archive-fr.com » FR » I » IARC.FR

Total: 323

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NORDCAN
  text fil Grafer kan sparas genom att högerklicka på bilden eller genom att välja Spara Bild som Tabeller per Befolkning Cancer År Grafer Linjediagram Trender NORDCAN 2011 Association of the

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/p_sel.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  med koderna Urinblåsa D09 0 D30 1 D41 1 9 och Hjärna D35 2 4 D44 3 5 inte tillgängliga i den data som användes för överlevnadsberäkningarna Skattningarna av överlevnaden kan därför vara något för låga Den relativa 5 årsöverlevnaden för perioden 1964 2003 presenterades först i ANCR projektet The survival of cancer patients diagnosed 1964 2003 in the Nordic countries som publicerades i Acta Oncologica utgåva 5 2010 Länk

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/s_sel.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  I version 6 0 och 6 1 november 2013 till december 2014 var den beräknade relativa överlevnaden för hög avseende åren 2009 2011 för Finland Norge och Sverige I genomsnitt var 1 årsöverlevnaden 2 5 procentenheter för hög och 5 årsöverlevnaden 5 procentenheter för hög Figurer har nu rättats Varningar Det svenska cancerregistret följer inte upp information från dödsorsaksregistret för eftersökning av cancerfall som ej rapporterats vilket andra cancerregister i

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/news.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  16 70 79 29 70 89 15 80 89 5 70 89 23 80 89 7 80 89 15 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 Prevalens Prevalensen av en viss cancer är antalet personer i en befolkning som har fått den aktuella cancerdiagnosen och som fortfarande lever vid en given tidpunkt vanligtvis vid slutet av ett år Personer som fått mer än en cancerdiagnos ingår i prevalensen för respektive läge från tidpunkten för diagnos samt i gruppen Samtliga lägen utom icke malignt melanom i huden från tiden för den första diagnosen Total prevalens är antalet levande personer med en viss diagnos vid en given tidpunkt oavsett hur lång tid som gått sedan diagnosen ställdes och oavsett om personen fortfarande behandlas eller anses botad Partiell prevalens begränsar antalet patienter till de som fick diagnos under en avgränsad tid tillbaka och är ett användbart mått på sjukdomens belastning på samhället Prevalens som grundas på fall som diagnostiserats inom ett tre fem tio år tillbaka samt alla år redovisas i NORDCAN eftersom de sannolikt approximerar olika stadier av cancerterapi omedelbar behandling ett år klinisk uppföljning tre år och bot fem år Patienter som fortfarande lever fem år efter diagnos anses vanligtvis botade eftersom mortaliteten bland dessa är snarlik den i den övriga befolkningen Det finns dock undantag speciellt bröstcancer Prevalens redovisas både i antal och som en andel per 100 000 personer Åldersstandardiserad prevalens andel finns tillgängligt för jämförelse mellan länder med samma standardpopulationer som för incidens och mortalitet Världen W Europa E och Norden N Population under risk Den del av befolkningen som har möjlighet att utveckla en viss cancer Det definieras utifrån demografiska data såsom bostadsort kön åldersgrupp etc År under risk räknas i personår Åldersspecifik rat engelska age specific rate Den åldersspecifika raten beräknas genom att dela antalet nya cancerfall i en åldersgrupp under en viss tidsperiod med motsvarande antal personår i populationen under risk i samma åldersgrupp och tidsperiod För cancer uttrycks detta vanligen som en årlig rat per 100 000 personår I NORDCAN används åldersgrupper om 5 år högsta gruppen är 85 Ojusterad rat engelska crude rate Incidens och mortalitet presenteras ofta i form av rater För en viss tumörtyp och population beräknas den ojusterade raten genom att dividera antalet nya cancerdiagnoser eller dödsfall p g a cancer under en viss tidsperiod med motsvarande antal personår i populationen under risk För cancer uttrycks resultatet vanligen som en årlig rat per 100 000 personer under risk ÅSR åldersstandardiserad rat engelska age standardized rate En åldersstandardiserad rat ÅSR är ett samlingsmått på raten som en population skulle erfarit om åldersfördelningen skulle varit densamma som i en jämförelsepopulation s k standardpopulation Standardisering är nödvändigt när man jämför flera populationer som skiljer sig åt beträffande åldersstruktur eftersom ålder har betydande påverkan på cancerrisken ÅSR är ett viktat medelvärde av de åldersspecifika raterna vikterna erhålls från åldersfördelningen i standardpopulationen Den mest frekvent använda standardpopulationen är World Standard Population Den beräknade incidensen eller mortaliteten kallas då ålderstandardiserad incidens eller mortalitet

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/glossary.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  2011 May 10 PubMed PMID 21558495 Héry C Tryggvadóttir L Sigurdsson T Olafsdóttir E Sigurgeirsson B Jonasson JG Olafsson JH Boniol M Byrnes GB Doré JF Autier P A Melanoma Epidemic in Iceland Possible Influence of Sunbed Use Am J Epidemiol 2010 Sep 2 Epub ahead of print PubMed PMID 20813801 Hemminki K Försti A Sundquist J Mousavi SM Preventable breast cancer is postmenopausal Breast Cancer Res Treat 2010 May 8 Epub ahead of print PubMed PMID 20454922 Meyer MS Mucci LA Andersson SO Andrén O Johansson JE Tretli S Adami HO Homogeneous prostate cancer mortality in the Nordic countries over four decades Eur Urol 2010 Sep 58 3 427 32 Ferlay J Shin HR Bray F Forman D Mathers C and Parkin DM GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence and Mortality Worldwide IARC CancerBase No 10 Internet Lyon France International Agency for Research on Cancer 2010 Available from http globocan iarc fr Ferlay J Parkin DM Steliarova Foucher E Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008 European Journal of Cancer 2010 46 765 781 Voutilainen M Epidemiological trends in oesophageal cancer in the Nordic countries Scand J Gastroenterol 2008 Mar 43 3 323 7 PubMed PMID 18938769 Héry C Ferlay J Boniol M Autier P Changes in breast cancer incidence and mortality in middle aged and elderly women in 28 countries with Caucasian majority populations Ann Oncol 2008 19 1009 18 Héry C Ferlay J Boniol M Autier P Quantification of changes in breast cancer incidence and mortality since 1990 in 35 countries with Caucasian majority populations Ann Oncol 2008 19 1187 94 Dalton SO Schüz J Engholm G Johansen C Kjaer SK Steding Jessen M Storm HH Olsen JH Social inequality in incidence of and survival from cancer in a population based study in Denmark 1994 2003 Summary of findings Eur J Cancer 2008 44 2074 85 Dillner L Pagliusi S Bray F Lorincz A Kjaer SK Anttila A Iversen OE Dillner J Lehtinen M Paavonen J Strengthening prevention programs to eliminate cervical cancer in the Nordic countries Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008 87 489 98 Roswall N Olsen A Christensen J Rugbjerg K Mellemkjaer L Social inequality and incidence of and survival from Hodgkin lymphoma non Hodgkin lymphoma and leukaemia in a population based study in Denmark 1994 2003 Eur J Cancer 2008 44 2058 73 Schmidt LS Nielsen H Schmiedel S Johansen C Social inequality and incidence of and survival from tumours of the central nervous system in a population based study in Denmark 1994 2003 Eur J Cancer 2008 44 2050 7 Birch Johansen F Hvilsom G Kjaer T Storm H Social inequality and incidence of and survival from malignant melanoma in a population based study in Denmark 1994 2003 Eur J Cancer 2008 44 2043 9 Eriksen KT Petersen A Poulsen AH Deltour I Raaschou Nielsen O Social inequality and incidence of and survival from cancers of the kidney and urinary bladder in a population based study in Denmark 1994 2003 Eur

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/literature.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  Universitetet för leverans av danska dödlighetstal mellan 1951 och 1969 Tack till tidigare medarbetare Mats Talbäck och Åsa Klint vid Svenska cancerregistret Freddie Bray vid Norska cancerregistret Eero Pukkala vid Finska cancerregistret Marianne Gjerstorff vid Danska cancerregistret samt Joannis E

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/acknowledgment.HTM (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  pdf format på publicerat material till NORDCAN sekretariatet Population Nordiska länderna Danmark Färöarna Finland Grönland Island Norge Sverige DK Region Nordjylland DK Region Midtjylland DK Region Syddanmark DK Region Hovedstaden DK Region Sjælland FI Region Helsinki FI Region Turku FI Region Tampere FI Region Kuopio FI Region Oulu IS Reykjavik Reykjanes IS Utanför huvudstaden NO Helse Sør Øst NO Helse Vest NO Helse Midt NO Helse Nord SE Region Stockholm Gotland SE Region Uppsala Örebro SE Region Sydöst SE Region Syd SE Region Väst SE Region Norr År 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 Typ av data Incidens Mortalitet Prevalens Cancer Akut lymfatisk leukemi Akut myeloisk leukemi Annan specificerad Bindväv muskler och annan mjuk vävnad Bröst Bukspottkörtel Gallblåsa och gallvägar Hjärna och övriga nervsystemet Hodgkins lymfom Hud icke malignt melanom Kronisk lymfatisk leukemi Kronisk myeloisk leukemi Leukemi Leukemi ospecificerad Lever Livmoder ospecificerat ställe Livmoderhals Livmoderkropp Lunga inkl luftstrupe och luftrör Lungsäck Läpp Läpp munhåla och svalg Magsäck Malignt melanom i huden Matstrupe Mellansvalg Multipelt myelom Nedre svalg Njure inklusive njurbäcken Non Hodgkin lymfom Näshåla och bihålor Okänd och ofullständigt angiven Penis och övriga manliga könsorgan Prostata Samtliga lägen Samtliga lägen utom icke malignt melanom i huden All cancer förutom hudcancer exklusive melanom bröstcancer och prostatacancer Skelett Sköldkörteln Spottkörtel Struphuvud Svalg ofullständigt angiven Testikel Tjock och ändtarm Tjocktarm Tunga Tunntarm Urinblåsa och övriga urinvägar Äggstock äggledare och breda livmoderbanden Ändtarm och anus Öga Övre svalgrum Övriga

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/Table8_sel.asp (2015-11-09)
  Open archived version from archive

 • NORDCAN
  Storm HH NORDCAN Cancer incidence mortality and prevalence in the Nordic countries Version 3 2 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2008 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Bray F Gjerstorff ML Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN Cancer incidence mortality and prevalence in the Nordic countries Version 3 3 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2008 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Bray F Gjerstorff ML Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN Cancer incidence mortality and prevalence in the Nordic countries Version 3 4 April 2009 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2009 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Bray F Gjerstorff ML Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN Cancer incidence mortality prevalence and predictions in the Nordic countries Version 3 5 October 2009 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2009 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Bray F Gjerstorff ML Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN cancer incidence mortality prevalence and prediction in the Nordic countries Version 3 6 April 2010 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2010 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Gjerstorff ML Johannesen T B Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN cancer incidence mortality prevalence and survival in the Nordic countries Version 4 0 April 2011 Association of the Nordic Cancer Registries Danish Cancer Society 2011 http www ancr nu Engholm G Ferlay J Christensen N Gjerstorff ML Johannesen T B Klint Å Køtlum JE Ólafsdóttir E Pukkala E Storm HH NORDCAN cancer incidence

  Original URL path: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/version.htm (2015-11-09)
  Open archived version from archive