archive-fr.com » FR » I » IARC.FR

Total: 323

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • C18 Tykktarm C18 21 Tykk og endetarm C19 21 Endetarm og anus C22 Lever C23 24 Galleblære og galleveier C25 Bukspyttkjertel C26 C39 C76 80 C97 D47 Ukjente og dårlig definerte C30 31 Nesehule mellomøre C32 C10 1 Strupehodet C33 34 Lunge inkl luftrør og bronkier C37 C38 0 3 C38 8 C45 1 9 C46 2 9 C47 48 C74 C75 0 C75 4 9 C88 D46 Andre spesifiserte C38 4 C45 0 Brysthinne C40 41 Ben C43 Føflekkreft i hud C44 C46 0 Hud andre krefttyper C47 C46 1 Bløtdeler C50 Mamma C51 52 C57 7 9 Andre kvinnelige kjønnsorganer C53 Livmorhals C54 Livmorlegeme C55 C58 Livmor annet C56 C57 0 4 Eggstokk og eggleder C60 C63 Penis og andre mannlige kjønnsorganer C61 Prostata C62 Testikkel C64 Nyre C65 68 D09 0 1 D30 1 9 D41 1 9 Blære og urinrør C69 Øye C70 72 C75 1 3 D32 33 D35 2 4 D42 43 D44 3 5 Hjerne og øvrige nervesystem C73 Skjoldbruskkjertel C81 Hodgkin lymfom C82 85 C96 Non Hodgkin lymfom C90 Benmargskreft C91 95 Leukemi C91 0 Akutt lymfatisk leukemi C91 1 Kronisk lymfatisk leukemi C91 2 9 Andre og uspesifiserte lymfatiske leukemier C92

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/cancer.asp?sort=1 (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  Petersen Færøyene Flemming Stenz Greenland Maarit Leinonen Finland Elínborg Ólafsdóttir Island Tom Børge Johannesen Norge og Staffan Khan Sverige NORDCAN er stilt til rådighet av ANCR Spørsmål osv bes stilt direkte til NORDCAN sekretariatet Kræftens Bekæmpelse Afdeling for Forebyggelse og Dokumentation Strandboulevarden 49 DK 2100 København Ø Danmark att G Engholm eller H H Storm Databaseadministrasjon design og programmering ivaretas av J Ferlay Cancer Surveillance Section International Agency for Research

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/group.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  Brygge 67 DK 2300 Copenhagen S Danmark Tel 45 7222 7536 Fax 45 7222 7404 E mail mcm sst dk Internet http www sst dk Finland Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological Cancer Research Unioninkatu 22 FI 00130 Helsinki Finland Tel 358 9 135331 E mail Maarit Leinonen cancer fi Internet http www cancerregistry fi Island Icelandic Cancer Registry Krabbameinsfelag Island Skogarhlid 8 IS 125 Reykjavik Island Tel

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/contacts.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  som funksjonen Tabeller Aldersspesifikke Standardiserte rater fordelt på kreftformer fordelt på populasjon fordelt på år Grafer Linjediagram Aldersspesifikke kurver Kumulert risiko fordelt på alder Trender standardiserte rater Trender fordelt på alder Trender fordelt på fødselskohort Søylediagram fordelt på kreftformer fordelt

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/im_sel.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  kan lagres ved å høyreklikke på figuren og ved så å velge Lagre bilde som funksjonen Tabeller fordelt på kreftformer fordelt på populasjon fordelt på år Grafer Linjediagram Trender NORDCAN

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/p_sel.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  relativ overlevelse 1964 2003 ble først presentert i ANCR prosjektet The survival of cancer patients diagnosed 1964 2003 in the Nordic countries som er publisert i Acta Oncologica 2010 issue 5 Linker til de 13 artiklene kan finnes via www ancr nu cancer data cancer survival Valgene gir muligheter for fremstilling av overlevelse i ulike tabeller og grafer Tabellene kan eksporteres til en tekstfil Grafene kan lagres ved å høyreklikke

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/s_sel.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  versjon 7 0 Feil I versjon 6 0 og 6 1 november 2013 til desember 2014 var beregnet relativ overlevelse for årene 2009 2011 i Finland Norge og Sverige for høy i gjennomsnitt 2 5 prosentpoeng for høy for 1 års overlevelse og 5 prosentpoeng for høy for 5 års overlevelse Tall og figurer er nå korrigert Advarsel Det svenske kreftregisteret leter ikke etter krefttilfeller i dødsårsaksregisteret med etterfølgende verifisering

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/news.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  23 80 89 7 80 89 15 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 Prevalens Prevalensen av en gitt kreftform defineres som antallet personer i en gitt befolkning som ved utgangen av et år lever med denne bestemte kreftdiagnose både de overlevende og nydiagnostiserte Hvis en person har hatt mer enn en kreftdiagnose teller hver enkelt kreftform med fra det tidspunkt diagnosen ble stilt I gruppen bestående av alle kreftformer bortsett fra plateepitel hudkreft teller personen med fra den første kreftdiagnose han eller hun fikk påvist Total prevalens angir antall kreftpasienter som er i live ved avslutningen av et gitt år uansett når de fikk stilt diagnosen og uansett om de fortsatt er i behandling eller blir betraktet som helbredet Partiell prevalens begrenser antallet av kreftpasienter hos de personer som er diagnostisert til innenfor en gitt periode Partiell prevalens er et meget anvendelig mål for kreftbyrden NORDCAN viser prevalensen for krefttilfeller diagnostisert innenfor 1 3 5 eller 10 år Disse tidsrom kan være relevante for forskellige faser af kreftbehandlingen primær behandling 1 år klinisk kontrolforløp 3 år eller helbredelse 5 år Pasienter som fortsatt er i live 5 år etter diagnosetidspunktet blir i statistisk forstand betraktet som helbredet fordi deres dødelighet samsvarer med resten av befolkningen Der er likevel unntak særlig ved brystkreft Prevalens angis både som antall og som befolkningsandel per 100 000 personer Alders standardiserte prevalensandeler kan anvendes når man vil sammenligne prevalensen av en kreftsykdom mellom land Det kan velges mellom de aldersstandarder som også anvendes for insidens og dødelighet Verden W europeisk E og nordisk N Populasjon under risiko Den del av befolkningen som er under risiko for å få en gitt kreftform Den defineres på bakgrunn av demografiske data som bopel kjønn aldersgruppe osv År under risiko regnes i personår Aldersspesifikke rate Den aldersspesifikke rate beregnes ved å dividere det observerte antall nye krefttilfeller eller kreftdødsfall i en gitt aldersgruppe og tidsperiode med det tilsvarende antall personår fra populasjoenen under risiko i samme aldersgruppe og tidsperiode For kreftsykdom angis resultatet oftest som en årlig rate per 100 000 personår I NORDCAN brukes 5 års aldersgrupper høyeste gruppe 85 Ujustert rate Data for insidens eller dødelighet blir ofte vist som rater For en bestemt kreftform og populasjon beregnes den ujusterte raten crude rate ved å dividere antall nye krefttilfeller eller kreftdødsfall i en gitt periode med det tilsvarende antall personår fra populasjonen under risiko For kreftsykdom angis resultatet oftest som en årlig rate per 100 000 personer under risiko ASR alders standardisert rate En alders standardisert rate ASR er et samlet mål for den rate som en befolkningsgruppe populasjon ville ha hatt hvis den hadde en standard aldersstruktur Standardisering er nødvendig når man skal sammenligne flere populasjoner med forskjellig aldersstruktur fordi alder har en så stor betydning for risikoen for å få kreft ASR er et vektet gjennomsnitt av de aldersspesifikke rater vektene er tatt fra aldersfordelingen av standardpopulasjonen Den hyppigst brukte standardpopulasjon er verdens standardpopulasjonen Den beregnede insidens eller dødelighetsrate kalles da

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/glossary.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive •