTW ÌÏWdIn I0O E qó 4È àU PW IG¹ Dhª iÍW¼2 Û Ç µa æ è6ÑÜjY gË Qï Ó m ùcrï ì ï h XÔ ãÒªD v é µ Q ÐðªTsw W ku Ý f z r b Ò ä Sl pjìã U S RÔr ¼b¼ ãTK Ý K ¹ wÔy ño khç9 ºðnÕQÇ W Ï ¹1 Ø 1ËúU fRÍ 9Î O³ Çú Éü NÇsÛ ÌÍ þ½ ÍrÇCÁO JçÒ ò¼ nO Ny ò ósÞ ï l é kæj MOH h zóÓ MSÇáON Ö Ç9 u4ÒH Ä 8ëM S3¹ iàT à f ¹ C Qp å ÎI k ÇJå ÙG æ ð 7DÈvò NÕë ÌÓaÝ éé 2x ÄZ ë8 Ü v Ï WÒ¾ s åAâ¾ 7 Ï ÎÎÞ x e ÍÂàs Ô 4 iëLÎ ìXå g yëTµ Û Ë éM æK v ÜT ï À éXÊ vFn ɼ à õ ð¹r aX ï îyÒ ïE1 Q s u ÛÛ x Õ NðY Fy 0 rK É5Á ªáî ù Ï N jA Ð h õÅ2íØq ñÛêzÖèTÔn TãÖ wSe Sï MlêÓ mRÇ ÎK î Fã õ Yjl HÌ I ò Ó øGb Fù9 1 õ ØÁyªGç B jö eT UT W Íï3ÊÆ iò J QÀ â ÚÚÍÐ ÅwiÔ zâ ø q A 5ãx ø ÎRu r bï lvªÖ a½ äW â üà V ÜâRìÙF wPýÜ Hêk çL ZÒ 6 5 Ê îàAj Óàß é6é Ò Û j ÃM Î 1t æs ¹ÇÒ Ý 6 Ó I Yâb ÊO ï 4Ýiã â ³ÆAYPá lZÉ I Ï ñ 0 ÒºR ãnû S AÍR ûwÅVÞÑ yH CØÖ ýÜ9 À Ú½ª U ÎØG näú Ýñ aqÚ 2K c Y ÎÛ í Ø ûVTãtÒ Ô Lö w0 üë ã ô Þ c ß jöú V q ç à3ÐñL G ½ ýß UÆ øëP óàæ a Uæb M è äZa üü à dÕ BdäÑ ïM R u âz õ íÀdâ r CsEÀi c g 7uéN ½ ªÄ Î U0Æz þU Z ÝbSøW ³ i V ýÖ J2D ª8 dõ ò hÑ e Õ íQ µ Ñ ãå ÞI H Üõ½1véöãý Vª Ò è ùTÕ¼U p Ä QE QE QE QE QE QE QE Gq à Hp 5à Å K m ² Àæ½ Æº Çfð Ç jð ê2G2ä ôXý½k îÆÐ ÍÄí êx î ù ÿ x w6ö jP ¹ º TZ ã m 4 µ í¾ éòj Ö yË1Û Â ÓO ²ü3 Ç i ZÅ É ¹ 3 ÝÃRöp ÛUmmÐFéI H J oÔç Rç K Ó ª 9ã 52Q 9 ÐÐ ¼tª71eËúUÈÏËUî 1Ö å ú Ð µÑÚBÍüL Þ ¼ b D t Í qëXI lakhØÙ W NãÛ ej y úV Ü ÇµRÖ 7 Ëz Õ ØÇ y² p gÚ Ù ó éïP QÌm Ðÿ ZÑÑ 7 NÀr 7f g ñ é ÈP ç k mÀ í íâØ7é3yeT ßµx5Ð y òA ö í H ýiÈÌ r L Bm pì3 jKti H Wmª µ l ² E a¹EL B ßgM jë Gr C à Zãcñ½ ¼E èx ïøYp5äp Í zVO I ÝeX Ð d æF iõÐ ÕÏ9 h QE0 zý½½Ü ÝH 5 á A k ÉÈ5½ye ç ç í róÞ¼Þ 9ü ã Gu6 Hã ZÊo We u ç îéRV öÅ æ g½ Õ Ò j ³ T ìhÑ ä Ejd Òh Ü 7 k B æ ² 6 NG4Ëll pK H ñ Cè éå¾ 6 5Õ Eã û q åÄ 6AéëD a8ç ê ý õëN P s i y8 TqÛ ëM7ª Iû Eõ d á PyÅa E FÕüvñH Û Ê ñ 5 XÄa éSÇs ó0 8ÅADl o P¹áÈ õ à ûÕK ó Q ð ryíQNÄ W ³a HÇÒ Ä zÈ kr Ï lnyÏJ n Í4Àfí Àä â Ú Pz öo IfB q K AÇÒ ß bñ 5éIè y0½Ü ô Q QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QE QÞ GZZ 3 CtË ³øU O ØÎ µ7 yÓ Ø ªÉ à V Ri os Âî à j 6 f z²µ NáE P E P E P E P í ñ ñ ¼l JèäéY îG Ò CjÑ ÜÅÁ Ó G ³ ì ¹âº o jq Àó õKA ÌÔ Ô æ úóZÎV Ìúïáf ý àÛ Y wMíõ5ÜÆ ÇãTtTUÓmT Òµ Ç Í õ f Íjf æ H t P ÑE X 4 Ây4Çö ãëMëÖ Dç æ s ëV vj º IfÆv Ô 3ç c5 Ü Æir Ô 5 á îþÝu Y 2GÎüóÞ p V 0 3m ê ÝÍQÔ è â ñ à áNÔ ÍÈn y Æ áÿ 5Rª1æ Ië û Ø Í Sñ M u HD vüúdt4Sø Wåv Q ª RDvã S 4 ÕÇÝø ïM 8åèßZ Ø F óß ÕÖ¼Qyªé ÙNª 3 ýqT û x 7µØ U âÆa LÜ ì x4 pG Ī ç xKrI Å TÄÆIÆ Ã 9à qøTC9 Î 9FâH qÈ µ Ec¹e L è ú öYr C Ý lfV ù RO sõ f ÿ sìlªÆO5 ë w EA Ýó HQE î AéA ô ãÖ Ê2 9ª fU õ ÙÏ Uáe¹VUÊ µ gø ÄÞh76 8 7 ðeü2Æc Øç zWª J ç FÄ7 Ì Æü 5eÌÏK UÂA y²ø R g Bg µ ²²º GÈ9 ½ BÌ ÜÔ p 5yÖ ÚY C 9 º ww Ûuç1  J êRÞ V Ò² X ²q N ê Xìz L ³ Òܪ ûÇ 5 ò2 ÁXaFÒzT ÈðZ üXÍrB ¹Øà ëÖÎ ÇB Ô àËÖ½Ðm þð 5½ MN ÑLùª å QE ñL 5 ½8 q i5 vsI êOj j üíonÅz DsÝ4 ªH jû y ã 8ú Nv U e ÂÒ Ó4êCÒ N1Gj g 4tæ H Âñv L º î v SÐ VU èÍÓ èy à ë õ xòÉíO Æi ä ü È W Ë 1 jm V ÐòÏ øoËÕ Ò¹òfë Zç ÓV ËH 3 T VðåÝ å ËÉ A z Þ º2ôèVØm Èç5 öÖB Vx WWVéÏ b0 Á ÍyòM ë jÇIu Ó 0 ÏZ¼ y xíT rY Y çëMEÛQ6 Á ÀØR ßÖ ÍI Ç 7 e ÝÝ û Z QrÑ Û mb D IÀâºÝ HKuY Pd ªæ Eg e Ý z ½ Ï u Øì K Èà ½ t ä WUc ªÙ ÓXà Vw á äæ s g É8Ü Ôx jHaÎÜQ c 2r0 Æ ëL 8 zãëJ sNòÏ4Ä Ê Z Å Ó sÎ fyéJ8 ³ zSm åÈç ÿ êÈÅT³ Pö V ñN w bl ª ç4X ÌùÇJ õ Å 3 È Ïbhd Üs G mÐÌ ªSr ÍhH C Ú³ 2 2CE y TraO GZ L ª Î b A ÓøäTpp ìx ìK Ö söXÉ8 ó àÕ âÅÝh Ä 4Kؽo Î jqÿ 7cGªÑE ªj ¾ Õº z 3 Ñ ôÄàüÍÍ T Þ 1ÆEI ø ÏîÄÔwí EÏñ YÔÜ icÐÓ JZ AEZØ QE QE QE QE QE QE W1ã ëC U 0a ÝÕY O Ç à 5Ï Ê8Ü ÍaZ êÃÑS Íõ8ÿ Ùý³TU ½iUU ÃZdV M C ºV 8 Õ¾m ýÞf ¼Ô r 0ñ t 2³1êTV 9Ó m² z À Õ rz ãüE é Ë ö 2ã Y û m ê79ÌÈZ28 ¹ cq U ÁwÀüê9µ U á â RÐ ù3 O rØ h ¹Ó Ab Nå EÁV ßÇw H Gp º V â Kæ äÅ 8 ÑQ LåUHæüa ÎAò Îk ø3l åbù Qñû Ø ÀÆXöï ÁWK õ ämó À ÍvAû ç Vq ÙïTQEw AE P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E5 P S Ü ÈÈ ² Ð C h Æ2l g zãµ ò Pó Ô WãTó ð wå b a ã 5ÓM  ÔØÒ5 m Ú yYÁù µ hÙP 5Ä7 inc Üq ðjÌþ KB ç JÎ i Ç mP õ G Z sM QT æ O ¹ ß ZÛÝ 4aÒå¹õ Nà Ü Ïe L ³ ýML 0 Zz ÆMC 7 5 y úã O 7 R bx h Ôý3S M0 ûÔ cLä Ê ÕÎrOÖ jÌqÕ I ç E Ó c4 ãf lð Z¹aáíJî 41Æ n ü HAËdLç üNÆÿ à 2 Ë ñ¾ îk ø ÚÜ Ü à êqÞ ú j ¹óøË WÊ b Ç Ò Sª è5 Ùp De jô s j âç GRÑ E ñ Ö0 ôªöd 2Õ ñWb cD Fi ÜØ ÅW ßy ³5 I æÝ ë M Ô R0 HÅ Ü ç4 p Ä J ÒÕ ÑE X 7Þ S ï 4 UiÐ Ý2UÜ º 2 Îì Å æ 1 Í Ê p Î h 8éB Þ Z Ô ÆF1K Ý1 ÏqAù ò À rÜ Ln9ÎqÇ vã8 W¾ F Îyǽ í Ë kV kà³E Y ÈÀÁ YD0² qç GCZz pL Î Ö w 8 Ut eÓe L sËâf ÁFý Ñôù P î V Erà uª hÌ ø 9 ÒÁ ÆÊ ãe ø á iövÖÌÇËmÍ kÒ ç ñÍoJ e8 Ç x þÞ dv ñÅk ÃYoSeÄl nkÖ üêUV cª³ 88GS7à bé ½ d V 0 6îîÎ Ö jJ T m QT 5ç ø û K á7 Zíõ e ÜÜ1û qõí þ á KKkÙ Þ 2y ç ò Ü HéÃeAÏjD cñ 4HRÀâ Ú u á ÝõÏ Õ Òd úVm v Ò E RdzÐ ä Ò Vð ³½ 2Õ µ3 ÑUlÛäê Õ ñý b éUÓäØÄ 3S1 Õ ù CzT f¼D Ç ß ËéPZ èÁ µXN Ï Z QE QE E P E PÀ H Ú Ò Û Ó 9n ò ö 1 Â ç ¼ þ Õ f 2 ëâ EþÔåüÂyêßãøWÜ Ú ðEð¹Ï ØWźò5ÁGM g Qx ãUGâ æÒ ¹ ² Ü y óÅE ü á cÓßõ C D NÕ r ÆO 2½Õ D éã óË t J d ìyÅsvÉ Æ Ïæ 3 s 5 T ç ²lN êʳ Ï mùü Fb 08Å lç8 3Ç i tÚÖI tàc Ç PÎw Î ü öóÃp òH ô A SëK Z SHAE HzÐ jF 9þ ê Tb Õ Ç 1ô é íY rÌ I ZX h â ÎÑÅ Bc Ú1ÔÑÔc sÏZz g íE î ïI Gõ Lñòàf PC x Í Ðzã 4 7dd jV Û¹ü3A y ¼SPåN É V ³2 sïGT ò Ô Ç ô9 1 k6ßú ã Vð rw Ü ý4 R ì E V eë õ kR Õ 4òO 5ræ1 ü RÅ È8ë Ü Ð ¹x ¹Îj Ì PÝ UYµYìÙ mô Ôõç ÏY yã ieËÊ Å¹ó C ûc T þ ë p CXI n0X U 9 1 w k èÍÓÐÕ UÇ ÔF í Ê 19ê Ñü5 å B è u 9lrV ðå¼ äea þf ZôJ XGan sÜúÕÊô SpZîy8 ÞÖZl Î ÓÎqÿ ã T ÉrGzc sP d LÓµíGìVV Wk 8h ö Qqz Í õ Ú 2 Ô p vÂñÎ pQH µ P ½ QH 4 K Í áR 2 æ y æ ¹9J Ï É k Ãf Àù Zläªæ FôòsÞª 9 nr é ZW Ìp sD ªJà 湹 1j ÉoÒ 6ZÒ 6ì L µ Ä Ï3 aQÅ Ø cæjÑ 1 sÞ G üt x ì È n7H ål V ÑW oáH Ø kå J6ó IU  â Odf Ü á b 3 ªpc yÀ Mn Á¾Uã 8ãÚ³û ü Ö DÆ C 9ÀéÚ ÐX 2qIR6Ç c 4 E ùýh JJV cý
  http://urologie-chu-mondor.aphp.fr/_equipe/anciens/2001.swf (2012-08-29)